Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2005. > Donacija Asocijacije mladih SDA iz Visokog Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica «Fojnica»

Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnicibroj pregleda - 10418.08.2005
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Asocijacije mladih SDA iz Visokog Zavodu u Fojnici (19.08.2005)
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnicibroj pregleda - 9118.08.2005
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Asocijacije mladih SDA iz Visokog Zavodu u Fojnici (19.08.2005)
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnicibroj pregleda - 9518.08.2005
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Asocijacije mladih SDA iz Visokog Zavodu u Fojnici (19.08.2005)
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnicibroj pregleda - 20918.08.2005
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Asocijacije mladih SDA iz Visokog Zavodu u Fojnici (19.08.2005)
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnicibroj pregleda - 14118.08.2005
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Asocijacije mladih SDA iz Visokog Zavodu u Fojnici (19.08.2005)
Mirza Ganić, predsjednik Asocijacije mladih iz Visokog, uručio je donaciju direktorici Zavoda, Kadiri Pašić-Mehmedagić
Mirza Ganić, predsjednik Asocijacije mladih iz Visokog, uručio je donaciju direktorici Zavoda, Kadiri Pašić-Mehmedagićbroj pregleda - 11518.08.2005
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Asocijacije mladih SDA iz Visokog Zavodu u Fojnici (19.08.2005)
Mirza Ganić, predsjednik Asocijacije mladih iz Visokog, uručio je donaciju direktorici Zavoda, Kadiri Pašić-Mehmedagić
Mirza Ganić, predsjednik Asocijacije mladih iz Visokog, uručio je donaciju direktorici Zavoda, Kadiri Pašić-Mehmedagićbroj pregleda - 10018.08.2005
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Asocijacije mladih SDA iz Visokog Zavodu u Fojnici (19.08.2005)
Mirza Ganić, predsjednik Asocijacije mladih iz Visokog, uručio je donaciju direktorici Zavoda, Kadiri Pašić-Mehmedagić
Mirza Ganić, predsjednik Asocijacije mladih iz Visokog, uručio je donaciju direktorici Zavoda, Kadiri Pašić-Mehmedagićbroj pregleda - 10618.08.2005
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Asocijacije mladih SDA iz Visokog Zavodu u Fojnici (19.08.2005)
Prijem kod direktorice Zavoda, Kadire Pašić-Mehmedagić i Ibre Katane
Prijem kod direktorice Zavoda, Kadire Pašić-Mehmedagić i Ibre Katanebroj pregleda - 10818.08.2005
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Asocijacije mladih SDA iz Visokog Zavodu u Fojnici (19.08.2005)
Prijem kod direktorice Zavoda, Kadire Pašić-Mehmedagić i Ibre Katane
Prijem kod direktorice Zavoda, Kadire Pašić-Mehmedagić i Ibre Katanebroj pregleda - 10518.08.2005
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Asocijacije mladih SDA iz Visokog Zavodu u Fojnici (19.08.2005)
Prijem u Zavodu
Prijem u Zavodubroj pregleda - 12518.08.2005
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica
Donacija Asocijacije mladih SDA Zavodu u Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Asocijacije mladih SDA iz Visokog Zavodu u Fojnici (19.08.2005)
 
broj slika - 11 broj strana - 1