Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2008. > Čišćenje krošnje stabala platana

Mada bi ova slika više ličila da je vrijeme proljeća koju smo zabilježili prvog dana posljednjeg decembarskog vikenda u ulici Mehmeda Spahe u Fojnici ispred zgrade budućeg sjedišta općine Fojnica smo okom kamere zabilježili čišćenje krošnje pl
Mada bi ova slika više ličila da je vrijeme proljeća koju smo zabilježili prvog dana posljednjeg decembarskog vikenda u ulici Mehmeda Spahe u Fojnici ispred zgrade budućeg sjedišta općine Fojnica smo okom kamere zabilježili čišćenje krošnje plbroj pregleda - 11627.12.2008
Pored nove zgrade Općine Fojnica (nekadašnji hotel "Jezero"), Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Čišćenje krošnji stabala platana (15.01.2009)
Radove su izvodili radnici JKP "Ščona" Fojnica, koji su motornom pilom rezali stare i suhe grane na krošnji stabla platana jer su neke od tih suhih grana bile opasnost da uslijed jakog vjetra ili većeg snijega povrijede nekog od prolaznika
Radove su izvodili radnici JKP "Ščona" Fojnica, koji su motornom pilom rezali stare i suhe grane na krošnji stabla platana jer su neke od tih suhih grana bile opasnost da uslijed jakog vjetra ili većeg snijega povrijede nekog od prolaznikabroj pregleda - 10527.12.2008
Pored nove zgrade Općine Fojnica (nekadašnji hotel "Jezero"), Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Čišćenje krošnji stabala platana (15.01.2009)
Otvorio se bolji vidik sa pogledom prema hotelu "Reumal" i Franjevačkom samostanu
Otvorio se bolji vidik sa pogledom prema hotelu "Reumal" i Franjevačkom samostanubroj pregleda - 12027.12.2008
Pored nove zgrade Općine Fojnica (nekadašnji hotel "Jezero"), Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Čišćenje krošnji stabala platana (15.01.2009)
Čišćenje krošnji stabala platana
Čišćenje krošnji stabala platanabroj pregleda - 8927.12.2008
Pored nove zgrade Općine Fojnica (nekadašnji hotel "Jezero"), Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Čišćenje krošnji stabala platana (15.01.2009)
Čišćenje krošnji stabala platana
Čišćenje krošnji stabala platanabroj pregleda - 9527.12.2008
Pored nove zgrade Općine Fojnica (nekadašnji hotel "Jezero"), Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Čišćenje krošnji stabala platana (15.01.2009)
Čišćenje krošnji stabala platana
Čišćenje krošnji stabala platanabroj pregleda - 9627.12.2008
Pored nove zgrade Općine Fojnica (nekadašnji hotel "Jezero"), Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Čišćenje krošnji stabala platana (15.01.2009)
broj slika - 6 broj strana - 1