Nova verzija sajta
Traženi pojam
U kategoriji
Datum (godina/mjesec/dan)  //

Bilo koju riječ Sve riječi

Vaša pretraga za GAP je pronašla slijedeće:

Nakon osam mjeseci boravka na kruzeru odmor u Fojnici
Hazim Čukle - Petak, 18.01.2013, 12:24
Klikni za više fotografijaErnad sa kolegama
Sve je više školovanih mladih ljudi koji u potrazi za poslom, trbuhom za kruhom odlaze iz BiH. Jedan od njih je i 24 godišnji Ernad Ihtijarević iz Fojnice, koji je našao prvi posao na kruzeru Solstice, koji je jedan od kruzera američke kompanije „Celebrity x Cruises“ sa sjedištem u Majamiju na Floridi. Nakon provedenih osam mjeseci na kruzeru, stigao je na odmor i usidrio se na dva mjeseca u svoju Fojnicu.

„Nakon završetka gimnazije i Fakulteta za tehničke studije odsjek multimedija na Univerzitetu u Travniku, putem interneta sam tražio posao i prijavio se agenciji u Zagrebu za posao na kruzeru. Nakon sve te procedure i selekcije izabran sam za za radno mjesto fotografa i videografa. Ukrcao sam se na kruzer u Majamiju krajem marta ove godine, nakon što sam potpisao prvi ugovor od osam mjeseci. Solstice je jedan od većih kruzera ove američke kompanije koji broji 1.200 članova posade na kome boravi oko 2.800 gostiju."...

Sastanak predstavnika Projekta GAP-a i predstavnika općine Fojnica
Općina Fojnica - Petak, 31.08.2012, 11:39
Općina FojnicaDana 30.08.2012. godine predstavnici općine Fojnica sa predstavnikom Projekta GAP (Projekat upravne odgovornosti) gosp. Admirom Vranićem održali su radni sastanak oko finalizacije izrade plana zagovaranja za ravnopravnost polova i mlade. Takođe tema radnog sastanka bila je i učešće općine Fojnica na regionalonoj konferenciji koja će se održati 17. i 18. 10.2012. godine u Sarajevu, na kojoj će općina Fojnica imati svoju prezentaciju, na temu: „Koraci za formiranje Vijeća mladih“, koju će ispred Službe za društvene djelatnosti prezentovti, gosp. Vahid Bureković.

Radna grupa za mlade održala još jednu radionicu
Mahira Akšamović - Četvrtak, 02.02.2012, 08:57
Klikni za više fotografijaRadionica
Radna grupa za mlade općine Fojnica je sa predstavnikom GAP-a, Admirom Vranićem u ponedjeljak, 30. januara 2012. godine, u sali 1 Općine Fojnica, održala još jednu radionicu. Tema ove radionice bila je izrada Akcionog plana, a krajnji rok za izradu je februar 2012. godine. Termin za slijedeću radionicu biće naknadno dogovoren, kada će se finalizirati Akcioni plan i dati na uvid Općinskom načelniku.

Akcioni plan jednakosti i ravnopravnosti spolova općine Fojnica
Dženana Mukača - Utorak, 20.12.2011, 12:56
Općina FojnicaOpćina Fojnica je 28.7.2011. godine sa Projektom Upravne Odgovornosti (GAP) potpisala Obim posla u kojem je jedna od stavki formiranje Komisije za ravnopravnost spolova i izrada Akcionog plana. Načelnik općine, Salkan Merdžanić je u saradnji sa Službenikom za mlade općine Fojnica, Nevresom Jemendžićem, kao koordinatorom, imenovao Komisiju u sastavu: Dženana Mukača, predsjednica; Alen Cvjetković, predstavnik Općine; Sanela Ramić, članica; Marija Kalem, članica i Rasim Tutnjević, član.

Članice i članovi komisije i radne grupe za ravnoperavnost spolova su u prethodnim mjesecima, a naročito u toku mjeseca decembra, zajedno sa predstavnikom GAP-a (Projekta Upravne Odgovornosti) gospodinom Admirom Vranićem, radili na izradi Akcionog plana jednakosti i ravnopravnosti spolova na nivou općine Fojnice za perid 2012. - 2014.

Radna grupa odlučila je da u Akcioni plan unese sedam projekata i aktivnosti. Projekte će implementirati općina Fojnica u saradnji sa GAP-om, Gender centrom F BiH, NVO i udruženjima žena.

