Fojnica online v2018
Slučajne slike - Fojnica danas
Čaršija srijedom (pijaca)
Čaršija srijedom (pijaca)broj pregleda - 36608.09.2004.
Fojnica, čaršija srijedom (pijaca)
Foto Miralem Šalaka
Samostan noću
Samostan noćubroj pregleda - 243218.02.2005
Fojnica
Maj/svibanj u Fojnici
Maj/svibanj u Fojnicibroj pregleda - 15103.05.2005
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Ruža pred snijeg
Ruža pred snijegbroj pregleda - 7409.11.2005
Jesen, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Bukarići
Bukarićibroj pregleda - 11817.01.2006
Mjesna zajednica Prokos, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Pade snijeg na behar, na voće
Pade snijeg na behar, na voćebroj pregleda - 8807.04.2006
Hotel "Reumal" (CMR Fojnica), prema parku, Fojnica (proljeće)
Foto: Hazim Čukle
Hotel "Reumal"
Hotel "Reumal"broj pregleda - 9920.04.2006
Centar za medicinsku rehabilitaciju "Fojnica" (Reumal), Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Proljetno osvježavanje parka cvijećem ispred "Reumala"
Proljetno osvježavanje parka cvijećem ispred "Reumala"broj pregleda - 6918.05.2006
Park ispred hotela "Reumal" (CMR Fojnica)
Foto: Hazim Čukle
Ispod policije
Ispod policijebroj pregleda - 11021.02.2007
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Pade snijeg na behar, na voće...
Pade snijeg na behar, na voće...broj pregleda - 7521.03.2007
Hotel "Reumal", Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Pogled na Ostružnicu i Nadbare sa Hubine stijene
Pogled na Ostružnicu i Nadbare sa Hubine stijenebroj pregleda - 4614.11.2009
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Jesen u Fojnici
Klisura
Klisurabroj pregleda - 18310.04.2011
Fojnica
Foto: Hazim Čukle

Početna > Fojnica danas

Fojnica u proljeće


2004-04-15-14.jpg

broj slika - 1019, posljednji je postavljen 15. Maj 2012.
broj pregleda albuma - 951

Fojnica u jesen


2005-10-25-17-26-24.jpg

broj slika - 650, posljednji je postavljen 14. Nov 2012.
broj pregleda albuma - 712

Fojnica ljeti


09.jpg

broj slika - 503, posljednji je postavljen 29. Jun 2011.
broj pregleda albuma - 593

Fojnica zimi


2004-02-05-02.jpg

broj slika - 757, posljednji je postavljen 12. Dec 2012.
broj pregleda albuma - 804

Fojnica noću


2004-03-17-00.jpg

broj slika - 49, posljednji je postavljen 13. Jan 2013.
broj pregleda albuma - 269

Stara Fojnica


2005-01-15-16-39-26.jpg

broj slika - 16, posljednji je postavljen 18. Jan 2005.
broj pregleda albuma - 253

Park


2004-10-25-00-00-06.jpg

broj slika - 53, posljednji je postavljen 21. Feb 2005.
broj pregleda albuma - 204

Franjevački samostan Duha Svetoga


2005-02-18-00-00-05.jpg

Prvo osnivanje franjevačkog samostana i crkve u Fojnici treba tražiti u onoj dobi, kada su počeli kopati rude u fojničkoj okolici katolički Dubrovčani, a s njima ugarski Sasi i dalmatinski Latini, prvi kao zakupnici rudokopa, a drugi i treći kao rudarski vještaci i radnici. Prema nekim izvorima, prvi samostan sa skromnom crkvicom izgrađen je 1339. godine na mjestu Pazarnice, da bi na današnjem mjestu samostan bio izgrađen 1502. godine. Tokom 1521. godine samostan je razoren, ali nekoliko godina kasnije ponovo obnovljen. Sadašnja zgrada samostana datira iz 19. stoljeća. Franjevački samostan u Fojnici poznat je po svojoj knjižnici, u kojoj se čuva oko 10.000 knjiga, iz svih oblasti svjetske i religiozne literature.

Opširnije: Kulturno – historijski spomenici Fojnice
O istoj temi: Samostan u Fojnici

broj slika - 72, posljednji je postavljen 27. Jun 2008.
broj pregleda albuma - 297

Fojničke džamije


2007-04-16-08-52-22.jpg

Prvu skromnu bogomolju (mesdžid) podigao je domaći čovjek, autohtoni stanovnik varoši, Mustafa Hadr, hidžretske 958. godine, odnosno 1551. godine. Naziv ulice Hadrovići, sačuvan od iskona do danas, podsjeća upravo na osnivača i njegove potomke. Popis iz 1604. godine bilježiće navedenu bogomolju kao džamiju, pod imenom Atik (stara) džamija. Današnji natpis nad ulazom u džamiju pokazuje da je objekat obnovljen 1820. godine i da je obnovom rukovodio Sirri-baba, šejh tekije na Oglavku.

