Nova verzija sajta
Traženi pojam
U kategoriji
Datum (godina/mjesec/dan)  //

Bilo koju riječ Sve riječi

Vaša pretraga za izbori.ba je pronašla slijedeće:

Koalicija ''Pod lupom'' će posmatrati prijevremene lokalne izbore za načelnika Opštine Fojnica
Fojnica online redakcija - Petak, 04.09.2015, 13:54
Fojnica online


Koalicija ''Pod lupom'' će posmatrati prijevremene lokalne izbore za načelnika Opštine Fojnica
Koalicija ''Pod lupom'' će posmatrati prijevremene lokalne izbore za načelnika Opštine Fojnica koji će se održati u nedjelju, 06.09.2015. godine.
Planirano je prisustvo 22 posmatrača Koalicije koji će biti raspoređeni na svim biračkim mjestima u navedenoj opštini. Svojim angažmanom Koalicija želi osigurati poštovanje Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, spriječiti moguće manipulacije i zaštititi slobodnu volju birača.
Građani uočene nepravilnosti neposredno prije izbornog dana i na sam izborni dan mogu prijaviti Koaliciji na broj telefona 060 322 6410. Uputstvo o redoslijedu i rokovima izbornih aktivnosti za sprovođenje prijevremenih izbora za načelnika opštine Fojnica dostupno je javnosti na internet stranici Centralne izborne komisije BiH, http://izbori.ba .
Podsjećamo da je Koalicija "Pod lupom" na prošlim Opštim izborima 2014. na terenu imala 2.800 građanskih, nestranačkih posmatrača koji su bili prisutni na 1.348 biračkih mjesta i u 134 lokalne izborne komisije, pokrivajući preko 25% od ukupnog broja biračkih mjesta u BiH. Koalicija je posmatrala i prijevremene lokalne izbore u opštinama Stanari, Istočni Drvar, Domaljevac - Šamac, Kalesija i Živinice.
Lokalni izbori 2012 - U Fojnici glasalo 74,73% posto birača
Mirsad Topalović - Nedjelja, 07.10.2012, 22:38
Lokalni izbori 2012Odziv birača na biračkim mjestima za Lokalne izbore 2012 do 19:00 sati u u Fojnici iznosi 74,73% tj. od 10026 registrovanih birača glasalo je njih 7492.

Odziv u Bosni Hercegovini je 53,37%, od tog u FBiH 52,71%, u RS-u 54,55% i Brčko distriktu BiH 51,57%.

Izlaznost birača u Srednjoj Bosni (Lokalni izbori 2012):

Bugojno: 56,31%
Busovača: 69,91%
Donji Vakuf: 66,17%
Fojnica: 74,73%
Gornji Vakuf - Uskoplje: 63,94%
Jajce: 55,87%
Kiseljak: 58,45%
Kreševo: 66,30%
Novi Travnik: 63,71%
Travnik: 63,71%
Vitez: 61,41%

U odnosu na Opće izbore održane 2010. godine Fojnica je zabilježila najveći rast broja birača u odnosu na ostale općine Srednje Bosne, u odnosu na 62,31% 2010. godine prolazanost je veća za približno 12,5%. Na Lokalnim izborima 2008. izlaznost birača u Fojnici je bila 64,22%.

Izlaznost birača u Srednjoj Bosni (Opći izbori 2010):

Bugojno: 57,72%
Busovača: 63,84%
Donji Vakuf: 63,84%
Fojnica: 62,31%
Gornji Vakuf - Uskoplje: 64,65%
Jajce: 52,83%
Kiseljak: 56,63%
Kreševo: 61,78%
Novi Travnik: 58,28%
Travnik: 58,91%
Vitez: 62,76%


Lokalni izbori 2012 - U funkciji SMS centar za provjeru biračkog mjesta
Općinska izborna komisija / Općinsko izborno povjerenstvo - Petak, 28.09.2012, 00:19
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinska izborna komisija/Općinsko izborno povjerenstvo

Broj: 123-2/12
Fojnica, 28.09.2012.godine

Obavijest


Obavještavaju se svi birači u našoj osnovnoj izbornoj jedinici da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine za Lokalne izbore 2012. godine ponovo aktivirala SMS centar za provjeru biračkog mjesta i on je u funkciji za sve telekom operatere u BiH.

Slanjem jedinstvenog matičnog broja na broj telefona 091 12 12 12, telekom operater vraća poruku koja sadrži broj, lokaciju i grad gdje se nalazi biračko mjesto.

Predsjednik OIK-a
Mustafa Topalović, dipl. iur.


Lokalni izbori 2012 - Pravila ponašanja političkih subjekata u izbornoj kampanji
Općinska izborna komisija / Općinsko izborno povjerenstvo - Subota, 22.09.2012, 13:03
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinska izborna komisija/Općinsko izborno povjerenstvo

Broj: 104-2/12
Fojnica, 19.09.2012.godine

Obavijest


Obavještavamo sve političke subjekte ovjerene u našoj osnovnoj izbornoj jedinici, da su Izbornim zakonom BiH (Poglavlje 7.) definisana pravila ponašanja političkih subjekata u izbornoj kampanji.

Prema članu 7.2. stav 3. Izbornog zakona BiH decidno je propisana obaveza nadležnih organa da ne smiju dozvoliti političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima da postavljaju oglase, plakate, postere, odnosno da pišu svoja imena ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi državne vlasti, na javnim putevima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje.

Također, strogo je zabranjeno uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, plakate, postere i druge materijale, koji se u skladu sa zakonom, koriste u svrhe izborne kampanje političkih subjekata (član 7.2 stav 2. Izbornog zakona BiH)...

