Nova verzija sajta
Traženi pojam
U kategoriji
Datum (godina/mjesec/dan)  //

Bilo koju riječ Sve riječi

Vaša pretraga za Auvergn Francuska je pronašla slijedeće:

Certifikati učenicima koji su se školovali za kuhare i hotelske tehničare
Hazim Čukle - Petak, 04.07.2014, 08:29
Fojnica
Ovih dana je završen još jedan kurs edukacije učenika srednjih škola iz Fojnice i Kiseljaka, koji su se školovali u školskoj 2013/2014 godini za zanimanja kuhar i hotelski tehničar.Praktičnu nastavu su obavljali u „Reumalu“ i „Aquareumalu“ u Fojnici u okviru projekta „Centar Francuska – Overnj (Auvergne)- BiH u Fojnici“.Ove školske godine kursom su obuhvačeni po dvanaest najboljih učenika oba zanimanja iz škola Fojnice i Kiseljaka.

Njima su uručeni certifikati Turističko ugostiteljske škole iz Šamalijeresa (Chamalieresa), koja se nalazi u pokrajini Overnj (Auvergne) u Francuskoj, a edukaciju učenika su vršili profesori iz škole Šamalijeresa , Fojnice i Kiseljaka.Na završnim testiranjima najbolje rezultate je kod kuhara imao učenik Toni Trogrlić iz Han Ploče općina Kiseljak, a kod hotelskih tehničara Marko Bradara iz Kiseljaka.Certifikate su im uručili profesori Frederik Huret, Patrick Recasens i Tomas Vivant, Sanid Šahmić i Gordana Pecirep.

-Ovaj projekat je počeo prije 7 godina i imao je za cilj da se unaprijedi praktična nastava za ove oblasti za škole u SBK.Vremenom je to trebalo da preraste u stalni edukativni centar u Fojnici, međutim iz razno raznih razloga to nije ostvareno, tako da bi otprilike sa ovom godinom ova edukacija i završila, pojašnjava Semin Sudžuka, zamjenik direktora RR Centra „Fojnica iz Fojnice i dodaje

.Ovaj projekat je bio koncipiran, tako da je u njemu učestvovala regija Overnj iz Francuske koja je davala određeni dio sredstava i profesore iz škole Šamalijeresa gdje je na samom početku ovog projekta učestvovalo 6 škola iz SBK, gdje je kroz projekt prošlo od 190 do 200 učenika srednjih škola SBK.Turistička zajednica SBK je učestvovala i podržava ovaj projekat, međutim trebalo je da ga više podrži resorno ministarstvo SBK, međutim on nije našao svoje mjesto u njihovim planovima, kazao je zamjenik direktora Semin Sudžuka.

Učenici koji su pohađali praktičnu nastavu, dobili certifikate
Hazim Čukle - Utorak, 16.07.2013, 07:47
Klikni za više fotografijaFojnica
Učenicima srednjih škola SBK-a koji se školuju za zanimanja iz hoteljestva, ugostiteljstva i turizma, a koji su pohađali praktičnu nastavu u Fojnici,su uručeni certifikati Turističko ugostiteljske škole iz Šamalijeresa (Chamalieresa) koja se nalazi u pokrajini Overnj (Auvergne) u Francuskoj.Ovo je treči ciklus ove školske godine, edukacije učenika, koji je u sklopu projekta „Centar Francuska-Overnj-BiH u Fojnici“, koji se sprovodi u saradnji francuske pokrajine Overnj i SBK-a i RR Centra „Fojnica“ u Fojnici.


Praktičnu nastavu pohađa 26 učenika srednjih škola, iz Fojnice, Kiseljaka, Busovače i Travnika. Od toga ih je 15 iz hotelsko-turističke škole ,treći razred, a 11 učenika je iz ugostiteljskih škola, smjer kuhar prvi razred.Sa učenicima su radili profesori iz škole Šamalijeresa Gaspari Christian, Vivant Thomas,Recasens Patrick i Huret Frederic i dva profesora iz Fojnice i Kiseljaka Muris Klisura i Vanja Rakita.Praktična nastava se odvija u hotelu „Reumal“ , „Novoj bolnici“ i „Aquareumalu“ u Fojnici.Najbolje rezultate u smjeru ugostiteljstvo je imala Elvira Topić iz Travnika, a kod kuhara Edina Arnaut Fojnica.

