Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove

Obavijest o plaćanju komunalne naknade za stambene prostore

Obavijest o plaćanju komunalne naknade za stambene prostore

Broj: 08-19-SL/23

Fojnica, 04.01.2023. godine

O B A V I J E S T

o obavezi plaćanja komunalne naknade za stambene prostore

Obavještavamo sve vlasnike i korisnike stambenih prostora na području općine Fojnica da je u toku distribucija rješenja kojima se utvrđuje obaveza plaćanja komunalne naknade, na osnovu Odluke o komunalnoj naknadi Općine Fojnica, broj: 01-04-200-3/21 od 18.02.2021. godine.

Rješenja su trajnog karaktera i izdaju se za period od 01.01.2022. godine, a važe sve do eventualne promjene vezane za navedeni prostor ili promjene načina obračuna naknade koju utvrđuje Općinsko vijeće Fojnica.

Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici ili nosioci prava raspolaganja na stambenim, poslovnim, proizvodnim i drugim prostorima, ako su korisnici tog prostora, zakupci stambenog, poslovnog, proizvodnog i drugog prostora, odnosno fizička i pravna lica koja su korisnici objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je, najkasnije u roku od 30 dana Službi za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove prijaviti sve promjene nosioca prava vlasništva ili raspolaganja na prostorima i površinama za koje se plaća komunalna naknada.

Ukoliko obveznik ne prijavi promjenu, plaćanje komunalne naknade ostaje njegova obaveza.

Od obaveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi sljedeća fizička lica, uz podnošenje zahtjeva i dokumentacije kojom dokazuju svoj status:

- korisnici stalne socijalne pomoći – ukoliko mjesečna primanja članova zajedničkog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos minimalne penzije;

- vlasnici, odnosno korisnici nedovršenih/neuslovnih stambenih prostora.

Novčana sredstva ostvarena naplatom komunalne naknade će se koristiti za finansiranje obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje:

  • održavanje čistoće javnih površina u naseljima;
  • održavanje i uređenje javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, travnjaci, zelene površine uz saobraćajnice, zelene površine uz stambene zgrade);
  • redovno održavanje nekategorisanih puteva i ulica;
  • zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica;
  • izgradnja, rekonstrucija i održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije;
  • postavljanje i održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije;
  • održavanje javnih parkirališta koja se ne naplaćuju;
  • održavanje spomenika kulture u nadležnosti općine, javnih fontana i panoa za javno oglašavanje i plakatiranje u vlasništvu općine;
  • dekoracija grada, ukrašavanje javnih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika.

Sve upute o plaćanju su date u rješenjima. Uplatu komunalne naknade možete izvršiti na šalteru 7 u Općini Fojnica, na šalterima Pošte ili u bankama, uz obavezno dostavljanje dokaza o uplati Službi za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove Općine Fojnica.

Novosti

Predstavnici Crvenog križa Fojnica uručili načelniku Sabahudinu Klisuri zahvalnicu i člansku iskazni…

Predstavnici Crvenog križa Fojnica danas su posjetili načelnika općine Fojnica Sabahudina Klisuru. Posjeta je protekla u ugodnom razgovoru i druženju, a bilo je riječi o dosadašnjim i budućim aktivnos...

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU o Nacrtu Pravilnika o raspodjeli finansijskih sredstava namijenjenih za kulturu i Nacrtu Pravilnika o raspodjeli finansijskih sredstava namijenjenih za sport I - N...

Načelnik Klisura uručio nagrade na turniru 4-grada

Turnir 4-grada održan je danas u Fojnici, u organizaciji FK Fojnica. Prvo mjesto je osvojio FK Fojnica, drugi NK Rijeka Vitez, te treći NK Brnjaci Kiseljak, a četvrti ŠF Prvi Maj Busovača. Najbolji...

Održana 18.sjednica OV Fojnica

Na redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana danas usvojen je plan i program rada Lječilišta Reumal za 2023.godinu, sa finansijskim planom i planom javnih nabavki. Također, usvojen je i izvj...

Sutra redovna sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica bit će održana sutra, 26.01.2023.godine, sa početkom u 9 sati. ...

Info sesija UNDP-a za Javne pozive EU4AGRI

U okviru projekta EU4AGRI i sestrinskih projekata EU4BusinessRecoveru i EU4AGRI Recovery, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održat će se Info sesije UNDP-a u utorak 24.01.2023. godine u vremen...

Taekwondo klub Fojnica: Zahvalnica za podršku u radu

Načelniku općine Fojnica Sabahudinu Klisuri i predsjedavajućoj OV Vanji Oroz Jukić su zahvalnicu, za podršku u radu Taekwondo klubu Fojnica, uručili treneri Ivan Krajina i Muhamed Hukić. Tom priliko...

OBAVJEŠTENJE O PROGNOZI VANREDNOG HIDROLOŠKOG STANJA

U prilogu obavještenje o prognozi vandrednog hidrološkog stanja za period: 17.01 - 20.01.2023. {pdf=http://www.fojnica.ba/v3/media/download/Obavještenje_o_prognozi_vanrednog_hidrološkog_stanja_za_...

Načelnik Klisura u novogodišnjoj noći posjetio dežurne službe

Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura večeras je tradicionalno obišao dežurne službe koje se staraju o zdravlju i zaštiti građana u novogodišnjoj noći. Tom prilikom je posjetio radnike Doma zdr...

Općina Fojnica: Obavijest o radnom vremenu

Obavještavamo Vas da će Općinski organ uprave Fojnica u petak 30.12.2022. godine raditi skraćeno do 12,00 sati, te da su 02.01.2023. i 03.01.2023. godine neradni dani. ŽELIMO VAM SRETNU I USPJEŠN...

SOG traži usklađivanje zakona koji nisu u saglasnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u …

Na traženje Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, 19.12.2022. godine, u Agencijiza državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine održan je sastanak kojem su prisustvovali HamdoEjubov...

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Na redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana jučer razmatrana je Odluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana općine Fojnica, a s ciljem dogradnje objekta Policijske stanice Fojnice. Nakon ra...

Prokoško jezero uvršteno na popis 14 najljepših sela u BiH

Nakon provedenog javnog poziva i procedure odabira, u maju 2022. godine USAID-ov Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) odabrao je Udruženje za razvoj ruralnog turizma u Bi...

Log in