Služba za privredu, finansije i budžet

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu budžeta Općine Fojnica za 2019.godinu

  • Autor  Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica
  • Objavljeno u Služba za finansije
Poziv za javnu raspravu o Nacrtu budžeta Općine Fojnica za 2019.godinu

Na XIV. sjednici Općinskog vijeća Fojnica održanoj 31.10.2018. godine, Općinsko vijeće Fojnica usvojilo je Nacrt Budžeta za period 01.01.2019.- 31.12.2019.

Nacrt Budžeta stavlja se na javnu raspravu, kako bi u njemu mogli učestvovati građani Općine Fojnica, javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, Udruženja građana, naučne i stručne organizacije, kao i svi ostali potencijalni budžetski korisnici.

Prijedloge i sugestije potrebno je da se dostaviti na adresu: ul. Bosanska 94, Fojnica, sa naznakom „ Prijedlozi na Nacrt Budžeta Općine Fojnica za 2019. godinu“ Službi za privredu, finansije i budžet u pisanoj formi, a najkasnije do 09.11.2018. godine (petak).

Obavještavamo Vas da će se centralna Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2019. godinu održati 13.11.2018. godine (utorak) u 13.00 sati u sali Općinskog vijeća Fojnica.

Nacrt Budžeta možete pogledati U PRILOGU.

Log in