Služba za privredu, finansije i budžet

Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2021.godinu

Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2021.godinu

Općinsko vijeće Općine Fojnica je na svojoj usvojilo Nacrt budžeta Općine Fojnica za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine, a javna rasprava o Nacrtu budžeta održana je danas u Općini Fojnica.

Javnoj raspravi su osim načelnika Sabahudina Klisure i predsjedavajuće OV Fojnica Vanje Oroz Jukić prisustvovali i Polutan Amir, pomoćnik načelnika za privredu, finansije i budžet Općine Fojnica i Bureković Vahid, pomoćnik načelnika za opću upravu, boračko-invalidsku zaštitu, društvene djelatnosti istambeno-komunalne poslove.

Također, na raspravi su bili i Mukača Alija, izvršni direktor JU Lječilište „Reumal“, Ramić Belma, v.d. direktor JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Fojnica“, te pojedini vijećnici, prestavnici udruženja i građani.

Uvodno izlaganje o Nacrtu budžeta za 2021. godinu dao je pomoćnik načelnika za privredu, finansije i budžet Općine Fojnica Polutan Amir, koji je dao osnovna objašnjenja o Nacrtu budžeta za 2021. godinu, o planiranim prihodima, primicima, te rashodima i izdacima u Nacrtu budžeta Općine Fojnica za 2021. godinu koji iznosi 3.770. 000 KM. Prisutne je upoznao sa pristiglim amandmanima, kojih je ukupno četiri:

  1. Udruženje „Atik“ – da se smanji tekući grant za Udruženja građana sa 20,000 na 15,000 KM i da se 5,000 KM osigura Udruženju „Atik“, a zahtjev temelje na velikoj ulozi koju imaju u sredstvima informisanja putem portala „Mahalla.ba“, o čemu kao dokaz prilažu google analitiku posjećenosti portala
  2. Zulum Almir – predlaže da se izvrši preraspodjela i da se sredstva sa granta namijenjena obilježavanju značajnijih datuma prebace na grant za Marš mira Srebrenica 2021.
  3. JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Fojnica“ – traže povećanje sredstava, odnosno da Općina kao osnivač poveća svoju dotaciju sa 44.500,00 KM na 60.000,00 KM, usljed visokih troškova isplate plaća zaposlenim radnicima, rasta cijena osnovnih potreba (hrana, režije) i okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19.
  4. Udruženje građana demobilisanih boraca Armije BiH 1992-1995 – traže izdvajanje sredstava u iznosu od 3,000.00 KM za svoj rad, jer okupljaju 90 % boraca u Fojnici, od kojih mnogima moraju obezbijediti prehrambene pakete, lijekove, te pomoći njihovim porodicama u izmirenju troškova sahrane.

Nakon iznošenja navedenih amandmana, pomoćnik načelnika Polutan Amir je, prije svega iznio uopćeni komentar budžeta za 2021. godinu, gdje je posebno istakao da je do sada iz godine u godinu zabilježeno povećanje prihoda čak za 50.000,00 KM godišnje, ali da je sada usljed situacije izazvane trenutnom pandemijom virusa COVID-19 nemoguće predvidjeti kretanja priliva u budžet Općine Fojnica u narednom periodu.

Općinski načelnik Klisura Sabahudin se kratko osvrnuo na trenutnu situaciju, kako u svijetu tako i kod nas u tekućoj godini, a pretpostavlja se da će se ista situacija nastaviti i u 2021. godini, pa je zbog toga naglasio da je trenutni Nacrt budžeta preambiciozan u odnosu aktuelnu situaciju, pa je zbog toga planiran rebalans već u mjesecu martu 2021. godine.

Nužno je poredati prioritete, kazao je na kraju načelnik Klisura, te je istakao da svi moraju pokazati više razumijevanja za trenutnu situaciju, a kada su u pitanju amandmani nije davao poseban osvrt, već je to ostavio Općinskom vijeću da da konačan sud.

Novosti

Načelnik Klisura: Općinske stipendije će dobiti dobiti svi studenti koji ispunjavaju uslove

Na današnjoj sjednici općinskog vijeća Fojnica donesena je odluka o dodjeli stipendija fojničkim studentima. Komisija za dodjelu stipendija izvršila je detaljan pregled 99 pristiglih prijava i sačini...

U toku regulacija korita Šćone

U Fojnici je u toku regulacija korita rijeke Šćone. Bit će uređeno oko 100 metara korita i obala rijeke koji su u jako lošem stanju. Vrijednost projekta je 65 hiljada maraka, a sredstva su osigurana...

Sanacija puta prema Prokoškom jezeru

Općina Fojnica je u saradnji sa ŠPD Šume Srednje Bosne i JKP Sćona pristupila sanaciji putne komunikacije prema Spomeniku prirode Prokoško jezero. Tim povodom radove su danas obišli načelnik Sabahudi...

Sanacija puta prema Prokoškom jezeru

Općina Fojnica je u saradnji sa ŠPD Šume Srednje Bosne i JKP Sćona pristupila sanaciji putne komunikacije prema Spomeniku prirode Prokoško jezero. Tim povodom radove su danas obišli načelnik Sabahudi...

Izvod iz Privremenog biračkog spiska

{pdf=http://www.fojnica.ba/v3/media/download/Izvod_iz_Privremenog_birackog_spiska_1-09.pdf|100%|500} {pdf=http://www.fojnica.ba/v3/media/download/Izvod_iz_Privremenog_birackog_spiska_10-18.pdf|100%|5...

Otvoren vakufski poslovno - administrativni centar "Medresa"

U okviru jubilarne 10. manifestacije Dani vakufa u Bosni i Hercegovini u Fojnici je upriličeno svečano otvaranje vakufskog poslovno-administrativnog centra “Medresa”, javlja Anadolu Agency (AA). Vaku...

Plan izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska na uvid javnosti

{pdf=http://www.fojnica.ba/v3/media/download/Plan_izlaganja_izvoda_iz_Privremenog_birackog_spiska_na_uvid_javnosti.pdf|100%|500}

Log in

X

© Fojnica online

Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.