Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2007. > Održana osma redovna Skupština Tuirističke zajednice SBK/KSB

Osma redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSB
Osma redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSBbroj pregleda - 8622.03.2007
Hotel "Reumal" Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: držana redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSB (23.03.2007)
Osma redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSB
Osma redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSBbroj pregleda - 8322.03.2007
Hotel "Reumal" Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: držana redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSB (23.03.2007)
Osma redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSB
Osma redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSBbroj pregleda - 6722.03.2007
Hotel "Reumal" Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: držana redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSB (23.03.2007)
Osma redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSB
Osma redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSBbroj pregleda - 6122.03.2007
Hotel "Reumal" Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: držana redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSB (23.03.2007)
Osma redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSB
Osma redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSBbroj pregleda - 5722.03.2007
Hotel "Reumal" Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: držana redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSB (23.03.2007)
Osma redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSB
Osma redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSBbroj pregleda - 5322.03.2007
Hotel "Reumal" Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: držana redovna Skupština Turističke zajednice SBK/KSB (23.03.2007)
broj slika - 6 broj strana - 1