Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2013. > Sastanak javnih operatera

Sastanak javnih operatera
Sastanak javnih operaterabroj pregleda - 162Cilj sastanka je bio da se operateri obavijeste o izvođenju radova na rekonstrukciji RP 438 dionica Alaupovka
Sastanak javnih operatera
Sastanak javnih operaterabroj pregleda - 162Cilj sastanka je bio da se operateri obavijeste o izvođenju radova na rekonstrukciji RP 438 dionica Alaupovka
Sastanak javnih operatera
Sastanak javnih operaterabroj pregleda - 159Cilj sastanka je bio da se operateri obavijeste o izvođenju radova na rekonstrukciji RP 438 dionica Alaupovka
Sastanak javnih operatera
Sastanak javnih operaterabroj pregleda - 149Cilj sastanka je bio da se operateri obavijeste o izvođenju radova na rekonstrukciji RP 438 dionica Alaupovka
Sastanak javnih operatera
Sastanak javnih operaterabroj pregleda - 148Cilj sastanka je bio da se operateri obavijeste o izvođenju radova na rekonstrukciji RP 438 dionica Alaupovka
Sastanak javnih operatera
Sastanak javnih operaterabroj pregleda - 143Cilj sastanka je bio da se operateri obavijeste o izvođenju radova na rekonstrukciji RP 438 dionica Alaupovka
Sastanak javnih operatera
Sastanak javnih operaterabroj pregleda - 150Cilj sastanka je bio da se operateri obavijeste o izvođenju radova na rekonstrukciji RP 438 dionica Alaupovka
Sastanak javnih operatera
Sastanak javnih operaterabroj pregleda - 132Cilj sastanka je bio da se operateri obavijeste o izvođenju radova na rekonstrukciji RP 438 dionica Alaupovka
 
broj slika - 8 broj strana - 1