Akcioni plan jednakosti i ravnopravnosti spolova općine Fojnica možete pogledati i preuzeti ovdje (PDF, 381 KB).

Radionice za članove Radne grupe za mlade i Radne grupe za ravnopravnost spolova
Mahira Akšamović - Petak, 04.11.2011, 07:48
Općina FojnicaPredstavnici Projekta upravne odgovornosti u BiH (GAP) su u srijedu, 02. novembra 2011. godine, u sali 1 Općine Fojnica održali radionicu za članove Radne grupe za mlade. Na radionici su obrađene dvije teme, Metode i mehanizmi učešća mladih u procesu donošenja odluka i Budžetsko planiranje sredstava za omladinske organizacije i projekte za mlade. Na radionici se diskutovalo i o Omladinskoj politici općine Fojnica, koja je donesena za period 2009.-2011. godine, te načinima njenog revidiranja. Dogovoreno je da će jedna od tema slijedeće radionice biti formiranje Vijeća mladih općine Fojnica. Ovim putem želimo pozvati sve mlade da se informiraju i da aktivnije učestvuju u procesu donošenja odluka koje se tiču njihovih prava, a sve članove Radne grupe za mlade koji se nisu odazvali ovoj radionici, da se odazovu slijedećoj radionici za koju će biti blagovremeno obavješteni.

Druga radionica održana je za članove Radne grupe za ravnopravnost spolova. Na ovoj radionici obrađene su tri teme, Gender akcioni plan, Analiza ravnopravnosti spolova i Izrada lokalnog Gender akcionog plana općine Fojnica. Slijedeća radionica za članove Radne grupe za ravnopravnost spolova planirana je za dvije sedmice.

Održana 25. sjednica Općinskog vijeća
Mahira Akšamović - Ponedjeljak, 17.10.2011, 11:02
Klikni za više fotografijaSjednica OV Fojnica
U četvrtak, 13. oktobra 2011. godine, u sali 1 Općine Fojnica, sa početkom u 9,00 sati, održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Fojnica. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika OV Fojnica, pod predsjedanjem Vinka Protuđera, predsjedavajućeg OV Fojnica. Na dnevnom redu bilo je 17 tačaka, a prema riječima Snežane Rajić, sekretara OV Fojnica, usvojeni su slijedeći dokumenti:

• Izvod iz zapisnika sa XXIV sjednice Općinskog vijeća Fojnica,
• Izvod iz zapisnika sa Vanredne sjednice Općinskog vijeća Fojnica,
• Donesen Zaključak o davanju saglasnosti Općinskom načelniku da može pomoći popravku puta na lokalitetu Bakovići-Poljana, te izdvojiti sredstva u predloženom iznosu,
• Izvještaj o izvršenju proračuna/budžeta za period 01.01.-30.06.2011. godine,
• Prihvaćena inicijativa Raze Buharalija za adaptaciju stare bosanske kuće,
• Donesen Zaključak o prihvaćanju inicijative Taiba Omanovića za izmjenu dijela Regulacionog plana Fojnica,
• Pravilnik o kriterijumima za dodjelu stipendija, uz izmjene i dopune,
• Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2011/2012.godini,
• Odluka o javnim priznanjima Općine Fojnica,
• Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta bez natječaja/konkursa,
• Odluka o raspisivanju javnog poziva za imenovanje člana OIP/OIK,
• Javni oglas za imenovanje člana OIP/OIK

Na sjednici su, takođe, prezentirane informacije o radu osnovne škole „Muhsin Rizvić“ Fojnica i Općinskog načelnika o imenovanju radnih grupa (dvije) s ciljem realizacije projektnih aktivnosti u nastavku GAP projekta u Općini Fojnica.

Dvije tačke dnevnog reda, Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva/komisije za Statut i propise i Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva/komisije za davanje stručne ocjene, su odgođene za neku od narednih sjednica Općinskog vijeća Fojnica, te je definisano da se pripremi javni konkurs.

Zakazana 25. sjednica Općinskog vijeća
Snežana Rajić - Ponedjeljak, 10.10.2011, 10:18
Općina FojnicaTemeljem članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica sazivam XXV. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica. Sjednica će se održati 13, listopada/oktobra 2011. godine /četvrtak/ u dvorani/sali 1 Općine Fojnica sa početkom u 9,00 sati...