Lokalni izbori 2012 - Promjena biračkog mjesta u Majdanu
Općinska izborna komisija / Općinsko izborno povjerenstvo - Utorak, 04.09.2012, 10:22
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinska izborna komisija/Općinsko izborno povjerenstvo

Broj: 75–2/12
Fojnica, 30.08.2012. godine

Na osnovu člana 2.18 stav 1., a u vezi člana 5.1. stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/04, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Općinska izborna komisija Fojnica je na sjednici održanoj dana 28.08.2012.godine d o n i j e l a

Odluku
o izmjeni Odluke o biračkim mjestima i lokacijama biračkih mjesta
određenih za glasanje na Lokalnim izborima 2012. godine


Član 1.


U Odluci o biračkim mjestima i lokacijama biračkih mjesta određenih za glasanje na Lokalnim izborima 2012. godine broj: 45-2/12 od 10.08.2012.godine (u daljnjem tekstu: odluka) u članu 1. stavu 1. tački XI. riječi: „kući Aletić Fadila Podrizvići“ zamjenjuju se riječima: „Područnoj školi «Majdan»“.

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj tabli i web stranici općine Fojnica www.fojnica.ba.

Predsjednik OIK-a
Mustafa Topalović, dipl. iur.


Lokalni izbori 2012 - Raseljena lica koja glasaju u općini prebivališta iz 1991. godine
Općinska izborna komisija / Općinsko izborno povjerenstvo - Utorak, 04.09.2012, 10:15
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinska izborna komisija/Općinsko izborno povjerenstvo

Broj: 73-2/12
Datum: 29.08.2012. godine

Obavijest


Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica i koji su se izjasnili da žele glasati lično u općini prebivališta iz 1991. godine, da svoje biračko pravo mogu ostvariti na biračkom mjestu 000, koje će biti pridruženo redovnom biračkom mjestu 114 A 001 (Lokalitet samostana 1) sa lokacijom glasanja u Osnovnoj školi „Muhsin Rizvić“.

Predsjednik OIK-a
Mustafa Topalović, dipl. iur.


Lokalni izbori 2012 - Obavijest za glasanje putem Mobilnog tima
Općinska izborna komisija / Općinsko izborno povjerenstvo - Srijeda, 29.08.2012, 07:24
Općina FojnicaU skladu sa članom 39. Pravilnika o vođenju Centralnog biračkog spiska, a u vezi člana 3.14 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, obavještavamo sve građane općine Fojnica, koji imaju biračko pravo i koji žele izaći na «Lokalne izbore 2012. godine», a nisu u mogućnosti da pristupe glasanju na redovnom biračkom mjestu, odnosno zbog starosti, bolesti i invalidnosti vezani su za svoje domove, da se prijave Općinskoj izbornoj komisiji Fojnica, navodeći sljedeće podatke: ime, prezime, datum rođenja, jedinstveni matični broj, puna adresa prebivališta, te broj telefona, kako bi istim bilo omogućeno da glasaju putem mobilnog tima na dan izbora 07.10.2012. godine, odnosno kako bi se evidentirali u izvodima iz Centralnog biračkog spiska za birače koji su vezani za svoje domove.

Traženi podaci mogu se dostaviti u pismenoj formi Centru za birački spisak ili usmeno na telefon broj: 030/547-715, a najkasnije u roku od 15 /petnaest/ dana prije održavanja izbora tj. 22.09.2012. godine...

Lokalni izbori 2012 - Odluku o biračkim mjestima i lokacijama biračkih mjesta određenih za glasanje na Lokalnim izborima 2012. godine
Općinska izborna komisija / Općinsko izborno povjerenstvo - Srijeda, 15.08.2012, 13:19
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinska izborna komisija/Općinsko izborno povjerenstvo

Broj: 45–2/12
Fojnica, 10.08.2012.godine

Na osnovu člana 5.1. stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/04, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Općinska izborna komisija Fojnica je na sjednici održanoj dana 10.08.2012. godine donijela

Odluku
o biračkim mjestima i lokacijama biračkih mjesta određenih za glasanje
na Lokalnim izborima 2012. godine


Opći izbori 2010 - Rezultati - Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
Mirsad Topalović - Ponedjeljak, 04.10.2010, 09:24
Novi preliminarni rezultati, koje je saopštila Centralna izborna komisija na press konferenciji održanoj u 9 sati potvrdili su prethodne preliminarne rezultate za izbor članova Predsjedništva BiH prema kojim će novi članovi biti Bakir Izetbegović, Nebojša Radmanović i Željko Komšić.

CIK je saopštio rezultate na osnovu 91,31 posto obrađenih listića za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Kandidati za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH:

1. Bakir Izetbegović - 150.129 glasova (34,82%)
2. Fahrudin Radončić - 132.522 glasova (30,74%)
3. Haris Silajdžić - 107.168 glasova (24,86%)
...

Kandidati za hrvatskog člana Predsjedništva BiH:

1. Željko Komšić - 313.692 glasova (60,99%)
2. Borjana Krišto - 100.210 glasova (19,48%)
3. Martin Raguž - 55.092 glasova (10,77%)
...

Kandidati sa srpskog člana Predsjedništva:

1. Nebojša Radmanović - 266.850 (49,90%)
2. Mladen Ivanić - 250.847 glasova (46,91%)
3. Rajko Popović - 17.075 glasova (3,19%)

Kako su birali građani Fojnice možete pogledati u tabeli i grafikonu:

Rezultati - Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Rezultati - Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Opći izbori 2010 - U Fojnici glasalo 62,31% posto birača
Mirsad Topalović - Ponedjeljak, 04.10.2010, 08:34
Opći izbori 2010Član Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Suad Arnautović je sinoć u trenutku zatvaranja biračkih mjesta u BiH kazao za Fenu da je generalna ocjena da je izborni proces, prije svega, protekao u mirnom ozračju, mirnom okruženju, bez značajnijih pojava narušavanja javnog reda i mira. U Fojnici je jučer do 19 sati glasalo 62,31% posto birača što se približno slaže i sa rezultatima Fojnica online anktete o izlasku naših sugrađana na birališta. Rezultate Fojnica online ankete možete pogledati ovdje.


