Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2013. > Vlada SBK na Prokoškom jezeru

Vlada SBK na Prokoškom jezeru
Vlada SBK na Prokoškom jezerubroj pregleda - 346Nakon obilaska terena nadležni, članovi Vlade SBK su jednoglasno podržali ovakvu inicijativu spašavanja Prokoškog jezera
Vlada SBK na Prokoškom jezeru
Vlada SBK na Prokoškom jezerubroj pregleda - 361Nakon obilaska terena nadležni, članovi Vlade SBK su jednoglasno podržali ovakvu inicijativu spašavanja Prokoškog jezera
Vlada SBK na Prokoškom jezeru
Vlada SBK na Prokoškom jezerubroj pregleda - 345Nakon obilaska terena nadležni, članovi Vlade SBK su jednoglasno podržali ovakvu inicijativu spašavanja Prokoškog jezera
Vlada SBK na Prokoškom jezeru
Vlada SBK na Prokoškom jezerubroj pregleda - 309Nadležni zauzeli jasan stav jeste da se zaustavi svaka daljna gradnja na lokalitetu Prokoškog jezera
Vlada SBK na Prokoškom jezeru
Vlada SBK na Prokoškom jezerubroj pregleda - 299Nadležni zauzeli jasan stav jeste da se zaustavi svaka daljna gradnja na lokalitetu Prokoškog jezera
Vlada SBK na Prokoškom jezeru
Vlada SBK na Prokoškom jezerubroj pregleda - 299Nadležni zauzeli jasan stav jeste da se zaustavi svaka daljna gradnja na lokalitetu Prokoškog jezera
Vlada SBK na Prokoškom jezeru
Vlada SBK na Prokoškom jezerubroj pregleda - 350Na lokalitetu Prokoškog jezera, na inicijativu načelnika općine Fojnica Salkana Merdžanića je održan sastanak sa premijerom i ministrima Srednjobosanskog kantona u čijoj nadležnosti i jeste lokalitet Prokoškog jezera.
Vlada SBK na Prokoškom jezeru
Vlada SBK na Prokoškom jezerubroj pregleda - 301Na lokalitetu Prokoškog jezera, na inicijativu načelnika općine Fojnica Salkana Merdžanića je održan sastanak sa premijerom i ministrima Srednjobosanskog kantona u čijoj nadležnosti i jeste lokalitet Prokoškog jezera.
 
broj slika - 8 broj strana - 1