Svečano otvorena nova zgrada Općine Fojnica
Hazim Čukle - Srijeda, 12.01.2011, 07:00
Klikni za više fotografijaFojnica
Jučer je svečanim presjecanjem vrpce općina Fojnica po prvi put u svojoj historiji dobila vlastitu zgradu Općine Fojnica. Prije samog otvaranja nove zgrade Općine Fojnica "Odu radosti" su izveli članovi škole gitare OŠ "Muhsin Rizvić" i "Ivan Goran Kovačić" Fojnica.

Vrpcu su presjekli Američki i Holandski ambasadori u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) i Sveder van Vorst tor Vorst (Sweder van Vorst tor Voorst) i načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić. Svečanom činu presjecanja vrpce nove zgrade Općine Fojnica su prisustvovali predstavnici političkog, javnog, kulturnog i vjerskog života općine Fojnice, donatori, izvođači radova i preko hiljadu građana općine Fojnica. Otvaranjem nove zgrade Općine Fojnica i uspostavljanjem moderno opremljenog i multifinkcionalnog Centra za pružanje usluga građanima općina Fojnica će funkcionirati znatno bolje i obezbjeđivati kvalitetnije i efikasnije usluge građanima i investitorima i time ujedno otpočeti novu eru djelovanja organa lokalne samouprave u povećanju transparentnosti rada kao jednog od osnovnih demokratskih načela svih evropskih država. Prije tri godine je započela obnova i rekonstrukcija nove zgrade Općine Fojnica, nekadašnjeg motela "Jezero" u Fojnici. Zgrada je urađena novim projektom po principu koji nalaže Evroska unija i međunarodni propisi a to znači da na 500 stanovnika ide jedan uposlenik. Nova zgrada Općine Fojnica je objekat koji je projektovan za razvoj općine Fojnica za narednih 30 godina kada se pretpostavlja da će potrebe općine biti 87 uposlenih u općinskim službama Općine Fojnica. Trenutno je u Općini Fojnica uposleno 50 uposlenika.

Realizaciju ovog značajnog projekta su pomogle Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), Ambasada Kraljevine Holandije u BiH (EKN), Vlada FBiH kroz Fondaciju održivog povratka (ODRAZ), Vlada SBK i drugi. Ovaj objekat je dio projekta druge faze Projekta upravne odgovornosti (GAP). Za rekonstrukciju i obnovu ovog objekta sredstva su osigurali GAP 215 000 Američkih dolara, Općina Fojnica 307 000 Američkih dolara, od čega je 105 000 dolara obezbjedila Organizacija za održivi razvoj u FBiH (ODRAZ). Vrijednost ovog projekta je oko 1 800 000 KM...

Učestvujte u anketi "Kako Vam se dopada nova zgrada Općine Fojnica?", kliknite ovdje.

Svečano otvaranje nove zgrade Općine Fojnica
Općina Fojnica - Ponedjeljak, 27.12.2010, 08:48
Općina FojnicaPoštovani građani općine Fojnica,

želim Vas obavijestiti da će se svečano otvaranje nove zgrade i Centra za pružanje usluga građanima općine Fojnica održati dana 12. januara/siječnja 2011. sa početkom u 12:00 sati.

Uspostavljanjanjem moderno opremljenog i multifunkcionalnog Centra za pružanje usluga građanima Općina Fojnica će funkcionirati znatno bolje i obezbjeđivati kvalitetnije i efikasnije usluge građanima i investitorima i time ujedno otpočeti novu eru djelovanja organa lokalne samouprave u povećanju transparentnosti rada kao jednog od osnovnih demokratskih načela svih evropskih država.

Realizaciju ovog značajnog projekta pomogle su Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Švedska agencija za međunarodni razvoj i saranju (SIDA) i Ambasada Kraljevine Holandije (EKN) kroz Projekat upravne odgovornosti (GAP).

Ovom prilikom pozivam sve građane općine Fojnica da svojim prisustvom uveličaju ovaj svečani događaj!

