Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stambeno-komunalne poslove i BIZ

Obavijest za korisnike garaža i javnih površina u vlasništvu Općine Fojnica

Obavijest za korisnike garaža i javnih površina u vlasništvu Općine Fojnica

Broj: 08-23-312/19

Fojnica, 25.03.2019. godine

OBAVIJEST

KORISNICIMA GARAŽA I JAVNIH POVRŠINA OPĆINE FOJNICA

Obavještavamo korisnike garaža i javnih površina u vlasništvu Općine Fojnica, da u roku 15 dana Službi za društvene djelatnosti i stambeno komunalne poslove Općine Fojnica podnesu:

- Zahtjev za korištenje javne površine

Isti se odnosi na sve privremene i montažne objekate (tende, izlozi, ugostiteljske bašte, reklame...), i može se preuzeti u šalter sali Općine Fojnica.

U slučaju nepostupanja po ovoj Obavijesti, nadležna Služba će u saradnji sa Službom za inspekcijski nadzor i Policijskom stanicom Fojnica biti prinuđena poduzeti zakonom predviđene mjere, odnosno ukloniti bespravno izgrađene objekte ili ih ponuditi na korištenje drugim osobama, a prekršitelje sankcionirati novčanom kaznom.

Napominjemo, obavijest se odnosi isključivo na gradsku urbanu zonu općine Fojnica.

POMOĆNIK NAČELNIKA:

Dževahira Pubović, dipl. pravnik

Log in