Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2013. > Sastanak načelnika SBK

Načelnici općina SBK u Fojnici
Načelnici općina SBK u Fojnicibroj pregleda - 151Na sastanku je bilo govora o komunalnim naknadama, formiranju lovišta, problematici općinskih javnih pravobranilac ali i problemima pasa lutalica
Načelnici općina SBK u Fojnici
Načelnici općina SBK u Fojnicibroj pregleda - 143Na sastanku je bilo govora o komunalnim naknadama, formiranju lovišta, problematici općinskih javnih pravobranilac ali i problemima pasa lutalica
Načelnici općina SBK u Fojnici
Načelnici općina SBK u Fojnicibroj pregleda - 140Na sastanku je bilo govora o komunalnim naknadama, formiranju lovišta, problematici općinskih javnih pravobranilac ali i problemima pasa lutalica
Načelnici općina SBK u Fojnici
Načelnici općina SBK u Fojnicibroj pregleda - 150Pored načelnika općine Fojnica Salkana Merdžanića tu su bili načelnik općine Busovača Asim Mekić, načelnik općine Novi Travnik Refik Lendo, načelnik Bugojna Hasan Ajkunić, načelnik Kreševa Zdravko Miličević, načelnik Gornjeg Vakufa-Uskoplja Sejad Čaušević, načelnik Donjeg Vakufa Huso Sušić, načelnik Viteza Advan Akeljić, načelnik Jajca Hozan Edin, načelnik Kiseljaka Mladen Mišurić-Ramljak, načelnik Travnika Admir Hadžiemrić i načelnik Dobretića Marko Dražetić.
Načelnici općina SBK u Fojnici
Načelnici općina SBK u Fojnicibroj pregleda - 159Na sastanku je bilo govora o komunalnim naknadama, formiranju lovišta, problematici općinskih javnih pravobranilaca ali i problemima pasa lutalica
Načelnici općina SBK u Fojnici
Načelnici općina SBK u Fojnicibroj pregleda - 142Na sastanku je bilo govora o komunalnim naknadama, formiranju lovišta, problematici općinskih javnih pravobranilaca ali i problemima pasa lutalica
broj slika - 6 broj strana - 1