Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2011. > Prezentacija rada novoosnovane zaštitarske agencije "PJF Security" d.o.o. Fojnica

U sali broj 1 Oćine Fojnica u utorak je prezentirano osnivanje zastitarske agencije "PJF Security" d.o.o. Fojnica. Ovoj prezentaciji su prisustvovali predstavnici općine Fojnica, policije, firmi i ustanova kojima je potrebna zaštita
U sali broj 1 Oćine Fojnica u utorak je prezentirano osnivanje zastitarske agencije "PJF Security" d.o.o. Fojnica. Ovoj prezentaciji su prisustvovali predstavnici općine Fojnica, policije, firmi i ustanova kojima je potrebna zaštitabroj pregleda - 35526.04.2011
Općina Fojnica
Prezentacija rada novoosnovane zaštitarske agencije "PJF Security" d.o.o. Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Prezentacija rada novoosnovane zaštitarske agencije "PJF Security" d.o.o. Fojnica
Prezentacija rada novoosnovane zaštitarske agencije "PJF Security" d.o.o. Fojnicabroj pregleda - 34326.04.2011
Općina Fojnica
Prezentacija rada novoosnovane zaštitarske agencije "PJF Security" d.o.o. Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Direktor Agencije Ahmed Beba je dugogodišnji sportista i sportski radnik, nosilac je crnog pojasa šesti dan u džudou a želja mu je da u Fojnici prenese svoje sportsko znanje u radu sa mladim džudistima
Direktor Agencije Ahmed Beba je dugogodišnji sportista i sportski radnik, nosilac je crnog pojasa šesti dan u džudou a želja mu je da u Fojnici prenese svoje sportsko znanje u radu sa mladim džudistimabroj pregleda - 40926.04.2011
Općina Fojnica
Prezentacija rada novoosnovane zaštitarske agencije "PJF Security" d.o.o. Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Prezentacija rada novoosnovane zaštitarske agencije "PJF Security" d.o.o. Fojnica
Prezentacija rada novoosnovane zaštitarske agencije "PJF Security" d.o.o. Fojnicabroj pregleda - 26026.04.2011
Općina Fojnica
Prezentacija rada novoosnovane zaštitarske agencije "PJF Security" d.o.o. Fojnica
Foto: Hazim Čukle
   
broj slika - 4 broj strana - 1