Nova verzija sajta
..:: Utorak, 20.03.2018 ::..
Vodič – upute Dokumenti OpćinePristup informacijamaMatični ured Sklopljeni brakovi MZ Fojnica Pitanje općinskoj upraviPrimjedbe, sugestije, pohvale Općina Fojnica Vijećnici Mjesne zajednice

 

Savez općina i gradova Federacije BiH

 

Governance Accountability Project (GAP)

 

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin Fojnica

 

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići - Fojnica

 

Franjevački samostan Duha Svetoga u Fojnici

 

Pretraga

Fojnica.ba
Google
Pretraga novosti
Forum
(www.fojnica.ba/forum)

Fojnica chat
Zadnje objavljeno
Servisne informacije
Vremenska prognoza Stanje na putevima Auto karta Evrope
Vrijeme u Fojnici
 
Vodič - upute

PDF Napomena: Dokumenti su u PDF (Portable Document Format) formatu.
      Za pregled dokumenata potrebno je da imate instaliran Adobe Reader koji možete besplatno preuzeti ovdje.

Kako registrirati djelatnost na području naše općine?

Za izdavanje odobrenja za obavljanje samostalne trgovinske djelatnosti

potrebno je pribaviti slijedeće dokumente:

 1. Dokaz da je državljanin BiH (Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija lične karte)
 2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Služba za socijalni rad - kancelarija br. 8)
 3. Svjedočanstvo da ima najmanje III stepen stručne spreme
 4. Ljekarsko uvjerenje - zdravstvena sposobnost ako je za obavljanje trgovine na malo određenim proizvodima iz predmeta poslovanja zdravstvena sposobnost propisana kao poseban uvjet
 5. Dokaz da ima u vlasništvu ili ovjeren Ugovor o zakupu poslovnog prostora (u Pisarnici i Poreznoj upravi) i upotrebnu dozvolu
 6. Dokaz da nije u radnom odnosu - Biro za zapošljavanje
 7. Dokaz da nema već osnovanu trgovačku radnju
 8. Uvjerenje da pravomoćnom odlukom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja trgovinske djelatnosti
 9. Uvjerenje Porezne uprave da nema neizmirenih obaveza prema javnim prihodima,
 10. Priznanica o uplati 120,00 KM na ime troškova izlaska Komisije
 11. Priznanica od 70,00 KM za izdavanje rješenja
 12. Zahtjev za izdavanje odobrenja o obavljanju samostalne trgovinske djelatnosti (obrazac 03000101) (ovaj zahtjev možete dobiti na šalteru općine ili preuzeti sa ove web stranice na linku iznad)
Za izdavanje odobrenja za obavljanje samostalne ugostiteljske djelatnosti

potrebno je pribaviti slijedeće dokumente:

 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2. Ovjeren ugovor o zakupu poslovnog prostora i upotrebna dozvola za objekat (član 48. Zakona o građenju, SL. novine F BiH br. 55-02)
 3. Uvjerenje o porezu (Porezna uprava)
 4. Svjedočanstvo o završenoj školi
 5. Ljekarsko uvjerenje
 6. Priznanica o uplati takse u iznosu od 100,00 KM
 7. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Služba za socijalni rad - kancelarija br. 8)
 8. Uvjerenje Suda za prekršaj o nekažnjavanju
 9. Uplatnica na 120.00 KM za izlazak Komisije (ako je za obavljanje djelatnosti potrebna poslovna prostorija - objekat za rad)
 10. Dokaz da je u radnom odnosu, penzioner i drugo za dopunsko zanimanje, dnosno da nije u radnom odnosu(Biro za zapošljavanje (ako je osnovno zanimanje)
 11. Zahtjev za izdavanje odobrenja o obavljanju samostalne ugostiteljske djelatnosti (obrazac 03000201) (ovaj zahtjev možete dobiti na šalteru općine ili preuzeti sa ove web stranice na linku iznad)
Za izdavanje odobrenja za obavljanje samostalne zanatske djelatnosti

potrebno je pribaviti slijedeće dokumente:

 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2. Ovjeren ugovor o zakupu poslovnog prostora i upotrebnu dozvolu
 3. Uvjerenje o izmirenju svih obaveza za općedruštvene i zajedničke potrebe (poresko uvjerenje)
 4. Svjedočanstvo o završenoj školi
 5. Liječničko uvjerenje
 6. Priznanicu o uplati takse u općini u visini od ____ KM
 7. Uvjerenje o neizricanju mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti (izdaje nadležni sud ili policijska uprava)
 8. Uplatnica u iznosu od ____ KM na ime troškova izlaska Komisije
 9. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (izdaje Služba za socijalni rad - kancelarija br. 8)
 10. Dokaz da je u radnom odnosu, penzioner i drugo za dopunsko zanimanje, odnosno da nije u radnom odnosu - izdaje Biro za zapošljavanje (ako je osnovno zanimanje)
 11. Zahtjev za izdavanje odobrenja o obavljanju samostalne zanatske djelatnosti (obrazac 03000301) (ovaj zahtjev možete dobiti na šalteru općine ili preuzeti sa ove web stranice na linku iznad)
Za izdavanje odobrenja za obavljanje prevoza za vlastite potrebe

potrebno je pribaviti slijedeće dokumente:

 1. Fotokopija vozačke dozvole
 2. Fotokopiju saobraćajne dozvole
 3. Uvjerenje da je poljoprivredni proizvođač, ili da se bavi privrednom ili drugom djelatnosti za koje ima odobrenje
 4. Uvjerenje iz Porezne uprave
 5. Taksa u iznosu od 50,00 KM
 6. Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila (Šumarstvo Fojnica, " Metalmerc" Kiseljak ili drugi ovlašteni subjekt)
 7. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Služba za socijalni rad - kancelarija br. 8)
 8. Uvjerenje Suda za prekršaj o nekažnjavanju - kancelarija br. 7
 9. Zahtjev za izdavanje odobrenja o obavljanju prevoza za vlastite potrebe (03000501) (ovaj zahtjev možete dobiti na šalteru općine ili preuzeti sa ove web stranice na linku iznad)
Za izdavanje odobrenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

potrebno je pribaviti slijedeće dokumente:

 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2. Uvjerenje o izmirenju svih obaveza za općedruštvene i zajedničke otrebe (poresko uvjerenje)
 3. Priznanicu o uplati takse u općini u visini od 50,00 KM
 4. ZK Izvadak ili Ugovor o zakupu na pet ili više godina
 5. Uvjerenje o neizricanju mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti (izdaje nadležni sud ili policijska uprava)
 6. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (izdaje Služba za socijalni rad - kancelarija br. 8)
 7. Dokaz da je u radnom odnosu, penzioner i drugo za dopunsko zanimanje, dnosno da nije u radnom odnosu - izdaje Biro za zapošljavanje (ako je osnovno zanimanje
 8. Zahtjev za izdavanje odobrenja o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (03011801) (ovaj zahtjev možete dobiti na šalteru općine ili preuzeti sa ove web stranice na linku iznad)
Ostali zahtjevi