Program ceremonije:

11.30 - 12.00 Dolazak pred zgradu Općine Fojnica
12.00 - 12.10 Obraćanje općinskog načelnika gosp. Salkana Merdžanića
12.10 - 12.20 Obraćanje predstavnika donatora Projekta upravne odgovornosti (GAP)
12.20 - 12.40 Kulturno zabavni program
12.40 - 13.00 Presijecanje vrpce i obilazak Centra za pružanje usluga građanima i rekonstruirane zgrade Općine Fojnica
13.00 - 13.10 Izjava za medije
13.10 - 14.00 Koktel

Dobrodošli!

Učestvujte u anketi "Kako Vam se dopada nova zgrada Općine Fojnica?", kliknite ovdje.

Salkan Merdžanić, načelnik Općine Fojnica
Salkan Merdžanić
Načelnik općine Fojnica
Općina Fojnica po prvi put u svojoj historiji ima vlastitu zgradu - Vrijednost projekta oko 1.850.000 KM
Hazim Čukle - Subota, 11.12.2010, 14:24
Klikni za više fotografijaNova zgrada Općine
Klikni za više fotografijaCentar za pružanje usluga
Općina Fojnica je po prvi put u svojoj historiji dobila vlastitu zgradu Općine. Prije tri godine je započela rekonstrukcija i obnova nekadašnjeg motela "Jezero" u Fojnici i jučer posljednjeg dana sedmice su općinari uselili u novu zgradu u kojoj su započeli pružati usluge građanima.

Tim povodom je općinski načelnik Salkan Merdžanić za Fojnica online kazao: "Fojnica je općina koja je među prvima ušla u prvi krug GAP programa (Projekat upravne odgovornosti) koji je u prvom krugu od 2005. započeo finansirati USAID i američka organizacija SIDA. Danas useljavamo i da kažem da po prvi put u historiji Fojnica ima svoju vlastitu zgradu Općine. Po prvi put imamo svoju salu za sjednice Općinskog vijeća Fojnica i sastanke, po prvi put u historiji imamo moderno uspostavljen sistem pružanja usluga građanima kakve zaslužuju potrebe ovog grada. Nastavljamo i dalje sa dodatnim radovima gdje u toku zime namjeravamo dovršiti još 12 kancelarija i jednu veliku multimedijalnu salu sa kapacitetom od 220 mjesta. Vrijednost ovog projekta je od početka do danas oko 1 850 000 KM. Zvaničnu ceremoniju otvaranja nove zgrade Općine Fojnica planiramo 12. januara iduće godine."...

U toku završna faza radova na budućoj zgradi Općine Fojnica
Hazim Čukle - Četvrtak, 02.09.2010, 16:38
Klikni za više fotografijaNova zgrada Općine
Prije dvije godine je započeta rekonstrukcija bivše zgrade hotela "Jezero" u Fojnici u kojoj će biti smješten općinski Organ uprave Fojnice. Na budućoj zgradi općine Fojnica u toku je zadnja faza završnih radova nakon kojih predstoji nabavka namještaja i opreme.

Kako nam je kazao načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić preseljenje u prostore nove općinske zgrade Fojnica je planirano do kraja ove godine i dodaje: "Općina Fojnica će po prvi put u historiji dobiti svoju vlastitu zgradu Općine koja je projektovana za budući razvoj općine Fojnica u narednih 30 godina. Tu je oko dvije hiljade metara kvadratnih korisnog prostora. Projektna dokumentacija je urađena po svim standardima koje nalaže EU, da je to tako govori i podatak primjera radi samo na jednom spratu ove zgrade položeno je 12,5 hiljada metara kablova za računarsku mrežu, elektroinstalacije i telefon."...

Potpisan ugovor sa GAP-om o sufinansiranju završne faze radova na novoj zgradi Općine
Hazim Čukle - Četvrtak, 10.09.2009, 23:55
Klikni za više fotografijaPotpisivanje ugovora
U utorak je u prostorijama općinske zgrade u Fojnici potpisan ugovor o finansiranju treće faze izgradnje završnih radova na budućoj zgradi općine Fojnica nekadašnje zgrade hotela "Jezero" u Fojnici. Ugovor su potpisali predstavnik GAP-a (engl. Governance Accountability Project, bos. Projekat upravne odgovornosti) Dana Frey, direktor Projekta upravne odgovornosti i načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić.