Certifikate su učenicima uručili prof.Huret Frederic, diretor praktične nastave, škole u Samalijeresu i Semin Sudžuka, zamjenik direktora RR Centar „Fojnica“ u Fojnici, koji nam je tom prilikom kazao:-Ovo je stručna specijalizirana nastava za učenike ovih strukovnih škola SBK-a.Ove školske godine su po četvrti put dodjeljeni certifikati učenicima, to su certifikati koji praktično otvaraju vrata ovim učenicima za zapošljavanje kod nas i u zemljama Evropske zajednice.U ove četiri godine je 120 učenika završilo ovu specijaliziranu praktičnu nastavu.Projekat je do sada finansirala regija Overnj i dijelom RR Centar „Fojnica“, dali će se nastaviti projekat vidjet ćemo u narednoj školskoj godini, rekoa je zamjenik direktora Centra Semin Sudžuka.

Nastavak projekta saradnje Fojnica i pokrajine Overnj u Francuskoj
Hazim Čukle - Utorak, 19.03.2013, 15:23
Klikni za više fotografijaNastavak saradnje
Ovih dana je otpočeo nastavak pilot projekta „Centar Francuska – Overnj - BiH u Fojnici“ koji se provodi u organizaciji RR Centra „Fojnica“ iz Fojnice u saradnji sa srednjom školom iz Šamalijera (Chamalieresa) iz francuke pokrajine Overnj (Auvergne) i Turističkom zajednicom SBK. Cilj ovog projekta je stvaranje trajnog i samoodrživog Centra u Fojnici za praktičnu nastavu učenika za zanimanja iz hoteljerstva, ugostiteljstva i turizma u srednjim školama SBK. Centar bi trebao da nađe svoje mjesto u sistemu obrazovanja, jer nekoliko škola u SBK se školuju učenici iz ove oblasti, a ni jedna škola nema kabineta za praktičnu nastavu.

Sa učenicima rade tri profesora iz Francuske i dva profesora iz Fojnice i Kiseljaka. Profesorica Vanja Rakita iz Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku, je za Fojnica online kazala: „Ove godine ovu obuku pohađaju učenici srednjih škola iz Fojnice, Kiseljaka i Travnika, koje u svom nastavnom programu imaju ova zanimanja. Imamo ukupno 26 učenika, od toga njih 15 iz hotelsko - turističke škole treći razred i 11 učenika iz ugostiteljske škole , smjer kuhar prvi razred“, kazala je profesorica Vanja Rakita i dodala...

Završen pilot projekat Edukativni centar za turizam i ugostiteljstvo u Fojnici
PR JURRC "Fojnica" (Reumal) - Utorak, 03.07.2012, 13:40
Klikni za više fotografijaDodjela diploma
Centar „Reumal“ već 5 godina direktno učestvuje u međunarodnoj saradnji regije Auvergne/ Overnj (Francuska) i Srednjobosanskog Kantona u oblasti turizma i edukacije kadrova za potrebe hotelijerstva i ugostiteljstva, a navedena stručna saradnja se realizuje preko Škole za turizam i ugostiteljstvo iz grada Šamalijera.

Naime, Centar je u saradnji sa navedenom školom organizovao praktičnu nastavu iz oblasti turizma, hotelijerstva i ugostiteljstva za potrebe srednjih škola u SBK. U protekle 3 godine obuku su prošli učenici iz Fojnice, Kiseljaka, Travnika, Nove Bile, Donjeg Vakufa i Viteza za dva zvanja „kuhinja/poslastičarstvo” ili „hotelijerstvo-ugostiteljstvo“...

Nastavak projekta edukacije učenika iz hoteljerstva i turizma u Fojnici
Hazim Čukle - Ponedjeljak, 27.02.2012, 08:31
Klikni za više fotografijaEdukacija učenika
RR Centar „Fojnica“ iz Fojnice već nekoliko godina ima dobru saradnju sa francuskom pokrajinom Overnj (Auvergne). Rezultat te plodne saradnje je i taj što je u Fojnici prošle godine uspješno završen trogodišnji pilot projekat rada Centra za edukaciju učenika praktične nastave iz hoteljerstva, ugostiteljstva i turizma u Fojnici. Ovih dana je otpočeo nastavka tog projekta.

