Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2005. > Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"

Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"broj pregleda - 11730.11.2005
Konferencijska sala hotela "Reumal", Fojnica
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Potpisivanje memoranduma o razumijevanju (01.12.2005)
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"broj pregleda - 9730.11.2005
Konferencijska sala hotela "Reumal", Fojnica
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Potpisivanje memoranduma o razumijevanju (01.12.2005)
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"broj pregleda - 10730.11.2005
Konferencijska sala hotela "Reumal", Fojnica
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Potpisivanje memoranduma o razumijevanju (01.12.2005)
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"broj pregleda - 10030.11.2005
Konferencijska sala hotela "Reumal", Fojnica
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Potpisivanje memoranduma o razumijevanju (01.12.2005)
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"broj pregleda - 9130.11.2005
Konferencijska sala hotela "Reumal", Fojnica
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Potpisivanje memoranduma o razumijevanju (01.12.2005)
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"broj pregleda - 9630.11.2005
Konferencijska sala hotela "Reumal", Fojnica
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Potpisivanje memoranduma o razumijevanju (01.12.2005)
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"broj pregleda - 14530.11.2005
Konferencijska sala hotela "Reumal", Fojnica
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Potpisivanje memoranduma o razumijevanju (01.12.2005)
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"broj pregleda - 11130.11.2005
Konferencijska sala hotela "Reumal", Fojnica
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Potpisivanje memoranduma o razumijevanju (01.12.2005)
Načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić potpisuje memorandum
Načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić potpisuje memorandumbroj pregleda - 10930.11.2005
Konferencijska sala hotela "Reumal", Fojnica
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Potpisivanje memoranduma o razumijevanju (01.12.2005)
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"broj pregleda - 11330.11.2005
Konferencijska sala hotela "Reumal", Fojnica
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Potpisivanje memoranduma o razumijevanju (01.12.2005)
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"broj pregleda - 9330.11.2005
Konferencijska sala hotela "Reumal", Fojnica
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Potpisivanje memoranduma o razumijevanju (01.12.2005)
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"broj pregleda - 11030.11.2005
Konferencijska sala hotela "Reumal", Fojnica
Potpisivanje memoranduma o razumijevanju za realizaciju programa "Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini"
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Potpisivanje memoranduma o razumijevanju (01.12.2005)
broj slika - 17 broj strana - 2 1