Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2005. > Nevrijeme u Fojnici

Vjetar je čupao stabla, nosio crijepove, pa čak i krovove, dimnjake, plastove sijena, savijao saobraćajne znakove itd.
Vjetar je čupao stabla, nosio crijepove, pa čak i krovove, dimnjake, plastove sijena, savijao saobraćajne znakove itd.broj pregleda - 14530.11.2005
Ulaz u Fojnicu, Alaupovka, Fojnica
Nevrijeme u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Nevrijeme u Fojnici (28.11.2005)
Vjetar je čupao stabla, nosio crijepove, pa čak i krovove, dimnjake, plastove sijena, savijao saobraćajne znakove itd.
Vjetar je čupao stabla, nosio crijepove, pa čak i krovove, dimnjake, plastove sijena, savijao saobraćajne znakove itd.broj pregleda - 14630.11.2005
Ulaz u Fojnicu, Alaupovka, Fojnica
Nevrijeme u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Nevrijeme u Fojnici (28.11.2005)
Vjetar je čupao stabla, nosio crijepove, pa čak i krovove, dimnjake, plastove sijena, savijao saobraćajne znakove itd.
Vjetar je čupao stabla, nosio crijepove, pa čak i krovove, dimnjake, plastove sijena, savijao saobraćajne znakove itd.broj pregleda - 14030.11.2005
Ulaz u Fojnicu, Alaupovka, Fojnica
Nevrijeme u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Nevrijeme u Fojnici (28.11.2005)
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenike
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenikebroj pregleda - 12430.11.2005
Fojnica
Nevrijeme u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Nevrijeme u Fojnici (28.11.2005)
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenike
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenikebroj pregleda - 15630.11.2005
Fojnica
Nevrijeme u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Nevrijeme u Fojnici (28.11.2005)
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenike
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenikebroj pregleda - 11730.11.2005
Fojnica
Nevrijeme u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Nevrijeme u Fojnici (28.11.2005)
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenike
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenikebroj pregleda - 12030.11.2005
Fojnica
Nevrijeme u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Nevrijeme u Fojnici (28.11.2005)
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenike
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenikebroj pregleda - 11130.11.2005
Fojnica
Nevrijeme u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Nevrijeme u Fojnici (28.11.2005)
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenike
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenikebroj pregleda - 12230.11.2005
Fojnica
Nevrijeme u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Nevrijeme u Fojnici (28.11.2005)
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenike
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenikebroj pregleda - 12830.11.2005
Fojnica
Nevrijeme u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Nevrijeme u Fojnici (28.11.2005)
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenike
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenikebroj pregleda - 11930.11.2005
Fojnica
Nevrijeme u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Nevrijeme u Fojnici (28.11.2005)
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenike
Na imanju Marka Lovrića je olujni vjetar uništio plastenikebroj pregleda - 11430.11.2005
Fojnica
Nevrijeme u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Nevrijeme u Fojnici (28.11.2005)
broj slika - 26 broj strana - 3 1