Sjednice Općinskog vijeća

Sutra redovna sjednica OV Fojnica

Sutra redovna sjednica OV Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 18.12.2019., u velikoj sali općine Fojnica, sa početkom u 9 sati.

Za 24. sjednicu Općinskog vijeća predlažem slijedeći:

Dnevni red

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Fojnica
 2. Vijećnička pitanja
 3. Informacija o stanju u šumama na području općine Fojnica u toku 2018. godine
 4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar radi oblikovanja građevinske parcele
 5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Povlakić Abdulaha iz Sarajeva, na SRC „Poljana“ općina Fojnica
 6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Vicić Darija iz Kiseljaka, na SRC „Poljana“ općina Fojnica
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica
 8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica
 9. Prijedlog Budžeta Općine Fojnica za period 01.01. -31.12.2020. godine
 10. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Fojnica za izradu i donošenje Budžeta za 2020. godinu i okvirnog plana za period 2021. -2023. godine
 11. Prijedlog Budžetskog kalendara Općine Fojnica za 2020. godinu
 12. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Fojnica za 2020. godinu

Log in