Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2005. > Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u posjeti Fojnici

Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnika pred hotelom Reumal
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnika pred hotelom Reumalbroj pregleda - 12529.10.2005
Hotel "Reumal", Fojnica
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye) u posjeti Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Gradonačelnik Umranije (Ümraniye) u posjeti Fojnici (31.10.2005)
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnika u šetnji čaršijom
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnika u šetnji čaršijombroj pregleda - 15229.10.2005
Fojnica
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye) u posjeti Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Gradonačelnik Umranije (Ümraniye) u posjeti Fojnici (31.10.2005)
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnika u posjeti mesnici Muharema Duraka iz Fojnice
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnika u posjeti mesnici Muharema Duraka iz Fojnicebroj pregleda - 16229.10.2005
Mesnica "Durak", Fojnica
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye) u posjeti Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Gradonačelnika iz Istanbula zanimao način sušenja mesa (31.10.2005)
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnika u posjeti mesnici Muharema Duraka iz Fojnice
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnika u posjeti mesnici Muharema Duraka iz Fojnicebroj pregleda - 14429.10.2005
Mesnica "Durak", Fojnica
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye) u posjeti Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Gradonačelnika iz Istanbula zanimao način sušenja mesa (31.10.2005)
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnika u posjeti mesnici Muharema Duraka iz Fojnice
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnika u posjeti mesnici Muharema Duraka iz Fojnicebroj pregleda - 15929.10.2005
Mesnica "Durak", Fojnica
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye) u posjeti Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Gradonačelnika iz Istanbula zanimao način sušenja mesa (31.10.2005)
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnika na zajedničkom iftaru
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnika na zajedničkom iftarubroj pregleda - 14929.10.2005
Hotel "Reumal", Fojnica
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye) u posjeti Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Gradonačelnik Umranije (Ümraniye) u posjeti Fojnici (31.10.2005)
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnici u obilasku Fojnice
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye), Hasan Džan (Hasan Can), u društvu načelnika općine Fojnica, Salkana Merdžanića, i saradnici u obilasku Fojnicebroj pregleda - 14729.10.2005
Fojnica
Gradonačelnik Umranije (Ümraniye) u posjeti Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Gradonačelnik Umranije (Ümraniye) u posjeti Fojnici (31.10.2005)
   
broj slika - 7 broj strana - 1