Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2011. > Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“

Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH Zavodu "Drin"
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH Zavodu "Drin"broj pregleda - 15904.11.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica "Drin", Fojnica
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“
Foto: Hazim Čukle
Direktorica zavoda dr Samiha Hodžić prezentirala je rad, funkcionisanje i problematiku Zavoda "Drin" te je također istakla neregulisanje zdravstvene zaštite za korisnike
Direktorica zavoda dr Samiha Hodžić prezentirala je rad, funkcionisanje i problematiku Zavoda "Drin" te je također istakla neregulisanje zdravstvene zaštite za korisnikebroj pregleda - 16604.11.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica "Drin", Fojnica
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“
Foto: Hazim Čukle
"Današnja posjeta resornih federalnih ministara Zavodu „Drin“ je veoma važna posjeta i daje nam ogromnu snagu i podršku da nastavimo tu gdje smo započeli", kazala je direktorica Zavoda "Drin" dr Samiha Hodžić
"Današnja posjeta resornih federalnih ministara Zavodu „Drin“ je veoma važna posjeta i daje nam ogromnu snagu i podršku da nastavimo tu gdje smo započeli", kazala je direktorica Zavoda "Drin" dr Samiha Hodžićbroj pregleda - 16804.11.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica "Drin", Fojnica
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“
Foto: Hazim Čukle
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“broj pregleda - 17004.11.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica "Drin", Fojnica
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“
Foto: Hazim Čukle
Direktorica je dala akcenat na neregulisanje zdravstvene zažtite za njihove korisnike i dodala: „Na smještaju u zavodu su svi korisnici iz BiH."...
Direktorica je dala akcenat na neregulisanje zdravstvene zažtite za njihove korisnike i dodala: „Na smještaju u zavodu su svi korisnici iz BiH."...broj pregleda - 15804.11.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići", Fojnica
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“
Foto: Hazim Čukle
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“broj pregleda - 16604.11.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići", Fojnica
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“
Foto: Hazim Čukle
Visoka delegacija je najprije posjetila Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba “Bakovići“ u Bakovićima
Visoka delegacija je najprije posjetila Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba “Bakovići“ u Bakovićimabroj pregleda - 17104.11.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići", Fojnica
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“
Foto: Hazim Čukle
Direktorica zavoda dr Nada Sušić Sijerčić sa svojim stručnim timom je prezentirala život, rad i problematiku Zavoda „Bakovići“
Direktorica zavoda dr Nada Sušić Sijerčić sa svojim stručnim timom je prezentirala život, rad i problematiku Zavoda „Bakovići“broj pregleda - 15804.11.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići", Fojnica
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“
Foto: Hazim Čukle
 
broj slika - 8 broj strana - 1