Izlaznost u Srednjoj Bosni:

Bugojno: 57,72%
Busovača: 63,84%
Donji Vakuf: 63,84%
Fojnica: 62,31%
Gornji Vakuf - Uskoplje: 64,65%
Jajce: 52,83%
Kiseljak: 56,63%
Kreševo: 61,78%
Novi Travnik: 58,28%
Travnik: 58,91%
Vitez: 62,76%

Oktoberfest
Nasir Selimović - Petak, 24.10.2008, 01:13
Lokalni izbori 2008Da nije zaborava, vjerovatno bi veći dio ljudske populacije bio u stalnoj konfrontaciji: nekad sa komšilukom i radnim okruženjem, a nekad sa bližim srodnicima ili čak sa samim sobom. Srećom, da prethodne događaje ponekad i nesvjesno odlažemo u nepopunjene zapećke uma, kako bi se stvorio prostor za nove. Lokalni izbori, koji svakih četiri godine okupiraju medijski, radni, ulični, kafanski ili porodični prostor, ustupili su mjesto nogometnim susretima sa Turskom i Armenijom. Tako se uz neprimjetne ožiljke, dojučerašnji ljuti protivnici, ponovo vraćaju svojoj svakodnevnici i postaju, opet, komšije, radne kolege ili rođaci. Krajnje je vrijeme da prodavači političkih ideja razdijele preostale upaljače, olovke i privjeske, da operativni štabovi političkih stranaka marljivo izanaliziraju učinak jednomjesečnog danonoćnog terenskog rada i da se konačno krene sa operacionalizacijom predizbornih obećanja...

Novi stari načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić
Hazim Čukle - Srijeda, 08.10.2008, 18:23
Salkan Merdžanić, načelnik Općine FojnicaNa dan lokalnih izbora na području općine Fojnica je od 9679 građana Fojnice sa pravom glasa na biračka mjesta izašlo 6216 birača, što u procentima iznosi 64,22%. Glasanje je proteklo mirno i bez incidenata. Političke stranke općine Fojnica su imale svoje izborne stožere gdje su se čekali i pratili rezultati glasanja za njihove kandidate za općinskog načelnika i Općinsko vijeće Fojnica. Pet političkih partija općine Fojnica je na ovim lokalnim izborima imalo svoje kandidate za općinskog načelnika. Nakon što su u izbornom stožeru Općinskog odbora SDA Fojnica dobili rezultate o pobjedi njihovog kandidata za općinskog načelnika, starog sada novog načelnika općine Fojnica Salkana Merdžanića uslijedilo je slavlje i izlazak na ulice članova i simpatizera Stranke Demokratske Akcije (SDA). Načelnik Merdžanić je dobio 2314 glasova birača ili u procentima 39,8% glasova, bježeći drugom kandidatu za općinskog načelnika oko 900 glasova...

Glasalo 64 posto Fojničana sa pravom glasa
Mirsad Topalović - Ponedjeljak, 06.10.2008, 03:13
Lokalni izbori 2008U BiH je na Lokalne izbore održane danas, 05.10.2008., izašao ukupno 1.634.523 birač od ukupno 2.971.769 birača ili njih 55 posto, podaci su Centralne izborne komisije (CIK) BiH saopćeni na press konferenciji u Sarajevu.

U Fojnici je na biračka mjesta izašlo 6216 od 9679 birača sa pravom glasa ili u procentima 64,22.

Do 16 sati glasalo 51,04 posto Fojničana sa pravom glasa
Mirsad Topalović - Ponedjeljak, 06.10.2008, 00:25
Lokalni izbori 2008U BiH je do 16.00 sati na izbore izašao ukupno 1.323.714 birač ili njih 44,54 posto, podaci su Centralne izborne komisije (CIK) BiH saopćeni na press konferenciji u Sarajevu.

U Fojnici je do 16.00 sati na biračka mjesta izašlo 4940 od 9679 birača sa pravom glasa što u procentima iznosi 51,04%.

Birališta su otvorena još pola sata, s tim da će rad u nekim od njih biti produžen za ono vrijeme za koje je prolongirano njihovo otvaranje.

Do 10 sati glasalo 13,35 posto Fojničana sa pravom glasa
Mirsad Topalović - Nedjelja, 05.10.2008, 21:21
Lokalni izbori 2008U Fojnici je do 10.00 sati na biračka mjesta izašlo 1292 od 9679 birača sa pravom glasa što u procentima iznosi 13,35%. CIK će u 18.00 sati objaviti nove podatke o odzivu birača do 16 sati. U Komisiji navode kako nema ozbiljnijeg narušavanja javnog reda i mira.

Birališta su otvorena do 19.00 sati, s tim da će rad u nekim od njih biti produžen za ono vrijeme za koje je prolongirano njihovo otvaranje...

Danas se održavaju lokalni izbori u BiH
Mirsad Topalović - Nedjelja, 05.10.2008, 17:44
Lokalni izbori 2008Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se danas. Na izborima učestvuje ukupno 280 političkih subjekata - 72 političke partije, 41 koalicija, 147 nezavisnih kandidata i 20 listi nezavisnih kandidata.

