Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2005. > Otvoren «Centar za budućnost» u Zavodu Bakovići

Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovićibroj pregleda - 20528.09.2005
Bakovići, Fojnica
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići (10.10.2005)
Katarina Lovrić, pedagog Zavoda u Bakovićima
Katarina Lovrić, pedagog Zavoda u Bakovićimabroj pregleda - 26128.09.2005
Bakovići, Fojnica
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići (10.10.2005)
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovićibroj pregleda - 19828.09.2005
Bakovići, Fojnica
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići (10.10.2005)
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovićibroj pregleda - 19028.09.2005
Bakovići, Fojnica
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići (10.10.2005)
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovićibroj pregleda - 18728.09.2005
Bakovići, Fojnica
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići (10.10.2005)
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovićibroj pregleda - 17428.09.2005
Bakovići, Fojnica
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići (10.10.2005)
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovićibroj pregleda - 20428.09.2005
Bakovići, Fojnica
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići (10.10.2005)
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovićibroj pregleda - 19828.09.2005
Bakovići, Fojnica
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići (10.10.2005)
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovićibroj pregleda - 18028.09.2005
Bakovići, Fojnica
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići (10.10.2005)
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovićibroj pregleda - 18328.09.2005
Bakovići, Fojnica
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići (10.10.2005)
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovićibroj pregleda - 17828.09.2005
Bakovići, Fojnica
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići (10.10.2005)
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovićibroj pregleda - 21528.09.2005
Bakovići, Fojnica
Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Otvoren Centar «Budućnost» u Zavodu Bakovići (10.10.2005)
broj slika - 20 broj strana - 2 1