Nova verzija sajta
Traženi pojam
U kategoriji
Datum (godina/mjesec/dan)  //

Bilo koju riječ Sve riječi

Vaša pretraga za Albert Bordeaux - Narodna Bosna je pronašla slijedeće:

Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 6)
Emir Aletić - Petak, 22.04.2011, 07:58
Klikni za više fotografijaFojnica, 1890.
Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 5) <-- Upravo sada su i tu u toku interesantna istraživanja. U isto vrijeme te rude nalaze se i u stijenama Zahora, tri kilometra sjeveroistočno, u blizini ruševina stare tvrđave smještene na jednoj stijeni visine 30 metara. Još se vide otvori za topove a zidani temelji su potpuno sačuvani. Značajni ostaci rudnika vidljivi su u Zahoru. I tu, kao i u Čemernici, pokriveni su drvećem od kojih je neko staro i preko dvjesta godina. Međutim, u rudnike se i sada može ući jer su njihova okna nedavno ponovo otvorena. Od ruda ovdje ima nešto više željeznog oksida. Konačno, rude antimona i žive nalaze se još istočnije u starim rudnicima Klisca, blizu fojničke ceste kod hana u Šćitovu, o kojem sam ranije govorio.

To nisu jedini minerali fojničke okoline. Ako se krene uz Gvožđanku – pritoka Fojničke rijeke u koju se ulijeva na svega jedan kilometar od Fojnice – poslije tri četvrti časa naiđe se na žile pirita; jednu od njih, debelu preko jednog metra, možete slijediti u dužini od jednog kilometra. Taj pirit sadrži nešto srebra i zlata, a na jednom mjestu, kod Jasen potoka, gdje je pomiješan sa kaolinom, sadrži i bakar. Mjesto se zove Gvožđani a rijeka koja tu teče je Gvožđanka, što znači željeznonosna voda; sve ovdje ukazuje na prisustvo željeza. Te žile sa kvarcom takođe su ukliještene kristalnim škriljcima...

Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 5)
Emir Aletić - Petak, 25.03.2011, 08:11
Klikni za više fotografijaFojnica, 1890.
Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 4) <-- Da bi se stiglo do rudnika zlata, klanac se napusti u blizini jedne velike pećine; siđe se do rijeke a zatim se njenom lijevom stranom penje do ušća potoka Suhodol u Bistricu. Prođe se kuće Koprivnice. Poslije otprilike jednog sata, putem sličnom onom na Zecu, dođe se do prvih zlatnih rudnika kod Zlatnog vrela, blizu Uložnice, između jedne šume i jedne livade. Tu, na visini od 1.100 metara a iznad Gornjeg Vakufa nalazi se dvanaestak ljetnih koliba koje pripadaju stanovnicima Bistrice. Vide se dva ogromna nasipa, duga blizu jednog kilometra, penjući se u smjeru zapad-istok, oni čine neku vrstu korita za otjecanje. Srednja širina nasipa je pedeset a visina deset metara. Prostor između njih ispunjen je ostacima rude. Neki komadi su od kvarca: neki, iako rijetki pokazuju tragove zlata. Većina stijena pripada trahitima, od kojih se sastoji čitav centralni masiv Vranice. Položaj nasipa ukazuje na mogućnost postojanja pravih žila zlatonosnog kvarca u trahitičnoj stijeni. Ovdje ima više od četrdeset jama promjera četiri metra. Jedan vodovod polazio je od samog izvora Suhodola i dovodio vodu do Uložnice gdje se ispiralo zlatonosno kamenje. Bio je dug blizu jednog kilometra a prolazio je brdom Crvene zemlje, gdje se vide ostaci starog rudnika, sličnog onome u Uložnici; ti ostaci su ogromni i dugo oko pola kilometra. Izmijenjeni trahit pretvoren je ovdje u neku vrstu kaolina crvenog od željeznog oksida, pomiješanog sa kvarcom i prošaranog kvarcnim žilicama, koje se smjenjuju sa žilama i čije ispiranje omogućuje da se izdvoji zlato. Uostalom, vidi se i prvi bazen za ispiranje, širok između petnaest i dvadeset metara, a tu su i ostaci starog naselja...

Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 4)
Emir Aletić - Subota, 05.02.2011, 10:00
Klikni za više fotografijaFojnica, 1890.
Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 3) <-- U jednoj od gudura je Duboki potok, jedan od izvora Neretvice, koja vodi u Ostrožac gdje se Neretvica ulijeva u Neretvu. Put pored Neretvice prolazi Pogorelicom gdje ima žive. Ali pravi rudnik žive je na samom izvoru Neretvice, između tog potoka i Dubokog potoka u Zec planini. Vrh Zeca je potpuno ogoljen a visok blizu hiljadu i osam stotina metara. Da bi se stiglo do rudnika, ide se jednim dolom. U stvari, u početku je to pravo korito puno naplavljenog kamenja, između padina koje su isuviše slabe da bi olovno sunce spriječilo da prodre u svaki kutak i odbijanjem od kamenjara da udvostruči svoju žegu. Pejzaž se, međutim, naglo mijenja: ulazi se u duboke bukove i hrastove šume a potom dođe do rudnika žive...

Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 3)
Emir Aletić - Srijeda, 12.01.2011, 07:37
Klikni za više fotografijaFojnica, 1890.
Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 2) <-- Hotel Matijas je sastajlište fojničkih činovnika; tu su pivsko burence, bašta i kugle. Od početka austrijske okupacije kuglanje je postalo prava strast. A pivo je odlično. Ono što se meni pak najviše svidjelo je bašta u kojoj sam uživao posmatrajući rast cvijeća i radujući se čarima proljeća. To proljeće u Bosni ostavilo je na mene poseban živ utisak. Između sedam i osam sati uveče dolazili bi, jedan po jedan, činovnici, ako ne svaki dan a ono kad god bi stizala pošta, što će reći tri puta sedmično. Pošta dolazi sa željezničke stanice Visoko, tridesetak kilometara od Fojnice. Večerinke traju ponekad do dva-tri sata ujutro. Igraju se karte, puše se lule, pije se pivo, poneko pogleda novine; one su uvijek događaj mada kratkotrajan...

Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 2)
Emir Aletić - Ponedjeljak, 27.12.2010, 13:57
Klikni za više fotografijaFojnica, 1890.
Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 1) <-- Svakom ulicom u Fojnici teče dubok potok. Negdje sredinom a negdje jednom ili drugom stranom ulice. Namjena mu je da odnosi otpatke. No izgleda da je on za to nedovoljan jer mnogo otpadaka ostaje. A kad padne kiša ili snijeg, potrebne su čizme da bi se prošlo ulicom, gdje se ne zna šta je gore: blato ili otpaci. Ulice su veoma uske, sem glavne koja dijeli Fojnicu na dvije polovine: a i ona je samo nešto šira na sredini kod velike džamije gdje prerasta u neku vrstu trga koji opet postaje tržnica – čaršija. Međutim, ta riječ čaršija odnosi se na čitav gradić koji ima 1.600 stanovnika, glavno je sresko mjesto, ima sud, poštu i telegraf, finansijsku upravu itd. Glavna ulica je vijugava a na nju izlaze sve poprečne; ona je, kao i sve druge oivičena niskim zgradama, bolje reći krovovima jer su ovdje vrlo rijetke kuće na sprat...

Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 1)
Emir Aletić - Srijeda, 15.12.2010, 22:03
Klikni za više fotografijaFojnica, 1890.
U narednim sedmicama na zvaničnom web sajtu općine Fojnice moći ćete pročitati putopis "Narodna Bosna", autora Alberta Bordoa (Bordeaux). Putopis je nastao prvih godina prošlog stoljeća, a za sve Fojničane jako je interesantan obzirom da sadrži opis stare Fojnice, kakvu većina nas ne pamti.

Albert Bordo bio je francuski putopisac. U Fojnici je boravio dva puta, a putopis ''Narodna Bosna'' nastao je za vrijeme njegovog drugog boravka u našoj zemlji. Dio putopisa koji govori o Fojnici, u narednim ćemo sedmicama, dakle, redovno objavljivati u dijelovima.

Albert Bordeaux - Narodna Bosna (Dio 1)

Da bi se izbjegao ogromni masiv Vranice planine, koja dijeli doline Vrbasa i Rame od doline Bosne, u Fojnicu se od Gornjeg Vakufa može stići može stići preko Bugojna i Travnika; to je put za obična kola i putnike. Od Gornjeg Vakufa do Fojnice ima 125 kilometara; treba preći više prevoja od kojih je jedan visok 950 metara; devet do deset sati kolima. No, pošto mi nismo obični putnici, to ćemo reći samo nekoliko riječi o putu preko Travnika. A put preko Vranice je izuzetan...

pretraga novosti :: arhiva novosti