Na ovogodišnjim lokalnim izborima bira se 3.186 redovnih mandata u Općinskim vijećima/Skupštinama općina i 37 mandata za predstavnike nacionalnih manjina. Bira se 139 načelnika općina...

Glasači na biračka mjesta bez mobitela, fotoaparata, kamera
Mirsad Topalović - Nedjelja, 05.10.2008, 04:37
Lokalni izbori 2008Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović je danas na pres-konferenciji u Sarajevu kazao da je CIKBiH donio instrukciju koja se tiče provedbi određenih članova Izbornog zakona kojim se utvrđuje način osiguranja izborne šutnje, tajnosti glasanja i osiguranja reda na biračkom mjestu.

Arnautović je kazao da se to prvenstveno odnosi na zabranu nošenja i pokazivanja oružja, zatim na zabranu korištenja i upotrebe na biračkom mjestu fotoaparata, diktafona, videokamera i mobilnih telefona.

„Želimo spriječiti mogućnost da neko mobitelom uslika glasački listić i onda nekome dokazuje kako je glasao. To je jedan od razloga“, kazao je on...

Održan centralni predizborni skup SDP-a Fojnica
Hazim Čukle - Petak, 03.10.2008, 21:05
Klikni za više fotografijaPredizborni skup SDP-a
U kongresnoj sali "Aquareumala" u Fojnici je u četvrtak 2. oktobra održan centralni predizborni skup Socijaldemokratske Partije (SDP) Fojnica. U prepuno sali "Aquuareumala" prisutnim članovima i simpatizerima SDP stranke se obratio predsjednik OO SDP Fojnica Emir Memija koji je inače i nosilac liste kao kandidat ispred ove stranke za OV Fojnica. Pored njeg govorili još su kandidati za Općinsko vijeće Fojnica Andrija Lekić i Mirsada Salihagić. Prisutnima se obratio i kandidat za načelnika ove stranke Ismar Bratić. Predstavljeni su kandidati za OV Fojnica...

Centralni predizborni skup SDA Fojnica
Hazim Čukle - Petak, 03.10.2008, 20:58
Klikni za više fotografijaPredizborni skup SDA
Prvog dana mjeseca oktobra u Sali SMŠ "Zija Dizdarević" u Fojnici je održan centralni predizborni skup Općinskog odbora SDA za općinu Fojnicu. U sali ove škole se okupilo oko hiljadu članova i simpatizera stranke SDA, a od visokih dužnosnika iz Centrale SDA BiH se prisutnima obratio Šefik Džaferović. O dosadašnjim rezultatima stranke koji su postignuti na području općine Fojnica govorio je aktuelni načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić, koji je kandidat za budućeg načelnika općine Fojnica ispred OO SDA Fojnica na predstojećim Lokalnim izborima koji će se održati 5. oktobra. Načelnik Merdžanić je između ostalog govorio o rezultatima koji su urađeni na poboljšanju putne komunikacije sa skoro 30 kilometara novoasfaltiranih lokalnih puteva i gradskih ulica, urađenoj komunalnoj infrastrukturi u Fojnici, izgradnji sportskih terena, izgradnji Apartmanskog naselja i tržnog centra u okviru kompleksa "Aquareumal", sanaciji bivše zgrade hotela "Jezero" za potrebe općinske administracije itd...

Održan centralni predizborni skup HDZ-a za općinu Fojnica
Hazim Čukle - Petak, 03.10.2008, 20:48
Klikni za više fotografijaPredizborni skup HDZ-a
Prvog radnog dana ove sedmice je u velikoj sali hotela "Reumal" u Fojnici održan centralni predizborni skup Hrvatske Demokratske Zajednice (HDZ) BiH za općinu Fojnica. Ovom centralnom skupu HDZ-e u Fojnici su u prepunoj sali hotela "Reumala" prisustvovali pored ostalih i visoki čelnici HDZ-e BiH-e Dragan Čović, Nikola Lozančić, predstavnici kantonalnog i općinskog odbora HDZ-e. Predstavljeni su kandidati ove stranke za predstojeće lokalne izbore u našoj zemlji koji se održavaju 5. oktobra. Predstavljeni su i kandidati za Općinsko vijeće Fojnica, a prisutnima se obratila i kandidatkinja ispred ove stranke za načelnika općine Fojnica Dragana Galić. Kako je kazano ovaj centralni predizborni skup u Fojnici se održava na dan kada je prije 18 godina utemeljena i osnovana HDZ BiH-e. Predsjednik HDZ-e BiH-e Dragan Čović je govorio o radu, teškoćama i uspjesima HDZ-e u proteklih 18 godina...

Centar za birački spisak Fojnica
Dženita Žolja-Topalović - Srijeda, 24.09.2008, 17:00
Lokalni izbori 2008Obavještavamo sve birače sa područja Općine Fojnica upisane u izvod iz Centralnog biračkog spiska, koji nisu upoznati sa lokalitetom svog biračkog mjesta da mogu dobiti potrebne informacije u Centru za birački spisak koji radi sa strankama svake srijede i petka od 10:00 do 11:00 sati u prostorijama Općine Fojnica (kancelarija broj 17).

Centar za birački spisak će također raditi i na sami dan izbora 05.10.2008. godine u vremenskom intervalu od 07:00 do 19:00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na kontakt telefon 061/495-079.

