Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko - pravne poslove

Obavijest o uklanjanju brojeva sa objekata

  • Autor  Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica
  • Objavljeno u Služba za katastar
Obavijest o uklanjanju brojeva sa objekata

Obavještajaju se građani užeg urbanog dijela općine Fojnica da se radovi na označavanju naziva ulica, naselja i naseljenih mjesta i objekata brojevima privode kraju.

Novi postavljeni brojevi na objektima su od sada važeći te se građani ovim putem obavještavaju da dosadašnje (stare) brojeve mogi sami ukloniti a ukoliko to ne učine, izvođač radova će naknadno pristupiti uklanjanju istih.

Log in