Od zamjenika direktora RR Centra „Fojnica“ Fojnica Semina Sudžuke smo saznali da je to edukacija učenika i praktična nastave iz oblasti turizma i ugostiteljstva, a koji se uglavnom odnosi na srednje škole SBK-a koje u svom nastavnom planu i programu imaju tu vrstu obrazovanja. Trenutno su obuhvaćena 24 učenika iz pet srednjih škola SBK-a a to su škole iz: Fojnice, Kiseljaka, Nove Bile i Travnika...

Završen trogodišnji pilot projekat Centra za edukaciju praktične nastave iz hoteljerstva, ugostiteljstva i turizma
Hazim Čukle - Srijeda, 13.07.2011, 07:12
Klikni za više fotografijaUručeni certifikati
Povodom završetka trogodišnjeg pilot projekta i rada Centra za edukaciju praktične nastave iz hoteljerstva, ugostiteljstva i turizma u Fojnici koji je u sklopu pilot projekta "Centar Francuska - Overnj - BiH u Fojnici" a koji se provodi u organizaciji RR Centra "Fojnica" iz Fojnice u saradnji sa školom iz Chamalieres iz francuske pokrajine Overnj i u saradnji sa Turističkom zajednicom SBK učenicima su u prošlu srijedu uručeni certifikati o završenoj trogodišnoj edukaciji iz oblasti hoteljerstva i ugostiteljstva. Certifikate je dobilo 25 učenika iz pet srednjih škola SBK koje imaju tu vrstu obrazovanja a certifikati su im dodjeljni u restoranu "Stara banja" u Fojnici. Nastava se odvijala u hotelu "Reumal", "Nova bolnica" i "Aquareumal" u Fojnici. Kao što smo i pisali krajem septembr prije tri godine u Fojnici je započeta implementacija pilot projekta pod nazivom "Centar Francuska - Overnj - BiH SBK u Fojnici" kao rezultat plodne saradnje sa francuskom pokrajinom Overnj. Projekat je trajao tri godine a sa osnovnim ciljem stvaranja trajnog i samoodrživog Centra za praktičnu nastavu za djelatnosti hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam u srednjim šklama SBK. Dodjeli certifikata učenicima i profesorima su prisutvovali predstavnici profesori francuske pokrajine Overnj, domaćini RR Centra "Fojnica" iz Fojnice, predstavnici Turističke zajednice SBK, profesori i roditelji učenika...

Sastanak i okrugli stol sa predstavnicima francuske pokrajine Overnj
Hazim Čukle - Petak, 20.05.2011, 11:34
Klikni za više fotografijaSastanak u Fojnici
Srednja Bosna i Fojnica već nekoliko godina godina imaju veoma dobre i plodne odnose sa francuskom pokrajinom Overnj (Auvergne). U toku je i završetk pilot projekta rada Centra za edukaciju praktične nastave iz hoteljerstva, ugostiteljstva i turizma u Fojnici koji je u sklopu pilot projekta "Centar Francuska - Overnj - BiH u Fojnici" a koji se provodi u organizaciji RR Centra "Fojnica" iz Fojnice u saradnji sa školom iz Chamalieres iz francuske pokrajine Overnj i u saradnji sa Turističkom zajednicom SBK. Petog maja je u Fojnici održan i radni sastanak vezan za saradnju iz oblasti turizma ove francuske pokrajine i Centra za edukaciju kadrova iz oblasti hoteljerstva, ugostiteljstva i turizma. Na ovom sastanku su pored ostalih bili i ambasador Francuske u našoj zemlji Roland Gilles sa saradnicima, predsjednik Regionalnog savjeta pokrajine Overnj Ren Souchon sa saradnicima, Pierre Tchoubar zamjenik direktora Ugostiteljske škole iz Šamalijera (Chamalieres), predstavnici Francuskog Caritasa i drugi kao i domaćini menadžment "Reumal group", načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić, Nikola Simić predsjednik Skupštine SBK itd...

