Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2013. > Predsjednici političkih stranaka u Fojnici najoštrije osudili prijeteće poruke upućene predstavnicim izvršne i zakonodavne vlasti

Svi učesnici sastanka su se složili da ove poruke trebaju biti ozbiljno shvaćene, da ih treba najoštrije osuditi te prepustiti nadležnim institucijama da rade na njihovom rješavanju a da oni kao politički predstavnici trebaju uticati na javnost
Svi učesnici sastanka su se složili da ove poruke trebaju biti ozbiljno shvaćene, da ih treba najoštrije osuditi te prepustiti nadležnim institucijama da rade na njihovom rješavanju a da oni kao politički predstavnici trebaju uticati na javnostbroj pregleda - 35907.03.2013
Općina Fojnica
Predsjednici političkih stranaka u Fojnici najoštrije osudili prijeteće poruke upućene predstavnicim izvršne i zakonodavne vlasti
Foto: Anida Ramić
Danas su na zajedničkom sastanku prijetnje osudili i predstavnici svih političkih stranaka koje djeluju u ovom gradu
Danas su na zajedničkom sastanku prijetnje osudili i predstavnici svih političkih stranaka koje djeluju u ovom gradubroj pregleda - 38407.03.2013
Općina Fojnica
Predsjednici političkih stranaka u Fojnici najoštrije osudili prijeteće poruke upućene predstavnicim izvršne i zakonodavne vlasti
Foto: Anida Ramić
Naime, sastanak je održan na poziv načelnika Salkana Merdžanića a s ciljem relaksiranja postojeće napete političko sigurnosne situacije u Fojnici
Naime, sastanak je održan na poziv načelnika Salkana Merdžanića a s ciljem relaksiranja postojeće napete političko sigurnosne situacije u Fojnicibroj pregleda - 32907.03.2013
Općina Fojnica
Predsjednici političkih stranaka u Fojnici najoštrije osudili prijeteće poruke upućene predstavnicim izvršne i zakonodavne vlasti
Foto: Anida Ramić
broj slika - 3 broj strana - 1