Džambo plakati kandidata za načelnika općine Fojnica
Hazim Čukle - Ponedjeljak, 22.09.2008, 17:13
Klikni za više fotografija"Zajedno u nove projekte"
Klikni za više fotografija"Vjerujte ženi"
Do lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini u oktobru mjesecu ima još 14 dana. Da se oni brzo približavaju govore nam pripreme i postavljanje plakata po gradu sa kandidatima za Općinsko vijeće Fojnica i načelnika općine Fojnica. Mada u samom gradu još ni jedna politička stranka nije imala svoj predizborni skup i predstavljanje svojih kandidata neke od njih su to učinile sa plakatima i džambo plakatima. Po ove dvije i jedine džambo plakate postavljene na ulazu u grad Fojnicu na lokalitetu Alaupovka može se zaključiti da su to i dvije najjače političke partije podno Matorca. Riječ je o kandidatu Općinskog odbora SDA za načelnika općine, sadašnjeg aktuelnog načelnika Salkana Merdžanića sa sloganom "Zajedno u nove projekte" i kandidatkinji Općinskog odbora HDZ-a za načelnika odnosno načelnicu općine Draganu Galić sa sloganom "Vjerujte ženi".

Iftar za žene Stranke za Bosnu i Hercegovinu
Hazim Čukle - Srijeda, 17.09.2008, 18:51
Klikni za više fotografijaIftar za žene
Preksinoć je u restoranu "Ribnjak" u Fojnici u organizaciji žena Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) priređen zajednički iftar za 99 žeena Fojnice, članova i simpatizera SBiH. Iako još nisu imali zvanično promociju svojih kandidata SBiH Fojnice je za naredne lokalne izbore koji će se održati početkom oktobra predložila kandidata za načelnika općine Fojnica i kandidate za Općinsko vijeće Fojnica. Kandidat za načelnika općine Fojnica ove stranke je Džemal Durić, a od 23 kandidata za OV Fojnica je sedam žena...

Obavijest za glasanje putem Mobilnog tima
Dženita Žolja-Topalović - Srijeda, 17.09.2008, 18:00
Lokalni izbori 2008U skladu sa članom 20. Pravilnika o vođenju Centralnog biračkog spiska, a u vezi člana 3.14 Izbornog zakona BiH, obavještavamo sve građane općine Fojnica, koji imaju biračko pravo i koji žele izaći na Lokalne izbore 2008. godine, a nisu u mogućnosti da pristupe glasanju na redovnom biračkom mjestu, odnosno zbog starosti, bolesti i invalidnosti vezani su za svoje domove, da se prijave Općinskoj izbornoj komisiji Fojnica, navodeći sljedeće podatke: ime, prezime, datum rođenja, jedinstveni matični broj, puna adresa prebivališta, te broj telefona, kako bi istim bilo omogućeno da glasaju putem Mobilnog tima na dan izbora 05.10. 2008. god. odnosno kako bi se evidentirali u Izvodima iz Centralnog biračkog spiska za birače koji su vezani za svoje domove...

Odluka o lokacijama biračkih mjesta na Lokalnim izborima 2008
Dženita Žolja-Topalović - Srijeda, 17.09.2008, 17:52
Lokalni izbori 2008I. Biračko mjesto br. 114 A 001 (Lokalitet samostana 1) nalazi se u prostorijama Kluba penzionera, ulica Hadrovići bb

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim ulicama: 25. Novembar, Abdurahmana Sirrije, Atik mahala, Bosanska, Dr. Raljevića, Džemala Bijedića i Hadrovići...

Lokalni izbori 2008 - Odluka o broju birača
Mirsad Topalović - Subota, 30.08.2008, 06:23
Lokalni izbori 2008Broj birača upisanih u Centralni birački spisak za Lokalne izbore 2008. godine, koji se održavaju 05. oktobra 2008. godine, po osnovnim izbornim jedinicama je sljedeći:

114 - Fojnica

Redovni: 9675
Odsustvo: 3
Lično: 4
Pošta: 30
Ukupno: 9712

Ovjereni kandidati za učešće na Lokalnim izborima 2008.
Mirsad Topalović - Subota, 30.08.2008, 05:48
Lokalni izbori 2008• Listu ovjerenih kandidata za učešće na Lokalnim izborima 2008. godine za izbornu jedinicu Fojnica pogledajte ovdje
• Lokalni izbori biće održani 05.10.2008. godine
• Za izbornu jedinicu Fojnica bira se 21 vijećnik umjesto dosadašnjih 17
• Kako glasati: Bosanski, Hrvatski, Srpski

Opći/Opšti Izbori 2006 - Konačni nepotvrđeni rezultati
Dženita Žolja-Topalović - Četvrtak, 19.10.2006, 13:51
Izbori 2006Centralna izborna komisija / Središnje izborno povjerenstvo BiH je jučer poslijepodne objavilo konačne rezultate izbora održanih u Bosni i Hercegovini 01.10. ove godine.

Član SIK-a Vedran Hadžović prezentirao je rezultate izbora za Zastupničkidom Parlamentarne skupštine BiH.

Od 42 člana Zastupničkog doma, 28 zastupnika se bira iz Federacije BiH, a 14 iz RS-a.

Linkovi:
Fotografije (01.10.2006)
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Nakon izbora
Nasir Selimović - Srijeda, 11.10.2006, 19:31
Izbori 2006Ponedjeljak, 02.10. - Ako bi se posmatrala samo Fojnica, prema nezvaničnim ali dosta pouzdanim podacima, ukupni pobjednik na nedjeljnim izborima je Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Borba između Harisa Silajdžića i Sulejmana Tihića, te Ive Mire Jovića i Bože Ljubića, za mjesto bošnjačkog, odnosno hrvatskog člana Predsjedništva, izgubila je na svojoj dramatičnosti već poslije prvih izvještaja stranačkih posmatrača sa manjih biračkih mjesta.