Nastavak pilot projekta edukacije
Hazim Čukle - Utorak, 15.03.2011, 14:41
Klikni za više fotografijaPraktična nastava
Nakon što je prošle godine završena prve školska godina rada Centra za edukaciju praktične nastave iz hoteljerstva, ugostiteljstva i turizma u Fojnici koji je u sklopu pilot projekta "Centar Francuska - Overnj - BiH u Fojnici" a koji se provodi u organizaciji RR Centra "Fojnica" iz Fojnice u saradnji sa školom iz Chamalieres iz francuske pokrajine Overnj (Auvergne) i u saradnji sa Turističkom zajednicom SBK-a krajem školske godine su učenicima koji su bili na edukaciji ovog pilot projekta uručeni certifikati o završenoj godini edukacije.

Ovih dana je otpočeo nastavak tog pilot projekta. Učenici iz pet srednjih škola SBK koje imaju tu vrstu obrazovanja obavljaju praktičnu nastavu u hotelu "Reumal" i u "Aquareumalu" u Fojnici. Kao što smo i pisali krajem septembra pretprošle godine u Fojnici je inaugurisan projekt pod nazivom "Centar Francuska - Overnj - BiH SBK u Fojnici" kao rezultat plodne saradnje sa francuskom pokrajinom Overnj. Projekat bi trebao trajati tri godine a sa osnovnim ciljem stvaranja trajnog i samoodrživog Centra za praktičnu nastavu za djelatnosti hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam u srednjim šklama SBK-a...

Gastro sajam "Fojnička trpeza"
Hazim Čukle - Četvrtak, 14.10.2010, 13:21
Fojnička trpeza
Okončan je trogodišnji projekat Karitasa Biskupske konferencije BiH, Karitasa Belgije, Karitasa Francuske, jedne fondacije iz Francuske i francuska pokrajine Overnj (Auvergne) koje su finansirale trogodišnji projekat koji se na području općine Fojnica provodio pomoću Karitasa Biskupske konferencije u BiH. Povodom okončanja implementacije trogodišnjeg projekta pod nazivom "Podrška ekonomskom razvoju općine Fojnica kroz jačanje održivog agro-biznisa i eko-turizma" Karitas Biskupske konferencije BiH i Alterural su na platou ispred nove zgrade Općine u Fojnici priredili gastro sajam pod nazivom "Fojnička trpeza". Tu su se predstavila 44 izlagača zdrave hrane i rukotvorina iz čitave BiH...

Učenici i profesori iz Francuske u posjeti Fojnici
Hazim Čukle - Utorak, 31.08.2010, 13:04
Klikni za više fotografijaPriprema jela
Fojnica odnosno RR Centar "Fojnica" iz Fojnice već nekoliko godina ima dobru saradnju sa francuskom pokrajinom Overnj. Plod te dobre saradnje je i pilot projekat "Centar Francuska - Overnj - BiH SBK u Fojnici" gdje je u ovom pilot projektu krajem septembra prošle godine u Fojnici inaugurisan Centar za edukaciju praktične nastave iz hoteljerstva, ugostiteljstva i turizma.

Prilikom uručivanja certifikata učenicima najavljena je posjeta učenika iz škole Chamalieres. To je realizovano ovih dana kad su u Fojnicu stigla 22 učenika i 6 profesora i direktor ove škole iz Chamalieresa. Prvog dana boravka u Fojnici gosti iz Francuske su posjetili sa našim učenicima i tri profesora Prokoško jezero. Bili su oduševljeni viđenim. Tokom petodnevnog boravka u Fojnici gosti iz Francuske su posjetili: Sarajevo, Avazov toranj, Baščaršiju, Travnik i Mostar. Dugog dana boravka u Fojnici učenici i profesori su pripremili gala večeru francuske kuhinje za zvanice među kojima su bili i predstavnici Ambasade Francuske u BiH...