Od načelnika općine Fojnica Salkana Merdžanića smo saznali: "Ovaj ugovor koji smo danas potpisali odnosi se na projekat finansiranja treće faze radova, završnih radova objekta buduće zgrade općine Fojnica. To su sredstva koja smo dobili od GAP-a i Fondacije za održivi razvoj i povratak FBiH (ODRAZ). Projektanska vrijednost ovog projekta je oko 550 hiljada KM. Od GAP-a smo dobili 125 hiljada KM koje finasiraju USAID, Švedska SIDA i ambasada Kraljevine Holandije, od Fondacije za održivi razvoj i povratak FBiH (ODRAZ) 180 hiljada KM, a ostatak potrebnih sredstava će obezbjediti općina Fojnica...".

Tradicionalni mevlud na Prokoškom jezeru
Hazim Čukle - Utorak, 21.07.2009, 11:07
Klikni za više fotografijaMevlud na Prokoškom
Drugog dana proteklog vikenda je u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Fojnica u džamiji na Prokoškom jezeru čiji su vakifi hadži Salih i hadži Ferida Čabaravdić iz Visokog održan je tradicionalni peti po redu mevlud. Učaći su bili imami iz Medžlisa IZ Fojnica, Breza, Kaknja i Mrkonjić Grada. Učenju Mevluda je prisustvovao značajan broj vjernika Fojnice i drugih krajeva BiH, vjerovatno bi ih bilo i u većem broju da makadamski put koji vodi do Prokoškog jezera nije u veoma lošem stanju. Predavač je bio Dr Džemaludin Latić profesor na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu.

Kako je u svom govoru rekao glavni imam Medžlisa IZ Fojnica hadži Mensur ef. Pašalić ova džamija na Prokoškom jezeru je jedina džamija u Evropi koja se nalazi na ovolikoj nadmorskoj visini a to je 1636 metra i dodao: "Ovaj mevlud je po musafirima internacionalni jer imamo goste musafire iz Iranske državne televizije koji snimaju serijal o BiH, IZ Singapura, Libana, Australije itd."...

Javni poziv za kandidovanje prijedloga manjih razvojnih i infrastrukturnih projekata
Dženita Žolja-Topalović - Utorak, 28.04.2009, 13:41
Općina FojnicaPozivamo građane, udruženja, nevladine organizacije, interesne grupe i sve druge aktere civilnog društva da se uključe u proces planiranja i razvoja zajednice i općine putem kandidovanja prijedloga manjih razvojnih i infrastrukturnih projekata od značaja za Općinu. Neki od projekata koji budu odabrani od strane Komisije za planiranje razvoja Općine Fojnica (CDPC) biće sufinansirani kroz fond za kapitalne investicije Projekta upravne odgovornosti GAP-a, kao i kroz grant Budžeta Općine Fojnica za 2009. godinu...

Rok za podnošenje prijedloga projekata je od 24. aprila 2009. godine do 15. maja 2009. godine.

Anketa: Šta je po Vama najvažnije uraditi na poboljšanju usluga lokalne uprave
Dženita Žolja-Topalović - Četvrtak, 29.05.2008, 19:53
Općina FojnicaU cilju unapređenja rada općinske administracije, a u saradnji sa Projektom upravne odgovornosti (GAP), u narednom periodu je planirana realizacija nekih od ispod navedenih projekata. Kako bi odabrali projekte po prioritetima građana, molimo vas da uzmete učešće u Fojnica online anketi ovdje. Pojašnjenje projekata se nalazi u nastavku teksta...

McElhaney organizirao oproštajni prijem za općinske načelnike
Mirsad Topalović - Utorak, 11.09.2007, 18:16
Općina FojnicaAmerički ambasador u BiH Douglas McElhaney, koji uskoro napušta BiH, organizirao je sinoć u svojoj rezidenciji u Sarajevu oproštajni prijem za bh. načelnike čije općine sudjeluju u Projektu upravne odgovornosti (GAP). Riječ je o projektu, vrijednom 20 milijuna dolara, koji se provodi u 41 općini (među kojim je i Fojnica) u našoj zemlji. Njegov cilj je jačanje efikasnosti i odgovornosti općinskih vlasti u BiH.

Sa deponije smeća Mut ukradene kapije
Nasir Selimović - Petak, 10.11.2006, 17:37
Fojnica onlinePetak, 10.11. - Komunalno preduzeće "Šćona" zdušno se potrudilo da proteklih mjeseci vlastitim sredstvima i sredstvima iz GAP – ovih projekata, koliko – toliko uredi i zaštiti lokalnu deponiju smeća "Mut". Tako su urađeni prilazni i protivpožarni putevi, te ograđivanje kompleksa i odvodnja oborinskih voda, što je povećalo stepen sigurnosti od požara i zagađivanja naselja koja gravitiraju Mutu.

