Nova verzija sajta
..:: Utorak, 20.03.2018 ::..
Vodič – upute Dokumenti OpćinePristup informacijamaMatični ured Sklopljeni brakovi MZ Fojnica Pitanje općinskoj upraviPrimjedbe, sugestije, pohvale Općina Fojnica Vijećnici Mjesne zajednice

 

Savez općina i gradova Federacije BiH

 

Governance Accountability Project (GAP)

 

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin Fojnica

 

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići - Fojnica

 

Franjevački samostan Duha Svetoga u Fojnici

 

Pretraga

Fojnica.ba
Google
Pretraga novosti
Forum
(www.fojnica.ba/forum)

Fojnica chat
Zadnje objavljeno
Servisne informacije
Vremenska prognoza Stanje na putevima Auto karta Evrope
Vrijeme u Fojnici
 
Kontakti - Općinska uprava Fojnica

Naziv: Općina Fojnica
Mjesto: Fojnica
Ulica i broj: Bosanska 94
Poštanski broj: 71270
Djelatnost: Organ uprave

Info pult

Telefon: +387 (0)30 547-700
Fax: +387 (0)30 547-746
E-mail: opcina@fojnica.ba

Kabinet Načelnika

Načelnik općine – Sabahudin Klisura
E-mail: sabahudin.klisura@fojnica.ba

Tehnički sekretar načelnika – Sadeta Memija
Telefon: +387 (0)30 547-702
Fax: +387 (0)30 547-740
E-mail: sadeta.memija@fojnica.ba

Sekretar općinskog organa uprave – Azem Huseinbašić
Telefon: +387 (0)30 547-731
E-mail: azem.huseinbasic@fojnica.ba

Služba za odnose s javnošću – Anida Ramić
Telefon: +387 (0)30 547-739
E-mail: anida.ramic@fojnica.ba

Portirnica – Branko Babić
Telefon: +387 (0)30 547-700

Održavanje zgrade, tehnička služba – Amir Bašić
Telefon: +387 (0)30 547-743
E-mail: amir.basic@fojnica.ba

Vozači – Slavko Miletić i Jasmin Merdžanić

Općinsko vijeće Fojnica

Predsjedavajući vijeća – Stanić Branko
E-mail: branko.stanic@fojnica.ba
Telefon: +387 (0)30 547-749

Sekretar vijeća – Snežana Rajić
Telefon: +387 (0)30 547-703
Fax: +387 (0)30 547-711
E-mail: vijece@fojnica.ba
E-mail: snezana.rajic@fojnica.ba

Služba za urbanizam, obnovu, građenje, katastar i imovinsko - pravne poslove

Pomoćnik načelnika – Šemsudin Fišević
Telefon: +387 (0)30 547-735
E-mail: semsudin.fisevic@fojnica.ba

Katastar – Edin Mazić
Telefon: +387 (0)30 547-737
E-mail: edin.mazic@fojnica.ba

Katastar – Sakib Pašić
Telefon: +387 (0)30 547-736
E-mail: sakib.pasic@fojnica.ba

Katastar – Marijo Šušnjara
Telefon: +387 (0)30 547-722
E-mail: marijo.susnjara@fojnica.ba

Urbanizam i građenje – Jasmina Huseinbašić
Telefon: +387 (0)30 547-723
E-mail: jasmina.huseinbasic@fojnica.ba

Služba za privredu, finansije i budžet

Pomoćnik načelnika - Alija Mukača
Telefon: +387 (0)30 547-706
E-mail: alija.mukaca@fojnica.ba

Računovodstvo – Amir Polutan
Telefon: +387 (0)30 547-733
E-mail: amir.polutan@fojnica.ba

Urbanizam – Ana-Marija Duno
Telefon: +387 (0)30 547-723
E-mail: anamarija.duno@fojnica.ba

Poljoprivreda, ovjera dokumenata – Elma Kojčin
Telefon: +387 (0)30 547-726
E-mail: elma.kojcin@fojnica.ba

Blagajna – Željko Jukić
Telefon: +387 (0)30 547-719

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stambeno-komunalne poslove i BIZ Općine Fojnica

Šef službe – Dževahira Pubović
Telefon: +387 (0)30 547-730
E-mail: dzevahira.pubovic@fojnica.ba

Stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove – Vahid Bureković
Telefon: +387 (0)30 547-710
E-mail: vahid.burekovic@fojnica.ba

Stručni savjetnik za opću upravu i normativno pravne poslove – Ahmed Polutan
Telefon: +387 (0)30 547-738
E-mail: ahmed.polutan@fojnica.ba

Stručni savjetnik za socijalnu zaštitu – Mediha Kršić
Telefon: +387 (0)30 547-728
E-mail: mediha.krsic@fojnica.ba

Viši samostalni referent za socijalnu zaštitu – Melisa Fejzić
Telefon: +387 (0)30 547-716
E-mail: melisa.fejzic@fojnica.ba

Viši samostalni referent za boračko invalidnu zaštitu – Rozana Stanišić
Telefon: +387 (0)30 547-717
E-mail: rozana.stanisic@fojnica.ba

Matičar – Sadeta Softić
Telefon: +387 (0)30 547-715
E-mail: sadeta.softic@fojnica.ba

Pisarnica – Mirsad Memija
Telefon: +387 (0)30 547-712

Referent za informacione sisteme – Senad Ramić
Telefon: +387 (0)30 547-743
E-mail: senad.ramic@fojnica.ba

Kuhinja – Bahra Simitović

Služba za civilnu zaštitu i inspekcijske poslove

Pomoćnik načelnika – Alen Cvjetković
Telefon: +387 (0)30 547-747
E-mail: alen.cvjetkovic@fojnica.ba

Građevinska inspekcija – Selvedina Kurta
Telefon: +387 (0)30 547-720
E-mail: selvedina.kurta@fojnica.ba

Civilna zaštita – Josip Markota
Telefon: +387 (0)30 547-720
E-mail: josip.markota@fojnica.ba

Rad sa mjesnim zajednicama – Mato Knežević
Telefon: +387 (0)30 547-718
E-mail: mato.knezevic@fojnica.ba