Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2012. > Prezentiran projekat "Škola u inkluzivnoj zajednici"

U utorak, u sali 1 Općine Fojnica, sa početkom u 10,00 sati održan je sastanak čiji je cilj bio prezentiranje i pripreme za provođenje projekta „Škola u inkluzivnoj zajednici“, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK
U utorak, u sali 1 Općine Fojnica, sa početkom u 10,00 sati održan je sastanak čiji je cilj bio prezentiranje i pripreme za provođenje projekta „Škola u inkluzivnoj zajednici“, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBKbroj pregleda - 25727.03.2012.
Općina Fojnica
Foto: Mahira Akšamović
Cilj ovog projekta je da se sva djeca tretiraju isto, bez obzira na bilo koje različitosti, da se otklone sve prepreke i stvore uslovi za isto učenje, a sve u cilju demokratizacije školstva i unapređenja školske zajednice
Cilj ovog projekta je da se sva djeca tretiraju isto, bez obzira na bilo koje različitosti, da se otklone sve prepreke i stvore uslovi za isto učenje, a sve u cilju demokratizacije školstva i unapređenja školske zajednicebroj pregleda - 28527.03.2012.
Općina Fojnica
Foto: Mahira Akšamović
Nakon prezentiranja projekta načelnik Općine Fojnica, Salkan Merdžanić kao i svi prisutni prihvatili su projekat i učešće u implementiranju ovog projekta u našoj lokalnoj zajednici
Nakon prezentiranja projekta načelnik Općine Fojnica, Salkan Merdžanić kao i svi prisutni prihvatili su projekat i učešće u implementiranju ovog projekta u našoj lokalnoj zajednicibroj pregleda - 27727.03.2012.
Općina Fojnica
Foto: Mahira Akšamović
Naknadno će biti formirano radno tijelo koje će uraditi razvojni plan sa prepoznatim prioritetima, te će se ići u implementiranje ovog projekta u našoj lokalnoj zajednici
Naknadno će biti formirano radno tijelo koje će uraditi razvojni plan sa prepoznatim prioritetima, te će se ići u implementiranje ovog projekta u našoj lokalnoj zajednicibroj pregleda - 23827.03.2012.
Općina Fojnica
Foto: Mahira Akšamović
   
broj slika - 4 broj strana - 1