Završena prva godina pilot projekta "Centar Francuska - Overnj - BiH u Fojnici"
Hazim Čukle - Četvrtak, 08.07.2010, 07:24
Klikni za više fotografijaSemin Sudžuka
Povodom završetka prve školske godine rada Centra za edukaciju praktične nastave iz hoteljerstva, ugostiteljstva i turizma u Fojnici koji je u sklopu pilot projekta "Centar Francuska - Overnj - BiH u Fojnici", a koji se provodi u organizaciji RR Centra "Fojnica" iz Fojnice u saradnji sa školom iz Chamalieres iz francuske pokrajine Overnj i u saradnji sa Turističkom zajednicom učenicima su uručeni certifikati o završenoj godini edukacije. Certifikate je dobilo 25 učenika iz pet srednjih škola SBK koje imaju tu vrstu obrazovanja u restoranu "Stara banja" u Fojnici. Nastava se odvijala u hotelu "Reumal", "Nova bolnica" i "Aquareumal" u Fojnici. Kao što smo i pisali krajem septembra prošle godine u Fojnici je inaugurisan projekt pod nazivom "Centar Francuska - Overnj - BiH SBK u Fojnici" kao rezultat plodne saradnje sa francuskom pokrajinom Overnj. Projekat bi trebao trajati tri godine a sa osnovnim ciljem stvaranja trajnog i samoodrživog Centra za praktičnu nastavu za djelatnosti hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam u srednjim šklama SBK. Dodjeli certifikata učenicima i profesorima su prisutvovali predstavnici profesori francuske pokrajine Overnj, domaćini RR Centra "Fojnica" iz Fojnice, predstavnici Turističke zajednice SBK, profesori i roditelji učenika...

Kantonalno takmičenje konobara i kuhara SBK održano u Fojnici
Hazim Čukle - Ponedjeljak, 21.06.2010, 21:18
Klikni za više fotografijaStručni žiri proba jela
Kao plod odlične saradnje RR Centra "Fojnica" iz Fojnice i francuske pokrajine Overnj u sklopu projekta podrške organizacije turizma i hoteljerstva u Centralnoj Bosni krajem septembra prošle godine je u Fojnici inaugurisan pilot projekt pod nazivom "Centar Francuska - Overnj - BiH u Fojnici", kao rezultat višegodišnje saradnje ovih regija iz oblasti turizma, hoteljerstva i ugostiteljstva.

Praktična nastava se obavlja u hotelu "Reumal" i "Aquareumal" Fojnici. Tu vrstu edukacije već u školskoj 2009/2010 godini je pohađalo 25 učenika iz srednjih škola: Fojnice, Kiseljaka, Viteza, Nove Bile i Travnika. Nakon trećeg završnog ciklusa slijedi završni ispit i učenici će dobiti certifikate. Povodom završetka prve godine rada Centra za edukaciju praktične nastave iz hoteljerstva, ugostiteljstva i turizma u Fojnici je u organizaciji Turističke zajednice SBK, RR Centra "Fojnica" iz Fojnice i škola za turizam i hoteljerstvo iz Chamalieres-a Francuska ovog vikenda održano takmičenja za najboljeg konobara i kuhara SBK...

Ambasadorica Francuske u posjeti Fojnici
Hazim Čukle - Utorak, 23.02.2010, 16:24
Klikni za više fotografijaPosjeta Fojnici
U sklopu projekta podrške organizacije turizma, hoteljerstva i restauterstva u Centralnoj Bosni, edukacije kadrova u oblasti kulinarstva, animacije i receptive prošle godine je kako smo pisali na Fojnica online u hotelu "Reumal" u Fojnici upriličena inauguracija projekta "Centar Francuska Overnj - BiH za hotelijerstvo i ugostiteljsvo u Fojnici". Ovaj pilot projekat koji će trajati tri godine započeo je sa sprovođenjem ovih dana. U Fojnici se nalaze četiri profesora iz Francuke gimnazije iz grada Chamalieresa u Francuskoj u pokrajini Auvergne (Overnj) koji obučavaju učenike iz sedam srednjih škola SBK-a, koji imaju tu vrstu obrazovanja.

Jučer je u posjeti polaznicima ove edukacije za zanimanja hotelijerstva i turizma u Fojnici boravila ambasadorica Francuske u BiH Maryse Berniau...

Inauguracija projekta "Centar Francuska - Overnj - BiH za hotelijerstvo i ugostiteljstvo u Fojnici"
Hazim Čukle - Utorak, 29.09.2009, 16:48
Klikni za više fotografijaDelegacije u Fojnici
Već nekoliko godina RR Centar "Fojnica" ima veoma plodnju saradnju sa francuskom pokrajinom Auvrgne (Overnj) u sklopu projektu podrške organizacije turizma, hotelijerstva i restauterstva u centralnoj Bosni iz oblasti edukacije kadrova u oblasti kulinarstva, receptive i animacije. U petak je u sali hotela "Reumal" u Fojnici upriličena inauguracija projekta "Centar Francuska - Overnj - BiH za hotelijerstvo i ugostiteljstvo u Fojnici" kojem su prisustvovali predstavnici regionalnog Vijeća francuske pokrajine Auvergne Jean - Claude Mairal, direktor Opće gimnazije u Chamalieresu u pokrajini Auvergne Yves Boissel, predstavnik ambasade Francuske u BiH gosp Gilles Craemer, predstavnici "Reumal Group" Fojnica, načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić, direktor TZ SBK Nihad Korić, resorni ministri SBK i direktori škola u kojima se školuju turistički kadrovi...

