Novosti iz Općine

Snijeg u Fojnici / Danas se aktivno radi na čišćenju puteva i gradskih ulica

Snijeg u Fojnici / Danas se aktivno radi na čišćenju puteva i gradskih ulica

Zbog velike količine snijega koji je na području općine Fojnica napadao protekla dva dana službe zadužene za čišćenje imaju pune ruke posla.

U posljednjih 24 sata se radi na čišćenju snijega, kako u gradskom dijelu tako i prema svim naseljenim mjestima u općini Fojnica.

U koordinaciji sa Općinom Fojnica na čišćenju snijega radi JKP Šćona, angažovane su mašine Šumarije Fojnica i mašine privatnika, uključeni su pripadnici DVD Fojnica a sve s ciljem da se omogući normalno kretanje ljudi i vozila. Također, zasjedao je Krizni štab CZ te je u stalnoj komunikaciji sa JU Dom zdravlja, PS Fojnica kako bi se adekvatno reagovalo u slučaju potrebe.

„Prioritet je bio očistiti osnovnu putnu komunikaciju u gradu te prema selima i evo u stalnom kontaktu smo sa predsjednicima mjesnih zajednica od kojih imamo informaciju da su svi putevi prohodni“ – kaže načelnik Sabahudin Klisura.

Direktor JKP Šćona Abas Nišić kaže se pristupilo i čišćenju gradskih ulica, utovar i odvoz snijega vršit će se u ulicama oko škola, pješačkih staza i trotoara.

„Danas aktivno uklanjamo snijeg sa trotoara, ispred ustanova, institucija te škola kako bi sutra spremno dočekali radni dan“.

Na kraju, načelnik Klisura se zahvaljuje građanima što i sami organizuju akcije čišćenja u svojim mahalama i na taj način po ko zna koji put dokazuju da su odgovorni akteri lokalne zajednice, ali ih ovim putem i molimo da snijeg ne bacaju na ulicu, poručuje načelnik Klisura.

Log in