Opširnije: Kulturno – historijski spomenici Fojnice
O istoj temi: Džamija

broj slika - 113, posljednji je postavljen 08. Okt 2008.
broj pregleda albuma - 445

Musafirhana


2004-10-09-00-00-26.JPG

Najstariji sačuvani objekat od javnog značaja svakako je musafirhana. Po tome što je podignuta u prvom urbanom nukleusu, u Atik mahali, i po svojoj namjeni, kao i arhitekturi, vjerovatno je nastala kada i džamija, a svakako u drugoj polovini 16. stoljeća. U toj musafirhani nastala su i do danas sačuvana dva rukopisna primjerka Kur’ana iz 1615. i 1648. godine, što pokazuje da je tu bio svojevrsni kulturni centar mahale. Jedan od ovih primjeraka, pisan 1648. godine, još je u Fojnici, dok se drugi poslije Drugog svjetskog rata našao u Dubrovniku.

Opširnije: Kulturno – historijski spomenici Fojnice
O istoj temi: Musafirhana

broj slika - 25, posljednji je postavljen 21. Feb 2005.
broj pregleda albuma - 215

Tekija i porodični muzej u Vukeljićima


2007-09-09-16-06-24.jpg

Tekija u Vukeljićima osnovana je 1780. godine. Tako je zabilježeno na spoljnem zidu ove zgrade. U ovom natpisu stoji da je tekiju osnovao “vođa i učitelj nakšibendija šejh Husein Zukić – Bosnevi, hidžretske 1195”, odnosno 1780/81. kalendarske godine. Nakon njegove smrti, šejh tekije u Vukeljićima postaje derviš H.Muhamed – Mejli, porijeklom iz Anadola, koji dobija ime H.Mejli – baba. Zgrada tekije u Vukeljićima skroman je objekat polukatne konstrukcije. Na katu su prostorije za zikir, simahana sa galerijom za žene, zatim soba za slobodne razgovore derviša (mejdan odaja), a u prizemlju prostorije za spremanje hrane i objedovanje.

U selu Vukeljići, 15.-tak kilometara od Fojnice, dr. Ćazim Hadžimejlić je osnovao porodični muzej, smješten u neposrednoj blizini tekije. Muzej posjeduje veoma bogatu zbirku starih rukopisa i knjiga, nošnji i posuđa ovog kraja, oružja i oruđa za rad, slika i levhi, koje govore o bogatstvu i raznolikosti života u ovim krajevima, tokom proteklih stoljeća.

Opširnije: Kulturno – historijski spomenici Fojnice
O istoj temi: Tekija i porodični muzej u Vukeljićima

broj slika - 15, posljednji je postavljen 11. Sep 2007.
broj pregleda albuma - 466

Kašteli


2009-05-16-00-00-07.jpg

Na padinama planine Zahor, iznad sela Rizvići, nalaze se ruševine srednjovjekovne građevine Kaštela, koje su služile fratrima kao sklonište od turskih progonstava. To je pećina sa nekoliko izdubljenih pregrada, u koju su se sklonili franjevci i fra Anđeo Zvizdović sa njima, koji je upravo odatle sišao u Milodraško polje, 1463. godine, gdje je od sultana Mehmeda II El Fatiha preuzeo Ahdnamu. Dvije zidane kule, koje i sada stoje, narod naziva Bijeli grad i Crni grad, a po narodnom vjerovanju, u jednoj od njih postoje gvozdena vrata na ulazu u neku podzemnu prostoriju sa blagom.

Opširnije: Kulturno – historijski spomenici Fojnice
O istoj temi: Kašteli

broj slika - 13, posljednji je postavljen 21. Maj 2009.
broj pregleda albuma - 336

Žega


2003-05-22-14-58-57.jpg

Tradicija proizvodnje briketa, specijalnog i kvalitetnog ugljena za roštilj, duga je u ovim krajevima. Čudne jajolike građevine od blata (žega - ćumurana), a u zadnje vrijeme i od cementa, koji imaju veliki otvor u vrhu, za ubacivanje bukovih klada, a drugi pri dnu, za kontroliranje pritoka zraka...

O istoj temi: Žege

broj slika - 8, posljednji je postavljen 05. Maj 2007.
broj pregleda albuma - 109

Tekija i turbe na Oglavku


2010-04-04-08-02-46.jpg

Treća po vremenu nastanka bila je tekija na Oglavku, selu desetak kilometara nizvodno od Fojnice, na terasi podno planine Zahor. Tekija je osnovana krajem 18. vijeka (1798. godine). Njeni osnivači bili su Husein-baba Zukić i Abdurrahman – Sirri Sikirić, koji je postao i prvi šejh tekije, od tada poznat samo kao Sirri-baba. Nakon smrti Sirri-babe, nad njegovim mezarom na Oglavku izgrađeno je turbe, po želji i direktivi njegovog poštivaoca, hercegovačkog vezira Alipaše Rizvanbegovića.

broj slika - 13, posljednji je postavljen 06. Apr 2010.
broj pregleda albuma - 609

broj albuma - 14 broj strana - 1