Općinska izborna komisija (OIK)

Lista pitanja i odgovora za članove biračkih odbora - Opći izbori 2018. godine

  • Autor  Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica
  • Objavljeno u Izborna komisija

Log in