Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2006. > Nova ograda na "Banjskom" mostu

Nova ograda na Banjskom mostu
Nova ograda na Banjskom mostubroj pregleda - 12927.03.2006
Banjski most, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Nova ograda na Banjskom mostu
Nova ograda na Banjskom mostubroj pregleda - 11727.03.2006
Banjski most, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Nova ograda na Banjskom mostu
Nova ograda na Banjskom mostubroj pregleda - 11827.03.2006
Banjski most, Fojnica
Foto: Hazim Čukle
broj slika - 3 broj strana - 1