Linkovi:
Fotografije (01.10.2006)
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Delgacija Hrvatske demokratske zajednice BiH u posjeti Fojnici
Nasir Selimović - Utorak, 19.09.2006, 15:59
Fojnica onlinePetak, 15.09. - Načelnik Općine Fojnica Salkan Merdžanić sa svojim saradnicima, primio je visoku delgaciju Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, na čelu sa njenim predsjednikom Draganom Čovićem. Razgovarajući na temu sadašnjosti Fojnice načelnik Merdžanić je istakao sve probleme s kojima se susreće u svakodnevnom radu (mala zaposlenost, obnova stambenog fonda...

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
O istoj temi: Dragan Čović u Fojnici
Javna tribina Stranke za Bosnu i Hercegovinu
Nasir Selimović - Utorak, 19.09.2006, 15:57
Fojnica onlinePetak, 15.09. - Ministar industrije i energetike u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Vahid Hećo večeras je bio gost - predavač na tribini koju je u Reumalu organizirala Stranka za Bosnu i Hercegovinu na temu o promašenim privatizacijama. Naravno da je ovo tema koja će uvijek privlačiti pažnju zainteresiranih, a pogotovo u predvečerje nastupajućih izbora.

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Promjene u Općinskoj izbornoj komisiji
Nasir Selimović - Utorak, 19.09.2006, 15:47
Fojnica onlinePetak, 15.09. - Ovo već postaje nepisano pravilo da u jeku predizbornih aktivnosti neko od članova Općinske izborne komisije podnese ostavku. Tako je početkom septembra na mjesto predsjednice Komisije imenovana Jasminka Omanović dipl. iur., da bi već poslije petnaestak dana podnijela neopozivu ostavku. Na današnjoj vanrednoj sjednici Općinskog vijeća...

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
O istoj temi: Općinsko vijeće Fojnica
www.fojnica.ba/opcina
www.izbori.ba
Javna tribina Koalicije za jednakopravnost (HSP i NHI)
Nasir Selimović - Utorak, 19.09.2006, 15:45
Fojnica onlineSrijeda, 13.09. - Politička procijena da se samo objedinjenim snagama može privući značajnija naklonost hrvatskog glasačkog tijela, dovela je do formiranja Koalicije za jednakopravnost koju čine Hrvatska stranka prava (HSP) i Nova hrvatska inicijativa (NHI). Na večerašnjoj tribini u Fojnici čelnici Koalicije, dr Zvonko Jurišić i Krešimir Zubak, posebno su istakli potrebu hrvatskog jedinstva...

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Javna tribina Stranke demokratske akcije (SDA)
Nasir Selimović - Utorak, 19.09.2006, 15:42
Fojnica onlineSrijeda, 13.09. - Svečanom obilježavanju 16 godišnjice osnivanja ogranka Stranke demokratske akcije u Fojnici prethodila je Javna tribina na kojoj su prisustvovali: Sulejman Tihić, predsjednik SDA i predsjednik Predsjedništva BiH, Šefik Đaferović, potpredsjednik SDA i predsjednik Parlamentarne skupštine BIH, Desnica Radivojević, potpredsjednik Glavnog odbora SDA i potpredsjednik Federacije BIH ...

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
O istoj temi: Kriza u preduzeću "Šipad Fojnica"
www.izbori.ba
Visoki predstavnik Kristijana Švarc – Šiling u posjeti Fojnici
Nasir Selimović - Četvrtak, 14.09.2006, 17:21
Fojnica onlinePonedjeljak, 11.09. - Razgovor sa predstavnicima općinske administracije, posjeta Centru za medicinsku rehabilitaciju Fojnica, te obilazak Franjevačkog samostana – protokolarne su obaveze Visokog predstavnika Kristijana Švarc – Šilinga tokom njegove današnje zvanične posjete Fojnici. Za manje obaviještene ostaje pitanje zašto je Visoki predstavnik izabrao Fojnicu za mjesto početka svoje velike turneje po gradovima Bosne i Hercegovine?

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Izbori 2006
Dženita Žolja-Topalović - Ponedjeljak, 11.09.2006, 17:56
Izbori 2006Opći izbori u BiH, koji će biti održani 01.10.2006. godine, su četvrti poslijeratni izbori za sve nivoe vlasti (izuzev općinskog), a međunarodna zajednica je ove izbore ocjenila kao potencijalno najvažnije od prestanka rata, jer će strukture vlasti koje budu izabrane na ovim izborima BiH voditi u ključnom periodu za približavanje Evropskoj uniji i NATO-u (2006. - 2010.).

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Bosanskopatriotska stranka (BPS)
Nasir Selimović - Ponedjeljak, 11.09.2006, 17:39
Fojnica onlineSrijeda, 06.09. - Bosanskopatriotska stranka (BPS) predvođena svojim predsjednikom Seferom Halilovićem intenzivirala je svoje aktivnosti u Fojnici održavši u kratkom vremenskom periodu dva sastanka. Na prvom je zanovljeno općinsko rukovodstvo stranke, dok je večerašnji, u cijelosti bio posvećen predstojećim izborima. Osim predstavljanja kandidata i standardne predizborne retorike...

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Javna tribina Hrvatske demokratske zajednice (HDZ)
Nasir Selimović - Ponedjeljak, 11.09.2006, 17:26
Fojnica onlineSrijeda, 30.08. - Respektabilna imena hrvatske političke scene prisustvovala su današnjoj Javnoj tribini Hrvatske demokratske zajednice, održanoj u konferencijskoj sali hotela Reumal. Nositelji lista za predstojeće izbore predvođeni aktuelnim članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ivom Mirom Jovićem, i predsjednikom Federacije BiH, Nikom Lozančićem, okupljenim Fojničanima, govorili su o aktuelnom političkom trenutku i potrebi izlaska na predstojeće izbore.

