Fojnica online v2018
Rezultati pretrage slika - "Salkane"
Tokom zasjedanja Skupštine ukazana je prilika na nezadovoljavajući položaj jedinica lokalne samouprave kao posljedica stalnog prenosa nadležnosti na lokalni nivo bez praćenja adekvatnih finansijskih sredstava za realizaciju tih nadležnosti
Tokom zasjedanja Skupštine ukazana je prilika na nezadovoljavajući položaj jedinica lokalne samouprave kao posljedica stalnog prenosa nadležnosti na lokalni nivo bez praćenja adekvatnih finansijskih sredstava za realizaciju tih nadležnostibroj pregleda - 25807.02.2013
Aquareumal, Fojnica
Izborna Skupština Saveza općina i gradova FBiH
Foto: Hazim Čukle
Načelnik općine Salkane Merdžanić obilazio grad na motornim sankama
Načelnik općine Salkane Merdžanić obilazio grad na motornim sankamabroj pregleda - 61911.02.2012
Fojnica
Načelnik općine obilazio grad na motornim sankama
Foto: Hazim Čukle
Načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić je posudio motorne sanke od povjerenika mjesne zajednice Prokos Mensura Softića i tom prilikom obišao uži dio grada kako bi vidio kako su očišćene ulice
Načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić je posudio motorne sanke od povjerenika mjesne zajednice Prokos Mensura Softića i tom prilikom obišao uži dio grada kako bi vidio kako su očišćene ulicebroj pregleda - 59311.02.2012
Fojnica
Načelnik općine obilazio grad na motornim sankama
Foto: Hazim Čukle
broj slika - 3 broj strana - 1