Edukacija kadrova u kulinarstvu, receptivi i animatora
Hazim Čukle - Ponedjeljak, 28.04.2008, 13:27
Klikni za više fotografijaUručivanje certifikata
Nedavno je u okviru programa "Podrška organizacije turizma, hoteljerstva i restauterstva u Centralnoj Bosni" u fojničkom RR Centru "Fojnica" priređena edukacija kadrova ovog Centra u oblasti kulinarstva i oblasti turizma te edukacija za receptivu i animaciju. To je plod dobre saradnje i potpisa ugovora menadžmenta RR Centar "Fojnica" sa partnerima iz Francuske sa Uredom za međunarodnu saradnju francuske regije Auvergne (Overnj) i Visoke škole za hoteljerstvo, turizam i ugostiteljstvo te regije, a u cilju poboljšanja turističke ponude ovog Centra i Fojnice i praćenja evropskih standarda u oblasti turizma...

Prezentacija programa "Fojnica kakvu niste poznavali"
Nasir Selimović - Ponedjeljak, 25.02.2008, 19:35
Klikni za više fotografijaU franjevačkoj konobi
Zdravstveni turizam kao osoben vid turističke ponude, posljednjih decenija dvadesetog vijeka, Fojnicu je, sa njenim prirodnim resursima i raspoloživim smještajnim kapacitetima, svrstao u red prepoznatljivih turističkih destinacija. Djelotvornost termalne vode, gostoljubivost i stručnost osoblja, u kombinaciji sa povoljnim klimatskim uvjetima i živopisnim okruženjem – tvore jedinstven medicinsko - turistički proizvod koji je dugi niz godina zadovoljavao potrebe bosanskohercegovačkog tržišta. Različitim oblicima edukacije, posebno zdravstvenog osoblja, ali i sadržajnim osvježenjima (kardiorehabilitacija, wellnes, dijagnostika), Fojnica je nastojala da prednjači u odnosu na konkurenciju i bude zadati cilj svim ostalim koji se bave rehabilitacijom...

Prof. Frederic Huret, majstor kuhinje svjetskog glasa
Hazim Čukle - Ponedjeljak, 25.02.2008, 14:54
Klikni za više fotografijaProf. Frederic Huret
Ovih dana je u Fojnici u toku realizacija programa nazvanog "Podrška organizacije turizma, hotelijerstva i restaurestva u Centralnoj Bosni", koji su potpisali menadžment JURRC "Fojnica" iz Fojnice sa jedne i Ured za međunarodnu saradnju Francuske regije Auvergne i Visoke škole za hotelijerstvo, turizam i ugostiteljstvo te regije u Francuskoj.

Majstor francuske kuhinje je prof. Frederic Huret, profesor kulinarstva i poslastičarstva iz te Visoke škole, koji ovih dana vrši obuku i edukaciju kuhara i poslastičara ovog Centra u Fojnici. To je majstor kuhinje svjetskog glasa. U BiH je kako kaže drugi put a u Fojnici prvi put...

Fojnica kakvu niste poznavali
Nasir Selimović - Petak, 22.02.2008, 16:06
Fojnica onlineProgram manifestacije "Fojnica kakvu niste poznavali":

Petak, 22.02.2008

Promocija I (Restoran Terra, 20.00 sati)

- Francuska kuhinja u Fojnici
- Završna svečanost povodom završetka gostovanja kulinara iz pokrajine Auvergne (Francuska)...

