Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2007. > Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama

„Kara – drvo“ d.o.o.Fojnica
„Kara – drvo“ d.o.o.Fojnicabroj pregleda - 15707.08.2007
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama (28.08.2007)
„Kara – drvo“ d.o.o.Fojnica
„Kara – drvo“ d.o.o.Fojnicabroj pregleda - 13207.08.2007
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama (28.08.2007)
Vodostaj riječica daleko ispod minimuma, što sigurno ugrožava biološki minimum, biljni i životinjski svijet ovih nekada prekrasnih dviju riječica podno Prokoškog jezera
Vodostaj riječica daleko ispod minimuma, što sigurno ugrožava biološki minimum, biljni i životinjski svijet ovih nekada prekrasnih dviju riječica podno Prokoškog jezerabroj pregleda - 13907.08.2007
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama (28.08.2007)
Vodostaj riječica daleko ispod minimuma, što sigurno ugrožava biološki minimum, biljni i životinjski svijet ovih nekada prekrasnih dviju riječica podno Prokoškog jezera
Vodostaj riječica daleko ispod minimuma, što sigurno ugrožava biološki minimum, biljni i životinjski svijet ovih nekada prekrasnih dviju riječica podno Prokoškog jezerabroj pregleda - 13307.08.2007
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama (28.08.2007)
Vodostaj riječica daleko ispod minimuma, što sigurno ugrožava biološki minimum, biljni i životinjski svijet ovih nekada prekrasnih dviju riječica podno Prokoškog jezera
Vodostaj riječica daleko ispod minimuma, što sigurno ugrožava biološki minimum, biljni i životinjski svijet ovih nekada prekrasnih dviju riječica podno Prokoškog jezerabroj pregleda - 13007.08.2007
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama (28.08.2007)
Vodostaj riječica daleko ispod minimuma, što sigurno ugrožava biološki minimum, biljni i životinjski svijet ovih nekada prekrasnih dviju riječica podno Prokoškog jezera
Vodostaj riječica daleko ispod minimuma, što sigurno ugrožava biološki minimum, biljni i životinjski svijet ovih nekada prekrasnih dviju riječica podno Prokoškog jezerabroj pregleda - 12107.08.2007
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama (28.08.2007)
Vodostaj riječica daleko ispod minimuma, što sigurno ugrožava biološki minimum, biljni i životinjski svijet ovih nekada prekrasnih dviju riječica podno Prokoškog jezera
Vodostaj riječica daleko ispod minimuma, što sigurno ugrožava biološki minimum, biljni i životinjski svijet ovih nekada prekrasnih dviju riječica podno Prokoškog jezerabroj pregleda - 10907.08.2007
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama (28.08.2007)
Vodostaj riječica daleko ispod minimuma, što sigurno ugrožava biološki minimum, biljni i životinjski svijet ovih nekada prekrasnih dviju riječica podno Prokoškog jezera
Vodostaj riječica daleko ispod minimuma, što sigurno ugrožava biološki minimum, biljni i životinjski svijet ovih nekada prekrasnih dviju riječica podno Prokoškog jezerabroj pregleda - 12107.08.2007
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama (28.08.2007)
Predsjednik savjeta MZ Prokos Sulejman Ramić je iznio stav građana MZ Prokos i tom prilikom kazao da su građani MZ Prokos protiv bilo kakve izgradnje MHE na području ove MZ Prokos
Predsjednik savjeta MZ Prokos Sulejman Ramić je iznio stav građana MZ Prokos i tom prilikom kazao da su građani MZ Prokos protiv bilo kakve izgradnje MHE na području ove MZ Prokosbroj pregleda - 11107.08.2007
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama (28.08.2007)
Predstavnik UG „Triton“ Emir Memija je upitao predstavnike ministarstva i investitora dali je preče imat vodu ili električnu energiju i dodao da je ovaj elaborat za gradnju MHE Grablje samo kopiran, nije urađen profesionalno
Predstavnik UG „Triton“ Emir Memija je upitao predstavnike ministarstva i investitora dali je preče imat vodu ili električnu energiju i dodao da je ovaj elaborat za gradnju MHE Grablje samo kopiran, nije urađen profesionalnobroj pregleda - 14707.08.2007
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama (28.08.2007)
Predstavnik PD „Vranica“ Fojnica Eduard Jukić - Slađo je bio ogorčen na dosadašnje urađeno uništavanjem prirode gradnjom MHE, i istakao da je jedina grana prosperiteta razvoja općine Fojnice turizam
Predstavnik PD „Vranica“ Fojnica Eduard Jukić - Slađo je bio ogorčen na dosadašnje urađeno uništavanjem prirode gradnjom MHE, i istakao da je jedina grana prosperiteta razvoja općine Fojnice turizambroj pregleda - 10107.08.2007
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama (28.08.2007)
Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE Grablje na riječići Borovnici u MZ Prokos
Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE Grablje na riječići Borovnici u MZ Prokosbroj pregleda - 11207.08.2007
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Odlučno protiv izgradnje novih hidroelektrana na Fojničkim rijekama (28.08.2007)
broj slika - 17 broj strana - 2 1