Nova verzija sajta
Traženi pojam
U kategoriji
Datum (godina/mjesec/dan)  //

Bilo koju riječ Sve riječi

Vaša pretraga za Rudnik zlata i ispiranje zlata u Fojnici je pronašla slijedeće:

Posljednji fojnički ispirač zlata
Hazim Čukle - Četvrtak, 16.08.2012, 08:22
Klikni za više fotografijaFehim Zečević
„Ispiranje samorodnog zlata iz rijeke Dragače i njenih pritoka u Fojnici je višestoljetna tradicija još iz doba Dezitijata, Ilirskog plemena koje je u antičko doba naseljavalo dijelove centralne Bosne. Tradicija eksploatacije zlata na ovom području je bila u kontinuitetu sa središtem u Bakovićima sve do 1938. godine pred početak drugog svjetskog rata. Englezi, tadašnji koncesionari se povlače, prekidaju sa radom rudnika zlata, tradicija ispirana zlata do danas se održala“, priča za Fojnica online Fehim Zečević, posljednji fojnički ispirač zlata, inače dugogodišnji turistićki radnik.

„To je 24 karatno samorodno zlato. Ta tradicija se sačuvala u Fojnici, zahvaljujući prevashodno fojničanima koji su radili u topionicama tadašnjeg rudnika, pa su prenijeli svoje znanje. Najaktivniji ispirači zlata su bili Krešo Duvnjak, Vlado Trogrančić i Miroslav Gujić koji su to naučili od prethodne generacije, a i oni prenijeli na nove generacije. Poslije proteklog rata imali smo nekoliko pokušaja da pokrenemo masovniju turističku ponudu ispiranja zlata, međutim nema konkretne zakonske regulative da bi to moglo da se odvija u većem obimu.

Za ispiranje je potreban alat, jedna daska koja je na vrhu grubo izrezana, to je ispirač, zatim drvena lopata, tepsija posebno za to kovana na jednom dijelu, zatim sita, kanta itd. Zlatne groznice nema, novinari prave senzacije, ovdje je nema, ovo je jedino atraktivna turistička ponuda gdje ljudi zasigurno nađu blago pored rijeke u prirodi na čistom zraku, a to najveće blago je zdravlje. Ispiranje zlata vam je kao igre na sreću. Rijeka Željeznica ima zlata u praškastom stanju, u nekim rijekama Fojnice su se nalazili komadi zlata veličine ljuske ili pola zrna riže ili pločastog oblika. Ono što neki kažu da su našli grumen zlata nije tačno."...

Rudnik zlata kod Fojnice će ponovo proraditi
Mirsad Topalović - Utorak, 03.07.2012, 13:57
Klikni za više fotografijaIspiranje zlata
Nakon više od 70 godina Rudnik zlata i srebra u Bakovićima kod Fojnice trebao bi ponovo biti aktiviran. Prema svim stručnim analizama, na ovom području postoje nalazišta sa oko pet tona rude iz koje se dobija zlato i srebro. Njihova vrijednost mjeri se stotinama milijuna dolara. U federalnom Parlamentu čeka se usvajanje zakona o koncesijama, nakon čega će koncesija biti dodijeljena kompaniji koja ponudi najviše novca. Cijeli projekat doprinio bi razvoju općine Fojnica. Mještani Bakovića su skeptični jer ne znaju koliko će koristi od svega toga imati mjesna zajednica.

Rudnik Bakovići kod Fojnice jedno je od najpoznatijih nalazišta zlata i srebra u jugoistočnoj Europi. Do 1939. godine, do kada je rudnik bio aktivan, iz njega je izvađeno preko 2.000 kg čistog zlata i puno više srebra. Vlasti Federacije BiH odlučile su ponovno pokrenuti eksploataciju zlata i srebra iz tog nalazišta jer će to, po njihovom mišljenju, doprinijeti razvoju toga kraja, kao i punjenju proračuna...

Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 6)
Emir Aletić - Petak, 22.04.2011, 07:58
Klikni za više fotografijaFojnica, 1890.
Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 5) <-- Upravo sada su i tu u toku interesantna istraživanja. U isto vrijeme te rude nalaze se i u stijenama Zahora, tri kilometra sjeveroistočno, u blizini ruševina stare tvrđave smještene na jednoj stijeni visine 30 metara. Još se vide otvori za topove a zidani temelji su potpuno sačuvani. Značajni ostaci rudnika vidljivi su u Zahoru. I tu, kao i u Čemernici, pokriveni su drvećem od kojih je neko staro i preko dvjesta godina. Međutim, u rudnike se i sada može ući jer su njihova okna nedavno ponovo otvorena. Od ruda ovdje ima nešto više željeznog oksida. Konačno, rude antimona i žive nalaze se još istočnije u starim rudnicima Klisca, blizu fojničke ceste kod hana u Šćitovu, o kojem sam ranije govorio.

To nisu jedini minerali fojničke okoline. Ako se krene uz Gvožđanku – pritoka Fojničke rijeke u koju se ulijeva na svega jedan kilometar od Fojnice – poslije tri četvrti časa naiđe se na žile pirita; jednu od njih, debelu preko jednog metra, možete slijediti u dužini od jednog kilometra. Taj pirit sadrži nešto srebra i zlata, a na jednom mjestu, kod Jasen potoka, gdje je pomiješan sa kaolinom, sadrži i bakar. Mjesto se zove Gvožđani a rijeka koja tu teče je Gvožđanka, što znači željeznonosna voda; sve ovdje ukazuje na prisustvo željeza. Te žile sa kvarcom takođe su ukliještene kristalnim škriljcima...

Rudnik zlata i ispiranje zlata u Fojnici
Hazim Čukle - Utorak, 03.03.2009, 17:24
Klikni za više fotografijaIspiranje zlata
Fojnica se u pisanim dokumentima prvi put pominje 18. marta 1365. godine. Pored termalnih voda, prirodnih ljepota i kulturno historijskih spomenika nekada je Fojnica bila poznata i kao centar rudarstva. Nekad su u Fojnici radili rudnici srebra Ostružnica, rudnik žive Čemernica i rudnik zlata Bakovići koji je radio do pred početak Drugog svjetskog rata. Početkom razvoja rudarstva u Fojnici se smatra dolazak njemačkih rudara Sasa u doba bana Stjepana drugog Kotromanjića. Rudnik zlata u Bakovićima je osnovan negdje oko 1885. godine. Danas je on zapušten, samo ostaci zidova, betona i jalovine pokazuje da je tu nekad bio rudnik. Iz ulazne jame u rudnik izlazi voda sa žutim talogom koji se taloži i ide do rijeke Gvožđanke...

pretraga novosti :: arhiva novosti