Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2012. > Opalo lišće zadaje glavobolju radnicima koji čiste parkove

Opalo lišće zadaje glavobolju radnicima koji čiste parkove
Opalo lišće zadaje glavobolju radnicima koji čiste parkovebroj pregleda - 17209.11.2012
Park, Fojnica
Opalo lišće zadaje glavobolju radnicima koji čiste parkove
Foto: Hazim Čukle
Okom kamere smo tokom vikenda zabilježili u parku hotela „Reumal“ u Fojnici kako radnici ovog banjskog lječilišta sakupljaju opalo lišće platana i drugog drveća, koje tovare u kamion i transportuju na gradsku deponiju smeća
Okom kamere smo tokom vikenda zabilježili u parku hotela „Reumal“ u Fojnici kako radnici ovog banjskog lječilišta sakupljaju opalo lišće platana i drugog drveća, koje tovare u kamion i transportuju na gradsku deponiju smećabroj pregleda - 17209.11.2012
Park, Fojnica
Opalo lišće zadaje glavobolju radnicima koji čiste parkove
Foto: Hazim Čukle
Hladne noći sa jakim mrazovima i sunčani novembarski dani  uzrok su naglog opadanja lišća sa drveća, koje zadaje glavobolju radnicima koji čiste parkove
Hladne noći sa jakim mrazovima i sunčani novembarski dani uzrok su naglog opadanja lišća sa drveća, koje zadaje glavobolju radnicima koji čiste parkovebroj pregleda - 16009.11.2012
Park, Fojnica
Opalo lišće zadaje glavobolju radnicima koji čiste parkove
Foto: Hazim Čukle
broj slika - 3 broj strana - 1