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Predvečerje izbora
Nasir Selimović - Utorak, 29.08.2006, 18:29
Fojnica onlinePetak, 18.08. - Užurbane aktivnosti političkih stranaka putem održavanja konvencija, skupština, javnih tribina ili medijskog oglašavanja, u svakoj zemlji daju jasan signal i za manje upućene da se približavaju državni izbori. U finišu predizborne trke potencijalni predstavnici narodnih interesa rastrče se diljem zemlje da posustalo i indeferentno glasačko tijelo probude s novim obećanjima, političkim platformama, sloganima i licima.

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Napokon se sve zna oko proteklih izbora u Fojnici
Nasir Selimović - Petak, 19.11.2004, 14:10
Izbori 200428.10. - Napokon se sve zna oko proteklih izbora u Fojnici; i ko je prošao, i kako se ko ponašao, i šta je ko obećao. Dojučerašnji ljuti politički protivnici ponovo zajedno, bez ujedanja, ispijaju večernje kahve i pričaju o lijepom vremenu, svakodnevnim poslovima, sportskim rezultatima, lošoj probavi. Poslije ove izborne groznice, svi se već pomalo uklapaju u onaj opće poznati dosadni stereotip po kome mladi pričaju o noćnom jurcanju i ljubakanju; sredovječni, o kvalitetnoj mezi i dobrom vinu; i vremešni, o prostati i urednoj stolici. I, naravno, glasali su za pobjednike, reći će svi poslije prvih nezvaničnih izvještaja. Na taj način potvrđuju svoju političku dosljednost: oni su uvijek uz pobjednike. Novodolazeći funkcioneri odjednom će se iznenaditi enormnim povećanjem broja "prijatelja" koji idu uz svaku funkciju. Oni se nasljeđuju, bez ostavinske rasprave.

Linkovi:
Prvi preliminarni, nepotpuni rezultati općinskih izbora održanih jučer u BiH
O istoj temi: Izbori
I prođoše izbori
Nasir Selimović - Ponedjeljak, 04.10.2004, 15:11
Izbori 2004I prođoše izbori. Euforičnost ili ogorčenost povodom preliminarnih rezultata proteklih subotnjih dešavanja kao i većina ljudskih osjećanja, imaju svoj rok trajanja. I sreća da je tako. Opijenost pobjedom ili ogorčenost porazom ne bi smjeli da budu pravilo budućeg ponašanja. Fojnica treba i poražene i pobjednike kako bi napravila pomak naprijed.

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Prvi preliminarni, nepotpuni rezultati općinskih izbora održanih jučer u BiH
Mirsad Topalović - Nedjelja, 03.10.2004, 13:11
Izbori 2004Predsjednik Izborne komisije BiH Vehid Šehić rano jutros na konferenciji za novinare u Sarajevu saopćio je da je u BiH, prema nepotpunim podacima, na izbore izašlo 45,52 posto registriranih birača.

U Federaciji BiH na izbore je izašlo 42,31 posto, u Republici Srpskoj (RS) 49,64, a u Brčko Distriktu 64,39 posto birača.

Nepotpuni, djelimični rezultati izbora za općinsko vijeće (OV) Fojnica su:

Preliminarni rezultati

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
02.10. Izađite na izbore
Mirsad Topalović - Subota, 02.10.2004, 02:49
Izbori 2004Danas su izbori: Nadmetanje 27.427 kandidata

Na lokalnim izborima u BiH nadmetat će se ukupno 27.427 kandidata, od toga 809 za načelnike općina i 26.618 za vijećnike u općinskim vijećima odnosno odbornike u skupštinama općina.

Biračka mjesta će biti otvorena u 7 sati ujutro, a zatvorena u 19 sati. Bit će otvoreno 4.065 biračkih mjesta, od toga redovnih 3.734, te 331 biračko mjesto za glasovanje u odsustvo i glasovanje nepotvrđenim glasačkim listićima. U FBiH bit će otvorena 2.302, a u RS 1.674 biračka mjesta.

Prvi preliminarni rezultati izbora u ponoć 2. oktobra/listopada

IPBiH će prve preliminarne, djelomične rezultati izbora objaviti u ponoć, 2. listopada/oktobra. Po prvi put glasački listići su tiskani u BiH. Prema službenim podacima provođenje sutrašnjih lokalnih izbora u BiH koštat će 3,3 milijuna KM. Jedanaest političkih subjekata akreditiralo je kod Izbornog povjerenstva BiH 71 osobu za praćenje njezinog rada kao i rada Glavnog centra za prebrojavanje glasova, dok je 25 udruženja građana akreditiralo 433 osobe za praćenje cjelokupnog izbornog procesa.

Izađite na izbore!

Fojnica online / FENA

Linkovi:
Kako glasati?
Kandidati za mjesto načelnika
Ovjerena kandidatska lista za OV/SO Fojnica
www.izbori.ba
O istoj temi: Izbori
Predizborni skup Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine
Mirsad Topalović - Subota, 02.10.2004, 01:20
Predizborni skup SDUFotografije sa promocije programa i kandidata Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP).Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Predizborni skup Bosanske stranke
Mirsad Topalović - Subota, 02.10.2004, 01:19
Predizborni skup SDUFotografije sa promocije programa i kandidata Bosanske stranke (BOSS).Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Predizborni skup Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine
Nasir Selimović - Srijeda, 29.09.2004, 11:08
Predizborni skup SDUReumal je sinoć ponovo bio mjesto održavanja jednog političkog skupa. Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine izvršila je promociju svojih programa i kandidata za Općinska vijeća Fojnice i Kiseljaka. Skupu su se obratili nosioci lista za Fojnicu, Izet Hodžić i Kiseljak, Hodžurda Edina, te gosti Miro Lazović i Ivo Komšić.


