Sjednice Općinskog vijeća

Kolegij OV Fojnica: Sjednica OV Fojnica bit će održana 29.novembra

Kolegij OV Fojnica: Sjednica OV Fojnica bit će održana 29.novembra

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 29.11.2018._godine, u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9 sati, odlučio je tako Kolegij OV na sjednici održanoj danas.

Dnevni red za 15. sjednicu OV Fojnica :

 1. Davanje svečane izjave o prihvaćanju mandata vijećnika Kapetanović Perica;
 2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. Vanredne sjednice Općinskog vijeća Fojnica;
 3. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Fojnica;
 4. Vijećnička pitanja;
 5. Financijski plan Općinske izborne Komisije Fojnica za 2019. godinu;
 6. Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Fojnica za 2017. godinu;
 7. Izvještaj o finansijskoj reviziji Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2017. godinu, Ureda za reviziju institucija u federaciji Bosne i Hercegovine;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje Lječilišta „Reumal“ Fojnica;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje Lječilišta „Reumal“ Fojnica;
 10. Prijedlog Odluke o visine naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na području „Ravnica“;
 11. Rebalans Budžeta Općine Fojnica za 2018. godinu;
 12. Izvršenje Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01.– 30.09.2018. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Hačimić Emira i Bešlagić Enisa;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju Miličević Antonije, predsjednika Komisije za poslove Mjesnih zajednica;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Komisije za poslove Mjesnih zajednica;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju Miličević Antonije, člana Komisije za drugostepeno rješavanje po žalbama;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za drugostepeno rješavanje po žalbama;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju Miličević Antonije, člana Komisije za izbor i imenovanje;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje;
 20. Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 2019. godinu;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju Stanić Branka, predsjednika Općinskog vijeća Fojnica;
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Fojnica.

Log in