Linkovi:
www.scona.ba
O istoj temi: GAP - Projekat upravne odgovornosti
Otvoreni GAP projekti
Nevres Jemendžić - Četvrtak, 20.07.2006, 17:29
Otvaranje Centralnog parka, 10.07.2006Ponedjeljak, 10.07. - Uz svesrdnu pomoć USAID-a, SIDA-e i GAP-a (GAP – Projekat upravne odgovornosti), općina Fojnica je uspješno privela kraju realizaciju tri značajna projekta: Kanalizaciona mreža Šavnik, Sanacija deponije smeća "MUT" i izgradnja Gradskog parka Muslinovac, čija je ukupna vrijednost cca 153.000 KM.

U sklopu poboljšanja infrastrukture na području općine Fojnica, rađeno je na izgradnji kanalizacione mreže u prigradskom naselju Šavnik.

Linkovi:
Fotografije otvaranja Centralnog parka (10.07.2006)
O istoj temi: GAP - Projekat upravne odgovornosti
Radovi na Muslinovcu (GAP projekat - Izgradnja Centralnog parka)
Mirsad Topalović - Četvrtak, 06.04.2006, 22:04
Muslinovac, 06.04.2006

Pogledajte fotografije ovdje.
(Foto: Hazim Čukle, 06.04.2006)
Linkovi:
Fotografije Fojnice danas
O istoj temi: GAP - Projekat upravne odgovornosti
Potpisivani ugovori sa GAP-om
Hazim Čukle - Petak, 02.09.2005, 20:46
Načelnik Merdžanić potpisuje ugovore, 02.09.2005Danas je u fojničkom hotelu "Reumal" u okviru GAP projekta u saradnji sa lokalnim zajednicama potpisan ugovor za finansiranje tri projekta na području općine Fojnica u ukupnoj vrijednosti tih projekata od 204.052,00 KM. Ugovor sa predstavnicima GAP projekta je potpisao načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić a koji je ujedno i presjednik petnaestočlane komisije za planiranje i razvoj općine Fojnica.

Linkovi:
Fotografije potpisivanja Ugovora (02.09.2005)
O istoj temi: GAP - Projekat upravne odgovornosti
Projekti GAP-a u saradnji sa lokalnom zajednicom
Nasir Selimović - Četvrtak, 01.09.2005, 16:22
Općina FojnicaUpravni odbor GAP-a (Projekat upravne odgovornosti) i Zajednički upravni odbor (sastavljen od predstavnika Sida-e i USAID-a) odobrili su finansiranje tri projekta na području općine Fojnica u ukupnoj visini od 143.800,00 KM a ukupna vrijednost projekata je 204.052,00 KM. Odobreni projekti su:

1. Izgradnja 1. faze kanalizacione mreže Šavnik, u trajanju od 5 mjeseci
2. Izgradnja Centralnog gradskog parka, u trajanju od 4 mjeseca
3. Sanacija gradske deponije, u trajanju od 4 mjeseca

GAP (Projekat upravne odgovornosti) sufinansirani projekti
ProjekatGAPUčestvuje korisnik granta TOTAL (KM)
Izgradnja I faze
kanalizacione mreže Šavnik
55.000,00Općina Fojnica - 20.000,0090.000,00
Građani - 15.000,00
Izgradnja Centralnog parka 34.800,000,0034.800,00
Sanacija gradske deponije54.000,00Općina i Komunalno
25.252,000
79.252,00
TOTAL (KM)143.800,0060.252,00204.052,00


Linkovi:
O istoj temi: GAP - Projekat upravne odgovornosti
Četvrta radionica GAP-a u Reumalu
Hazim Čukle - Petak, 26.08.2005, 15:53
Radionica GAP-a u «Reumalu», 25.08.2005U okviru projekta upravne odgovornosti GAP za Bosnu i Hercegovinu jučer je u konferencijskoj sali hotela "Reumal" u Fojnici održana četvrta radionica na temu "Zoninga metoda i alati unapređenja procedura izdavanja odobrenja i procesa urbanističkog planiranja". OD GAP-ovog specijaliste za urbanizam, Amire Busuladžić, koja je vodila ovu radionicu smo saznali: "Dio GAP-ovog projekta je i unapređenje odnosa.

