Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2011. > Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja

Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jajabroj pregleda - 7420.04.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići", Fojnica
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Foto: Hazim Čukle
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jajabroj pregleda - 7220.04.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići", Fojnica
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Foto: Hazim Čukle
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jajabroj pregleda - 7120.04.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići", Fojnica
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Foto: Hazim Čukle
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jajabroj pregleda - 6320.04.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići", Fojnica
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Foto: Hazim Čukle
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jajabroj pregleda - 7020.04.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići", Fojnica
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Foto: Hazim Čukle
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jajabroj pregleda - 6920.04.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići", Fojnica
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Foto: Hazim Čukle
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jajabroj pregleda - 6220.04.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići", Fojnica
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Foto: Hazim Čukle
Kako nam je kazala animator instruktor terapeut Dragana Lučić za korisnike i uposlenike su i ove godine kao i prethodnih godina do sada tradicionalno u sklopu radno okupacionog tretmana organizirali farbanje i oslikavanje uskršnjih jaja
Kako nam je kazala animator instruktor terapeut Dragana Lučić za korisnike i uposlenike su i ove godine kao i prethodnih godina do sada tradicionalno u sklopu radno okupacionog tretmana organizirali farbanje i oslikavanje uskršnjih jajabroj pregleda - 8320.04.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići", Fojnica
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Foto: Hazim Čukle
U Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osobe "Bakovići" u Bakovićima općina Fojnica u povodu velikih katoličkih i pravoslavnih blagdana Uskrsa i Vaskrsa korisnici i uposlenici su bojili jaja
U Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osobe "Bakovići" u Bakovićima općina Fojnica u povodu velikih katoličkih i pravoslavnih blagdana Uskrsa i Vaskrsa korisnici i uposlenici su bojili jajabroj pregleda - 7620.04.2011
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići", Fojnica
Korisnici i uposlenici Zavoda "Bakovići" bojili jaja
Foto: Hazim Čukle
broj slika - 9 broj strana - 1