Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2012. > Srušio se most Luke Pilana ispod Suhe vode

Barake u Lukama
Barake u Lukamabroj pregleda - 21117.08.2012
Luke Pilana, Fojnica
Srušio se most Luke Pilana ispod Suhe vode
Foto: Hazim Čukle
Srušio se most Luke Pilana ispod Suhe vode
Srušio se most Luke Pilana ispod Suhe vodebroj pregleda - 22417.08.2012
Luke Pilana, Fojnica
Srušio se most Luke Pilana ispod Suhe vode
Foto: Hazim Čukle
Srušio se most Luke Pilana ispod Suhe vode
Srušio se most Luke Pilana ispod Suhe vodebroj pregleda - 23017.08.2012
Luke Pilana, Fojnica
Srušio se most Luke Pilana ispod Suhe vode
Foto: Hazim Čukle
Srušio se most Luke Pilana ispod Suhe vode
Srušio se most Luke Pilana ispod Suhe vodebroj pregleda - 20817.08.2012
Luke Pilana, Fojnica
Srušio se most Luke Pilana ispod Suhe vode
Foto: Hazim Čukle
Srušeni most se nalazi na oko 22 kilometra od Fojnice, lokalitet Luke Pilana na putu koji vodi iz Pridolaca za Suhu vodu
Srušeni most se nalazi na oko 22 kilometra od Fojnice, lokalitet Luke Pilana na putu koji vodi iz Pridolaca za Suhu vodubroj pregleda - 18817.08.2012
Luke Pilana, Fojnica
Srušio se most Luke Pilana ispod Suhe vode
Foto: Hazim Čukle
 
broj slika - 5 broj strana - 1