Sjednice Općinskog vijeća

U četvrtak 31.redovna sjednica Općinskog vijeća Fojnica

U četvrtak 31.redovna sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 30.05.2024. godine, u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9 sati.

Dnevni red:

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Fojnica;
 2. Vijećnička pitanja;
 3. Izvršenje Budžeta Općine Fojnica za period 01.01.– 31.03.2024. godine;
 4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2023. godinu i Izvještaj nezavisnog revizora;
 5. Plan i program rada JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2024. godinu;
 6. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajima i Izvještajem nezavisnog revizora za period 01. – 31.12.2023. godine, Lječilišta „Reumal“ Fojnica;
 7. Program rada JU Ljekarna – Apoteka Fojnica za 2024. godinu;
 8. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica za period 01.01. – 31.12.2023. godine;
 9. Statut JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica;
 10. Odluka o promjeni naziva ustanove;
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta i načina za postavljanje sadržaja na fasadama građevina na području Općine Fojnica;
 12. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom, Pašić Ramizu;
 13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke u Općinskom vijeću Fojnica iz Budžeta Općine Fojnica za 2024. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o dodjeli finansijskih sredstava nevladinim organizacijama i udruženjima od posebnog značaja za Općinu Fojnica iz oblasti kulture i sporta;
 15. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Kramar (Tomislav) Dragana iz Ilidže na SRC „Poljana“ Općina Fojnica;
 16. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Mešanović Ramiza iz Fojnice na SRC „Poljana“ općina Fojnica;
 17. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Komšić Leonarda iz Kiseljaka na SRC „Poljana“ Općina Fojnica.

Novosti

Općina Fojnica slobodna od mina: Na svečanoj ceremoniji prisustvovali visoki zvaničnici iz Sjedinjen…

U oktobru 2024. godine, uspješno su okončane aktivnosti na projektu oslobađanja minski-sumnjive površine u Fojnici. Ovaj značajan projekt, financiran od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država putem...

Održana redovna sjednica OV Fojnica/ Usvojeni izvještaji JKP Šćona, Lječilišta Reumal, JU Ljekarna-A…

Redovna 31.sjednica Općinskog vijeća Fojnica održana je danas. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice te vijećničkih pitanja, usvojeno je Izvršenje Budžeta Općine Fojnica za period 01.01.– 3...

40. SUSRETI ZIJA DIZDAREVIĆ/ Konkurs za kratku priču/pripovijetku u 2024.

KNJIŽEVNO–KULTURNA MANIFESTACIJA SUSRETI ZIJA DIZDAREVIĆ F O J N I C A 71270 Fojnica, M. Spahe 13B Tel: 030/333-754 Račun: 1990470005384324 IDB 4236313260001 Broj: 40 – 13/24 Fojnica...

Sutra se održava panel diskusija : „Očuvanje i održivi razvoj Spomenika prirode Prokoško jezero“

Sutra će u Fojnici biti održan skup „Očuvanje i održivi razvoj Spomenika prirode Prokoško jezero“ u organizaciji Javno komunalnog preduzeća „Šćona“ d.o.o. Fojnica (upravitelja zaštićenog područja Spom...

Obilježen 9. maj - Dan SMŠ "ZIJAH DIZDAREVIĆ" Fojnica

Svečanim programom 9. maja 2024. godine SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica obilježila je 46 godina postojanja i uspješnog rada. Svečanoj sjednici Nastavničkog vijeća, koja je održana u dvorani škole, pr...

Konkurs za podnošenje prijava za dodjelu stipendija redovnim studentima Općine Fojnica za akademsku …

Stipendije se dodjeljuju u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM za svakog studenta pojedinačno, a ukupan broj stipendija utvrđuje se na osnovu iznosa koji je planiran u Budžetu Općine Fojnica, za tekuću kale...

Log in