Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2005. > Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici

Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnicibroj pregleda - 17723.09.2005
Drin, Fojnica
Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici (23.09.2005)
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnicibroj pregleda - 14623.09.2005
Drin, Fojnica
Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici (23.09.2005)
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnicibroj pregleda - 16923.09.2005
Drin, Fojnica
Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici (23.09.2005)
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnicibroj pregleda - 13423.09.2005
Drin, Fojnica
Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici (23.09.2005)
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnicibroj pregleda - 10423.09.2005
Drin, Fojnica
Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici (23.09.2005)
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnicibroj pregleda - 13023.09.2005
Drin, Fojnica
Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici (23.09.2005)
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnicibroj pregleda - 11323.09.2005
Drin, Fojnica
Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici (23.09.2005)
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnicibroj pregleda - 12823.09.2005
Drin, Fojnica
Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici (23.09.2005)
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnicibroj pregleda - 12723.09.2005
Drin, Fojnica
Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici (23.09.2005)
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnicibroj pregleda - 11623.09.2005
Drin, Fojnica
Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici (23.09.2005)
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnicibroj pregleda - 10923.09.2005
Drin, Fojnica
Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici (23.09.2005)
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici
Posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnicibroj pregleda - 11323.09.2005
Drin, Fojnica
Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Posjeta radnika Zavoda CUDV Draga lg kod Ljubljane Zavodima u Fojnici (23.09.2005)
broj slika - 34 broj strana - 3 1