Nova verzija sajta
Traženi pojam
U kategoriji
Datum (godina/mjesec/dan)  //

Bilo koju riječ Sve riječi

Vaša pretraga za Put prema Prokosu pun rupa je pronašla slijedeće:

Fojnica 1878-1918 (1. dio)
Mirsad Topalović - Nedjelja, 14.09.2008, 16:00
Klikni za više fotografijaFojnica 1890.
Za vrijeme austrougarske vladavine fojnički srez je pripadao sarajevskom okrugu. Fojnica je bila sjedište sreza i u početku je imala dvije političke ispostave - u Kreševu i Busovači. Uži srez i političke ispostave bili su izdijeljeni u gradske i seoske opštine. U sastav užeg područja sreza, 1879. godine, spadale su sljedeće opštine: Brestovsko, Fojnica (gradska opština), Gvožđani, Ostružnica, Palež, Podstinje, Prokos, Šćitovo i Višnjica. Politička ispostava Busovača obuhvatala je opštine Bakovići, Busovača (trgovište), Busovača (vanjski džemat), Lugovi, Milodraž, Orahovo, Pridola i Rostovo, a politička ispostava Kreševo sastojala se od opština Bukovica, Crniči, Dusina, Homolj, Kreševo (grad), Martinići i Muslimin (trgovište). To znači daje fojnički srez na početku austrougarske okupacije imao 2 gradske i 22 seoske opštine...

Put prema Prokosu pun rupa
Hazim Čukle - Četvrtak, 20.04.2006, 18:38
Rupe na putu prema Prokosu, 14.04.2006Srijeda, 19.04. - Regionalni put Fojnica - Prokos broj 438 od Fojnice u pravcu Prokoškog jezera do Tovarišta u dužini od oko 5 kilometara je veoma oštećen sa brojnim rupama koje mogu prouzrokovati saobraćajnu nesreću. Bezbjednost saobraćaja je veoma otežana, a po pričanju onih koji koriste ovaj asfaltni put oštećenja na vozilima su velika. Od predsjednika Mjesne zajednice Prokos koja broji oko 2,5 hiljada stanovnika Rame Merdžanića smo saznali...

Linkovi:
Fotografije kolovozne trake puta prema Prokosu (14.04.2006)
pretraga novosti :: arhiva novosti