Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2006. > Novi v.d. direktor «Šipad Vranice» Mladen Vlajčić

Sjenica novog Upravnog odbora "Šipad Vranice" Fojnica
Sjenica novog Upravnog odbora "Šipad Vranice" Fojnicabroj pregleda - 11528.03.2006
Zgrada općinskog organa uprave Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Novi v.d. direktor «Šipad Vranice» Mladen Vlajčić (30.03.2006)
Načelnik sa radnicima
Načelnik sa radnicimabroj pregleda - 10628.03.2006
Zgrada općinskog organa uprave Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Novi v.d. direktor «Šipad Vranice» Mladen Vlajčić (30.03.2006)
Načelnik sa radnicima
Načelnik sa radnicimabroj pregleda - 12928.03.2006
Zgrada općinskog organa uprave Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Novi v.d. direktor «Šipad Vranice» Mladen Vlajčić (30.03.2006)
Načelnik i novi v.d. direktor sa radnicima
Načelnik i novi v.d. direktor sa radnicimabroj pregleda - 16228.03.2006
Zgrada općinskog organa uprave Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Novi v.d. direktor «Šipad Vranice» Mladen Vlajčić (30.03.2006)
   
broj slika - 4 broj strana - 1