Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2005. > Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu

Šahbaz Zihanović dodjeljuje nagrade
Šahbaz Zihanović dodjeljuje nagradebroj pregleda - 118Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Hotel «Reumal» Fojnica
03.03.2005
Foto: Hazim Čukle
Premijer SBK Selman, načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić sa generalnim direktorom CMR «Fojnica» dr Eldanom Lokmićem
Premijer SBK Selman, načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić sa generalnim direktorom CMR «Fojnica» dr Eldanom Lokmićembroj pregleda - 124Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Hotel «Reumal» Fojnica
03.03.2005
Foto: Hazim Čukle
Veče u restoranu «Kamin»  hotela «Reumal»
Veče u restoranu «Kamin» hotela «Reumal»broj pregleda - 139Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Hotel «Reumal» Fojnica
03.03.2005
Foto: Hazim Čukle
Veče u restoranu «Kamin»  hotela «Reumal»
Veče u restoranu «Kamin» hotela «Reumal»broj pregleda - 135Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Hotel «Reumal» Fojnica
03.03.2005
Foto: Hazim Čukle
Mediha Jaganjac, Midheta Kurspahić i dr Damir Jaganjac
Mediha Jaganjac, Midheta Kurspahić i dr Damir Jaganjacbroj pregleda - 329Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Hotel «Reumal» Fojnica
03.03.2005
Foto: Hazim Čukle
Midheta Kurspahić i dr Damir Jaganjac
Midheta Kurspahić i dr Damir Jaganjacbroj pregleda - 317Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Hotel «Reumal» Fojnica
03.03.2005
Foto: Hazim Čukle
Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinubroj pregleda - 171Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Hotel «Reumal» Fojnica
03.03.2005
Foto: Hazim Čukle
Veče u aperitiv baru hotela «Reumal»
Veče u aperitiv baru hotela «Reumal»broj pregleda - 187Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Hotel «Reumal» Fojnica
03.03.2005
Foto: Hazim Čukle
Mediha Jaganjac i dr Damir Jaganjac
Mediha Jaganjac i dr Damir Jaganjacbroj pregleda - 207Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Hotel «Reumal» Fojnica
03.03.2005
Foto: Hazim Čukle
Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinubroj pregleda - 144Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Hotel «Reumal» Fojnica
03.03.2005
Foto: Hazim Čukle
Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinubroj pregleda - 195Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Hotel «Reumal» Fojnica
03.03.2005
Foto: Hazim Čukle
Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinubroj pregleda - 159Izbor najboljih BiH sportista i sportskih kolektiva u invalidskom sportu za 2004. godinu
Hotel «Reumal» Fojnica
03.03.2005
Foto: Hazim Čukle
broj slika - 31 broj strana - 3 1