Francuska kuhinja u Reumalu
Hazim Čukle - Petak, 22.02.2008, 14:00
Klikni za više fotografijaEdukacija kuhara
U cilju poboljšanja turističke ponude JURRC "Fojnica" (Reumal) iz Fojnice jučer je menadžment ovog Centra potpisao konkretan ugovor sa partnerima iz Francuske sa Uredom za međunarodnu saradnju francuske regije Auvergne i Visoke škole za hotelijerstvo, turizam i ugostiteljstvo iz te regije. Taj program je nazvan "Podrška organizacije turizma, hotelijerstva i restauterstva u centralnoj Bosni". Ovaj program je ovih dana započeo. Potpisnik ispred JURRC "Fojica" je bio zamjenik direktora Centra Semin Sudžuka koji nam je kazao: "U oktobru prošle godine predstavnici našeg Centra posjetili su francusku regiji Auvergne u cilju što bolje saradnje u turizmu i agroturizmu. Tada smo se dogovorili o realizaciji određenih programa...

Predstavništvo Reumal-a u Francuskoj
Caritas Fojnica - Petak, 09.11.2007, 20:46
Klikni za više fotografijaFrancuska
U sklopu Caritas-ovog projekta podrške ekonomskom razvoju općine Fojnica, u periodu između 15.10. i 19.10. 2007. godine, predstavništvo Reumala i Aquareumala posjetilo je rehabilitacioni centar u francuskoj regiji Auvergne.

Ukupno 5 osoba iz Reumal-a učestvovalo je u ovom mini-projektu. Planirane su i daljnje aktivnosti vezane za ovaj vid saradnje između dva centra, u smislu razmjene iskustava i obuke kadrova, što će imati pozitivan utjecaj na za obe strane.

Delegacija iz Francuske pokrajine Auvergn (Overnj) u posjeti Fojnici
Hazim Čukle - Srijeda, 25.04.2007, 16:08
Klikni za više fotografijaFrancuzi u Fojnici
Subota/nedjelja, 21/22.04. - Tokom proteklog vikenda u dvodnevnoj posjeti u Fojnici je boravila delegacija iz francuske pokrajine Auvergn (Ovrnj), predstavnici iz oblasti poljoprivrede i turizma. Ova grupa stručnjaka iz Francuske je u Fojnici boravila u sklopu Caritasovog projekta podrške ekonomskog razvoja općine Fojnica, jačanje održivog agro - biznisa i eko turizma čiji je organizator i nositelj projekta Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Caritas International Belgium. Donatori ovog projekta pored Caritasa International Belgium su: Fondacija Abbe Pierre, Caritas Francuske i Francuska ambasada u BiH u Sarajevu.

Francuzi u Fojnici
Hazim Čukle - Petak, 27.01.2006, 20:46
Francuzi u Fojnici, 25.01.2006Grupa francuskih privrednika iz pokrajine Auvergn (Overnj) je u sklopu uzvratne posjete gradovima SBK-a, nakon Jajca, Travnik i Vlašića posjetila Fojnicu. Ovoj trinaestočlanoj grupi francuza u fojničkom hotelu "Reumal" uz dobrodošlicu prezentirani turistička ponuda ovog banjskog liječilišta i zaštićenog spomenika prirode Prokoškog jezera. Francuzi su bili oduševljeni toplinom i gostoprimstvom naših ljudi, kao i lijepim pejsažima naših krajeva...

Linkovi:
Fotografije posjete Francuske delegacije Fojnici (26.01.2006)
O istoj temi: Saradnja sa francuskom pokrajinom Auvergn (Overnj)
Posjeta Centru za medicinsku rehabilitaciju «Fojnica»
Nasir Selimović - Ponedjeljak, 24.01.2005, 15:36
Reumal Fojnica19.01. - U organizaciji ekonomskog odjela Ambasade Francuske u BiH, u posjeti Centru za medicinsku rehabilitaciju «Fojnica» boravila je tročlana delegacija Regionalne agencije za razvoj iz francuske pokrajine Overnje. Zamjenik direktora Centra Semin Suđuka, upoznao je goste iz Francuske sa rezultatima koje Centar ostvaruje na polju medicinske rehabilitacije, kao i sa ambicioznim razvojnim planovima, Apartmansko naselje i Vodeni park, čijoj će se realizaciji pristupiti početkom proljeća.

Linkovi:
www.reumal.ba
Fotografije Centra za medicinsku rehabilitaciju «Fojnica»
O istoj temi: Saradnja sa francuskom pokrajinom Auvergn (Overnj)
pretraga novosti :: arhiva novosti