Linkovi:
Fotografije
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Predizborni skup Hrvatske demokratske zajednice
Nasir Selimović - Srijeda, 29.09.2004, 11:07
Slavko Lovrić, kandidat za načelnika HDZ 27.09. - Večeras je Hrvatska demokratska zajednica u kinu "Radnik" u Fojnici održala promociju svoga kandidata za načelnika Općine, Slavka Lovrića i liste kandidata za Općinsko vijeće na čijem se čelu nalazi Dalibor Iviš.

Linkovi:
www.hdzbih.org
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Predizborni skup Nove hrvatske inicijative
Nasir Selimović - Utorak, 28.09.2004, 12:51
Nove hrvatske inicijative26.09. - Pripremajući se za predstojeće izbore, u fojničkom hotelu Reumal, održan je predizborni skup NHI. Članovima, simpatizerima i gostima, obratili su se predsjednica Općinskog odbora NHI Fojnica i nositeljica liste za Općinsko vijeće Angela Biberdžić i kandidat za načelnika Općine Ivica Beblek, te kao gosti predsjednik Kantonalnog odbora NHI Franjo Kristić, predsjednik Općinskog odbora NHI Kreševo Pero Marić i predsjednik Općinskog odbora SDP Fojnica Andrija Lekić.

Linkovi:
Fotografije
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Predizborni skup Stranke demokratske akcije
Nasir Selimović - Ponedjeljak, 27.09.2004, 16:01
Predizborni skup Stranke demokratske akcije25.09. - U prepunoj Sali hotela Reumal, Stranka demokratske akcije izvršila je promociju svojih kandidata za Općinsko vijeće i načelnika Općine Fojnica. Skupu su se obratili: Azem Huseinbašić, predsjednik SDA Fojnica i nosilac liste za Općinsko vijeće; Mustafa Memija, načelnik Općine Fojnica i kandidat za vijećnika; Nasir Selimović, kandidat za vijećnika; Salkan Merdžanić, direktor Šumskog gazdinstva Vranica i kandidat za načelnika Općine, kao i gosti Irfan Ajanović, Nedžad Branković i Salko Selman. U muzičkom dijelu programa nastupila je mlada solistica Aldijana Tuzlak, koja je sve prisutne oduševila svojom interpretacijom sevdalinki.

Linkovi:
Fotografije
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu
Nasir Selimović - Petak, 24.09.2004, 08:57
Predizborni skup stranke ZA BiH22.09. - Večeras je Stranka za Bosnu i Hercegovinu održala u Reumalu Predizborni skup na kome je predstavila svoje kandidate za predstojeće lokalne izbore. Prisutnima su se obratili kandidat za načelnik, Aziz Klisura, kandidati za vijećnike, Azra Memija i Munib Behrić, te ispred Predsjedništva Stranke, Beriz Belkić i Mustafa Pamuk.


Linkovi:
Fotografije
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Ovjerena kandidatska lista za OV/SO Fojnica (114)
Mirsad Topalović - Utorak, 31.08.2004, 16:42
Općina FojnicaOvjerena kandidatska lista za Općinsko vijeće/Skupštinu opštine (OV/SO) Fojnica (114) za izbore 2004. godine (subota, 02.10.2004.)
114 - FOJNICA

090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
730 SDU - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BIH
377 NOVA HRVATSKA INICIJATIVA
004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
036 BOSS - BOSANSKA STRANKA
008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE -
SOCIJALDEMOKRATI BIH
027 HDZ - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
731 EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Kandidati za mjesto načelnika Općine Fojnica
Nasir Selimović - Srijeda, 14.07.2004, 09:55
Općina Fojnica01.07. - Političke stranke i partije imale su rok da do kraja juna Općinskoj izbornoj komisiji prijave kandidate za mjesto načelnika i vijećnika za Općinsko vijeće koje u Fojnici broji 17 članova. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će lokalne zajednice svoje načelnike općina birati neposrednim putem, a ne putem svojih izabranih predstavnika kao što je do sada bio slučaj. Kandidati za mjesto načelnika Općine Fojnica su: Merdžanić Salkan (SDA), Benjamin Terzić (SDP), Slavko Lovrić (HDZ), Klisura Aziz (SBiH), Ivica Beblek (NHI), Salem Šehović (BOS) i Hamza Salihagić.

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
Otigošće (Izbori)
Nasir Selimović - Četvrtak, 22.04.2004, 19:08
Panorama Fojnice, april 2004.Otigošće je pitomo selo s pedesetak numera, i čiji se broj, što je interesantno, bez obzira na sve migracije, nije znatnije mijenjao u posljednjih 400 godina. Smješteno na visoravni, stoljećima je bilo usputna stanica kiridžijama i duhandžijama na dugom karavanskom putu iz Primorja u Srednju Bosnu. Vjerovatno i sam naziv sela etimološki je usko povezan sa dočekom gostiju, ugošćavanjem.

U prvim godinama poslije Drugog svjetskog rata, u to fojničko selo stigla ekipa aktivista da održi sastanak sa stanovništvom kako bi ih ubijedili da izađu na izbore i, naravno, glasaju za predložene kandidate. Oteglo se sijelo, kašljuca lampa jer ponestaje petroleja, a drug iz komiteta rastegao priču: o našo borbi, o svijetloj budućnosti, o truhlom kapitalizmu (Amerika i Engleska biće zemlja proleterska).

Linkovi:
O istoj temi: Izbori
www.izbori.ba
pretraga novosti :: arhiva novosti