Općinska izborna komisija (OIK)

Opći izbori 2018 / Odluka o broju, nazivu i lokaciji biračkih mjesta

  • Autor  Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica
  • Objavljeno u Izborna komisija
Opći izbori 2018 / Odluka o broju, nazivu i lokaciji biračkih mjesta

Općinska izborna komisija Fojnica na sjednici održanopj 24.08.2018.godine je donijela Odluku o broju, nazivu i lokaciji biračkih mjesta određenih za glasanje na Općim izborima 2018.godine sa pripadajućim naseljima/ulicama i brojem birača.

Log in