Služba za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Obavijest o javnom pozivu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Obavijest o javnom pozivu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Obavještavaju se zainteresirane osobe iz kategorije energetski siromašnih kućanstava kako je raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize. Napominje se da se prijave podnose prema mjestu prebivališta kućanstva u periodu od 23.10.2023. godine do (zaključno s) 10.11.2023. godine.

I.

Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeće kategorije:

a).Kategorija 1: Kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

  1. b) Kategorija 2: Kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023. godine, ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).
  2. c) Kategorija 3: Kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene mirovine za 12. mjesec 2022. godineprema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član kućanstva tijekom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

d). Kategorija 4: Kućanstva u kojima su tijekom prethodne kalendarske godine jedno ili više malodobne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM).

Kategorije kućanstava navedene u spomenutom Javnom pozivu ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava po osnovu istoga ukoliko su ostvarile pravo na podršku mjerama energetske efikasnosti stambenih objekata kroz Javni poziv raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Kućanstvo koje se eventualno može svrstati u dvije ili više kategorija navedenih ovim Javnim pozivom pravo na podršku po ovom Javnom pozivu može ostvariti po samo jednom osnovu.

II.

Kućanstva koja se budu prijavila za dodjelu sredstava po osnovu ovog Javnog poziva moraju ispunjavati sljedeće opće kriterije:

  1. a) članovi kućanstava iz bilo koje od kategorija utvrđenih ovim Javnim pozivom moraju biti državljani Bosne i Hercegovine;
  2. b) članovi kućanstava iz bilo koje od kategorija utvrđenih ovim Javnim pozivom moraju imati prijavljeno prebivalište na području Federacije u jedinicama lokalne samouprave (općinama ili gradovima) koje s Federalnim ministarstvom imaju potpisan sporazum;
  3. c) nijedan odrasli član kućanstava iz kategorija ovoga Javnog poziva ne može imati registriranu samostalnu djelatnost.

Prilikom prijave na ovaj Javni poziv potrebno je da svi podnositelji prijave prilože sljedeća dokumenta.

  1. Prijavni obrazac (zgrada Općine, Info Centar);
  2. Kućna lista, koja treba biti ovjerena od strane općinskog organa
  3. CIPS-ove prijavnice za sve članove zajedničkog kućanstva iz kojih će se moći utvrditi činjenice u pogledu državljanstva i prebivališta; te
  4. Dokaz o otvorenom bankovnom računu iz kojega se vidi vlasništvo nad računom kao i broj računa (kopija).

Prijavni obrazac s priloženom dokumentacijom predati u OPĆINU FOJNICA (prizemlje, info CENTAR ŠALTER BR.1).

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA S POZICIJE TEKUĆEG TRANSFERA DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – PODRŠKA EUROPSKE UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTJECAJA ENERGETSKE KRIZE

PRIJAVNI OBRAZAC – PODRŠKA EUROPSKE UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTJECAJA ENERGETSKE KRIZE

Novosti

Općina Fojnica slobodna od mina: Na svečanoj ceremoniji prisustvovali visoki zvaničnici iz Sjedinjen…

U oktobru 2024. godine, uspješno su okončane aktivnosti na projektu oslobađanja minski-sumnjive površine u Fojnici. Ovaj značajan projekt, financiran od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država putem...

Održana redovna sjednica OV Fojnica/ Usvojeni izvještaji JKP Šćona, Lječilišta Reumal, JU Ljekarna-A…

Redovna 31.sjednica Općinskog vijeća Fojnica održana je danas. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice te vijećničkih pitanja, usvojeno je Izvršenje Budžeta Općine Fojnica za period 01.01.– 3...

40. SUSRETI ZIJA DIZDAREVIĆ/ Konkurs za kratku priču/pripovijetku u 2024.

KNJIŽEVNO–KULTURNA MANIFESTACIJA SUSRETI ZIJA DIZDAREVIĆ F O J N I C A 71270 Fojnica, M. Spahe 13B Tel: 030/333-754 Račun: 1990470005384324 IDB 4236313260001 Broj: 40 – 13/24 Fojnica...

U četvrtak 31.redovna sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 30.05.2024. godine, u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9 sati. Dnevni red: Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vije...

Sutra se održava panel diskusija : „Očuvanje i održivi razvoj Spomenika prirode Prokoško jezero“

Sutra će u Fojnici biti održan skup „Očuvanje i održivi razvoj Spomenika prirode Prokoško jezero“ u organizaciji Javno komunalnog preduzeća „Šćona“ d.o.o. Fojnica (upravitelja zaštićenog područja Spom...

Obilježen 9. maj - Dan SMŠ "ZIJAH DIZDAREVIĆ" Fojnica

Svečanim programom 9. maja 2024. godine SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica obilježila je 46 godina postojanja i uspješnog rada. Svečanoj sjednici Nastavničkog vijeća, koja je održana u dvorani škole, pr...

Konkurs za podnošenje prijava za dodjelu stipendija redovnim studentima Općine Fojnica za akademsku …

Stipendije se dodjeljuju u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM za svakog studenta pojedinačno, a ukupan broj stipendija utvrđuje se na osnovu iznosa koji je planiran u Budžetu Općine Fojnica, za tekuću kale...

Log in