Linkovi:
Fotografije iz radionice GAP-a (25.08.2005)
O istoj temi: GAP - Projekat upravne odgovornosti
Informacija za javnost o grantovima GAP-a
Mirsad Topalović - Ponedjeljak, 13.06.2005, 11:16
Salkan Merdžanić, načelnik Općine FojnicaProjekat upravne odgovornosti (GAP) u Bosni i Hercegovini (BiH) koji zajednički finansiraju Američka agenacija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saranju Sida), je namijenjen jačanju kapaciteta kritične mase općina s ciljem osiguranja kvalitetnih usluga građanima sljedeći politički i fiskalni okvir dobre uprave. Projekat uključuje četiri sljedeće komponente: Direktne intervencije u općini, intervencije u zakonodavstvu na državnom i entitetskom nivou. Jačanje zajedničkog nastupa lokalnih vlasti i Pomoć općinama pri apliciranju za kredite za kapitalne investicije.

Predsjedavajući CDPC komisije:
Salkan Merdžanić, dipl.ing. šum.

Linkovi:
Informacija za javnost o grantovima GAP-a (.pdf, 32 kb)
O istoj temi: GAP - Projekat upravne odgovornosti
Imenovanje Komisije za planiranje razvoja općine
Nasir Selimović - Subota, 04.06.2005, 14:09
Prvi sastanak Komisije za planiranje razvoja lokalne zajednice (CDPC), 02.06.200503.06. - Na osnovu Odluke Općinskog vijeća, načelnik Općine Fojnica donio je rješenje o imenovanju Komisije za planiranje razvoja općine.

Komisija će raspolagati sredstvima u visini od 90 hiljada američkih dolara, koje će dodjeljivati po projektu u iznosu od najmanje 20 hiljada, a najviše 40 hiljada dolara. Na današnjem konstituirajućem sastanku održanom u Reumalu, regionalni menađeri GAP – a, su članovima Komisije izložili način djelovanja u budućem periodu.

Linkovi:
Fotografije sa 1. sastanka Komisije za planiranje razvoja općine (02.06.2005)
O istoj temi: GAP - Projekat upravne odgovornosti
Prvi sastanak Komisije za planiranje razvoja lokalne zajednice (CDPC)
Nevres Jemendžić - Četvrtak, 02.06.2005, 18:00
Prvi sastanak Komisije za planiranje razvoja lokalne zajednice (CDPC), 02.06.2005

Pogledajte fotografije ovdje.
(Foto: Nevres Jemendžić, 02.06.2005)
Linkovi:
Vezane vijesti (GAP - Projekat upravne odgovornosti)
Sastanak predsjednika klubova vijećnika i predsjednika političkih stranaka
Nasir Selimović - Ponedjeljak, 30.05.2005, 15:52
Općina Fojnica26.05. - Na prekjučerašnjem zajedničkom sastanku predsjednika klubova vijećnika i predsjednika političkih stranaka postignut je dogovor o privremenoj deblokadi rada Općinskog vijeća Fojnica. Za petak 27.05. zakazana je vanredna sjednica Općinskog vijeća sa samo dvije tačke dnevnog reda:
 1. Prijedlog članova Komisije za praćenje GAP projekata
 2. Prijedlog odluke o korištenju javnih površina
Postoji mogućnost, ako se neki općinski vijećnici u međuvremenu odobrovolje pa da se na samoj sjednici kandiduje i treća tačka:
 1. Prenos prava korištenja i raspolaganja nad objektom hotel «Jezero» sa Centra za medicinsku rehabilitaciju «Fojnica» na Općinu Fojnica.
Ako bi se nastavilo sa ovakvom dinamikom zakazivanja sjednica, zavisno od vremenskih prilika i raspoloženja sazivača, može se desiti, što je paradoks, da do kraja godine bude održano više vanrednih, nego redovnih zasijedanja Općinskog vijeća.

