Služba za privredu, finansije i budžet

Osigurana sredstva za podršku poljoprivrednoj proizvodnji

  • Autor  Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica
  • Objavljeno u Služba za finansije
Osigurana sredstva za podršku poljoprivrednoj proizvodnji

U Budžetu općine Fojnica za 2019.godinu osigurana su sredstva za podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Fojnica u iznosu od 70.000,00 KM, saopćeno je iz ove Općine.

Raspodjela sredstava će se vršiti za poticaj za uzgoj rasplodnih junica, za pčelarsku proizvodnju, za uzgoj ovaca i koza, te podrška za stimulaciju farmskog uzgoja muznih krava, za uzgoj rasplodnih krmača i registrovanim poljoprivrednim obrtima.

Log in