Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2012. > U postrojenja za proizvodnju namještaja uloženo 5 miliona KM

U projekat restruktuiranja kompanije i prelaska na preradu drveta i proizvodnju namještaja, do sada je uloženo oko 5 miliona konvertibilnih maraka i to ulaganjem u savremenu i ekološki čistu tvornicu za preradu drveta i proizvodnju namještaja u Fojni
U projekat restruktuiranja kompanije i prelaska na preradu drveta i proizvodnju namještaja, do sada je uloženo oko 5 miliona konvertibilnih maraka i to ulaganjem u savremenu i ekološki čistu tvornicu za preradu drveta i proizvodnju namještaja u Fojnibroj pregleda - 498juni i juli 2012.
Tvornica "Žica", Fojnica
U postrojenja za proizvodnju namještaja uloženo 5 miliona KM
Foto: "Žica"
Proizvodnja namještaja ubuduće će biti osnovna djelatnost kompanije, sa akcentom na dizajniranje i proizvodnju stolica kao najzahtijevnijeg dijela namještaja
Proizvodnja namještaja ubuduće će biti osnovna djelatnost kompanije, sa akcentom na dizajniranje i proizvodnju stolica kao najzahtijevnijeg dijela namještajabroj pregleda - 564juni i juli 2012.
Tvornica "Žica", Fojnica
U postrojenja za proizvodnju namještaja uloženo 5 miliona KM
Foto: "Žica"
Planirano je da se veliki dio proizvodnje izveze na evropsko i svjetsko tržište, a s tim u vezi već su pokrenuti razgovori sa najvećim svjetskim proizvođačima i dobavljačima iz industrije namještaja
Planirano je da se veliki dio proizvodnje izveze na evropsko i svjetsko tržište, a s tim u vezi već su pokrenuti razgovori sa najvećim svjetskim proizvođačima i dobavljačima iz industrije namještajabroj pregleda - 435juni i juli 2012.
Tvornica "Žica", Fojnica
U postrojenja za proizvodnju namještaja uloženo 5 miliona KM
Foto: "Žica"
broj slika - 3 broj strana - 1