Linkovi:
O istoj temi: Općinsko vijeće Fojnica
Blokada zakonodavnog tijela Općine
Nasir Selimović - Srijeda, 25.05.2005, 09:11
Općina Fojnica

Čudne se stvari posljednjih mjeseci dešavaju
u i oko Općinskog vijeća Fojnica:


 • vijećnici su već duže vrijeme na čekanju
 • veoma važne odluke jednoglasno donesene na martovskom zasjedanju (Budžet, Odluka o građevinskom zemljištu, Upravni odbori Doma zdravlja i Apoteke) čekaju potpis predsjedavajućeg Općinskog vijeća, Vinka Protuđera
 • jednokratna pomoć Vlade SBK u visini od 25 hiljada KM Općini Fojnica uslovljena spajanjem zdravstvenih institucija, čeka
 • sredstva GAP–a u visini od 90 hiljada američkih dolara čekaju formiranje komisije, da bi postala operativna
 • Odluka o korištenju javnih površina, koju treba donijeti po hitnom postupku, čeka.

Linkovi:
O istoj temi: Općinsko vijeće Fojnica
Projekat upravne odgovornosti (GAP) za Bosnu i Hercegovinu
Nasir Selimović - Četvrtak, 28.04.2005, 22:56
Općina FojnicaProjekat upravne odgovornosti (GAP) za Bosnu i Hercegovinu je osmišljen da izgradi kapacitet osnovnog broja općina, kako bi bolje služile svojim građanima u programskim i finansijskim okvirima dobrog i transparentnog upravljanja. To je zajednički pokušaj Američke agencije za internacionalni razvoj (USAID) i Švedske internacionalne agencije za koordinaciju razvoja (SIDA), od 20 miliona dolara udruženih fondova i preko otprilike 37 mjeseci vremenskog perioda realizacije u 4 odvojena dijela. Kao rezultat, u Bosni i Hercegovini će 40 općina (lokalnih uprava) funkcionisati znatno bolje i obezbjeđivati najkvalitetnije usluge građanima, gdje će biti primjetno povećano zadovoljstvo građana i kompanija sa uslugama općinske administracije i institucija. Dio sredstava za direktne općinske intervencije obezbjeđuje općinama sredstva i izvore potrebne da služe građanima općine Fojnica i gradi jaču zajednicu.

Linkovi:
Fotografije sa II sjednice Općinskog vijeća Fojnica (11.02.2005)
II sjednica Općinskog vijeća (11.02.2005)
Zakazana II sjednica Općinskog vijeća (04.02.2005)
II sjednica Općinskog vijeća
Nasir Selimović - Petak, 11.02.2005, 14:55
2. sjednica Općinskog vijeća Fojnica, 09.02.2005Današnja sjednica Općinskog vijeća, prema predloženom i jednoglasno usvojenom dnevnom redu, trebala je da ima relaksirajući karakter. Nekoliko odluka, informacija zaključaka i rješenja, oslobođenih bilo kakvog političkog naboja, uobičajeno zavrjeđuje, otprilike, jednosatno držanje pažnje prisutnih vijećnika. Međutim, kada se na ovaj sat pridoda utrošeno vrijeme na razgovor o veličini slova, o svim izostavljenim tačkama i zarezima, o možda nezgrapnim jezičkim formulacijama da li se nešto obrazuje, formira, ustrojava ili reorganizuje; pa onda briga o interesima naših glasača ili briga o ispunjenju budžeta – onda je normalno da u tom sučeljavanju stavova pod povišenom temperaturom, niko ne vodi računa o vremenu. I na kraju da rezimiramo:
 1. Usvajanje zapisnika sa I sjednice – usvojen bez primjedbi
 2. Vijećnička pitanja – vijećnici pitali
 3. Informacija o projektu GAP – primljena k znanju
 4. Ostavka Huseinbašić Azema – usvojena
 5. ...

Zakazana II sjednica Općinskog vijeća
Nasir Selimović - Petak, 04.02.2005, 08:45
Općina FojnicaPredsjedavajući Općinskog vijeća Fojnica, Vinko Protuđer, zakazao je II sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u srijedu 09.02.2005. u Reumalu. Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa I sjednice Općinskog vijeća Fojnica
 2. Vijećnička pitanja
 3. Informacija o projektu upravne odgovornosti (GAP)
 4. Ostavka Huseinbašić Azema na mjesto vijećnika u Općinskom vijeću
 5. Informacija Općinske izborne komisije o provedenim općinskim
  izborima
 6. ...

Linkovi:
O istoj temi: Općinsko vijeće Fojnica
pretraga novosti :: arhiva novosti