Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2007. > Radnici hotela „Reumal“ organizovano su proslavili 1. maj (međunarodni praznik rada)

Izletište Požarna
Izletište Požarnabroj pregleda - 10329.04.2007
Požarna, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Proslava 1. maja/svibnja, međunarodnog praznika rada (04.05.2007)
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. maj
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. majbroj pregleda - 12529.04.2007
Požarna, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Proslava 1. maja/svibnja, međunarodnog praznika rada (04.05.2007)
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. maj
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. majbroj pregleda - 11829.04.2007
Požarna, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Proslava 1. maja/svibnja, međunarodnog praznika rada (04.05.2007)
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. maj
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. majbroj pregleda - 12929.04.2007
Požarna, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Proslava 1. maja/svibnja, međunarodnog praznika rada (04.05.2007)
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. maj
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. majbroj pregleda - 10529.04.2007
Požarna, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Proslava 1. maja/svibnja, međunarodnog praznika rada (04.05.2007)
Izletište Požarna
Izletište Požarnabroj pregleda - 10229.04.2007
Požarna, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Proslava 1. maja/svibnja, međunarodnog praznika rada (04.05.2007)
Izletište Požarna
Izletište Požarnabroj pregleda - 9129.04.2007
Požarna, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Proslava 1. maja/svibnja, međunarodnog praznika rada (04.05.2007)
Izletište Požarna
Izletište Požarnabroj pregleda - 7929.04.2007
Požarna, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Proslava 1. maja/svibnja, međunarodnog praznika rada (04.05.2007)
Bilo je i drugih koji su uživali u prirodi
Bilo je i drugih koji su uživali u prirodibroj pregleda - 9329.04.2007
Požarna, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Proslava 1. maja/svibnja, međunarodnog praznika rada (04.05.2007)
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. maj
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. majbroj pregleda - 9829.04.2007
Požarna, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Proslava 1. maja/svibnja, međunarodnog praznika rada (04.05.2007)
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. maj
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. majbroj pregleda - 10529.04.2007
Požarna, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Proslava 1. maja/svibnja, međunarodnog praznika rada (04.05.2007)
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. maj
Radnici hotela "Reumal" organizovano proslavili 1. majbroj pregleda - 10329.04.2007
Požarna, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Proslava 1. maja/svibnja, međunarodnog praznika rada (04.05.2007)
broj slika - 12 broj strana - 1