Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2012. > Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju benzinske pumpe u ulici Bosanska

Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Službe za urbanizam, obnovu, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove Općine Fojnica Šemsudin Fišević i Jasmina Huseinbašić
Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Službe za urbanizam, obnovu, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove Općine Fojnica Šemsudin Fišević i Jasmina Huseinbašićbroj pregleda - 28219.01.2012
Općina Fojnica
Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju benzinske pumpe u ulici Bosanska
Foto: Mahira Akšamović
Nakon kraće rasprave prisutni su dali saglasnost za izdavanje okolišne dozvole, uz poštivanje zakonskih propisa koji regulišu gradnju benzinske pumpe, kao i stalno praćenje i monitoring kada se sam objekat izgradi
Nakon kraće rasprave prisutni su dali saglasnost za izdavanje okolišne dozvole, uz poštivanje zakonskih propisa koji regulišu gradnju benzinske pumpe, kao i stalno praćenje i monitoring kada se sam objekat izgradibroj pregleda - 29819.01.2012
Općina Fojnica
Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju benzinske pumpe u ulici Bosanska
Foto: Mahira Akšamović
Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju benzinske pumpe u ulici Bosanska
Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju benzinske pumpe u ulici Bosanskabroj pregleda - 30119.01.2012
Općina Fojnica
Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju benzinske pumpe u ulici Bosanska
Foto: Mahira Akšamović
Služba za urbanizam, obnovu, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove Općine Fojnica, u saradnji sa „Elektrovod“ doo Fojnica, je u četvrtak, u sali 1 Općine Fojnica, sa početkom u 10,00 sati organizovala Javnu raspravu
Služba za urbanizam, obnovu, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove Općine Fojnica, u saradnji sa „Elektrovod“ doo Fojnica, je u četvrtak, u sali 1 Općine Fojnica, sa početkom u 10,00 sati organizovala Javnu raspravubroj pregleda - 26319.01.2012
Općina Fojnica
Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju benzinske pumpe u ulici Bosanska
Foto: Mahira Akšamović
   
broj slika - 4 broj strana - 1