Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2007. > Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići

Edina Delić i Branimir Miličević, studenti Edukacijsko - rehabilitacijskog (defektološki) fakulteta Univerziteta u Tuzli
Edina Delić i Branimir Miličević, studenti Edukacijsko - rehabilitacijskog (defektološki) fakulteta Univerziteta u Tuzlibroj pregleda - 15704.11.2007.
Zavod Bakovići, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići (06.11.2007)
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovićibroj pregleda - 13004.11.2007.
Zavod Bakovići, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići (06.11.2007)
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovićibroj pregleda - 13004.11.2007.
Zavod Bakovići, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići (06.11.2007)
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovićibroj pregleda - 9704.11.2007.
Zavod Bakovići, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići (06.11.2007)
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovićibroj pregleda - 8004.11.2007.
Zavod Bakovići, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići (06.11.2007)
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovićibroj pregleda - 7204.11.2007.
Zavod Bakovići, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići (06.11.2007)
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovićibroj pregleda - 6904.11.2007.
Zavod Bakovići, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići (06.11.2007)
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovićibroj pregleda - 6304.11.2007.
Zavod Bakovići, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići (06.11.2007)
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići
Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovićibroj pregleda - 7104.11.2007.
Zavod Bakovići, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Praktični rad studenata iz Tuzle sa korisnicima Zavoda Bakovići (06.11.2007)
broj slika - 9 broj strana - 1