Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2010. > Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnici

Tokom izvođenja ovih radova u naselju Zimije načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić je u nekoliko navrata posjetio radilište, čak je i jedan cijeli dan proveo u Zimijama uz izvođača radova i nadgledao radove
Tokom izvođenja ovih radova u naselju Zimije načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić je u nekoliko navrata posjetio radilište, čak je i jedan cijeli dan proveo u Zimijama uz izvođača radova i nadgledao radovebroj pregleda - 32923.11.2010
Zimije, Fojnica
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Zaštita od kamena i pijeska je postavljena u dužini od 180 metara. U toku je finalizacija radova i uređenje terena.
Zaštita od kamena i pijeska je postavljena u dužini od 180 metara. U toku je finalizacija radova i uređenje terena.broj pregleda - 30523.11.2010
Zimije, Fojnica
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Zaštita od kamena i pijeska je postavljena u dužini od 180 metara
Zaštita od kamena i pijeska je postavljena u dužini od 180 metarabroj pregleda - 28923.11.2010
Zimije, Fojnica
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnici
Foto: Hazim Čukle
U toku su radovi na sanaciji i regulaciji korita rijeke Fojnice u naselju Zimije. Na desnoj obali rijeke se nasipa materijal kako bi se postavila riječna brana da bi spriječila izlijevanja rijeke iz njenog korita
U toku su radovi na sanaciji i regulaciji korita rijeke Fojnice u naselju Zimije. Na desnoj obali rijeke se nasipa materijal kako bi se postavila riječna brana da bi spriječila izlijevanja rijeke iz njenog koritabroj pregleda - 29123.11.2010
Zimije, Fojnica
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnici
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnicibroj pregleda - 29111.01.2010
Zimije, Fojnica
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Nekoliko godina tokom jeseni i proljeća uslijed obilnih padavina kiša poraste vodostaj rijeka i dolazi na pojedinim mjestima do njihovog izlijevanja i poplava u naseljima i imanjima ljudi
Nekoliko godina tokom jeseni i proljeća uslijed obilnih padavina kiša poraste vodostaj rijeka i dolazi na pojedinim mjestima do njihovog izlijevanja i poplava u naseljima i imanjima ljudibroj pregleda - 30111.01.2010
Zimije, Fojnica
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnici
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnicibroj pregleda - 27411.01.2010
Zimije, Fojnica
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Posljednji put se Fojnica izlila iz svog korita i poplavila to naselje početkom januara ove godine
Posljednji put se Fojnica izlila iz svog korita i poplavila to naselje početkom januara ove godinebroj pregleda - 32211.01.2010
Zimije, Fojnica
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnici
Foto: Hazim Čukle
Rijeka Fojnica se u protekle dvije godine izlijevala nekoliko puta iz svog korita u naselju Zimije, nizvodno udaljeno od Fojnice 7 kilometara i tako bi poplavila naselje i nanijela velike materijalne štete
Rijeka Fojnica se u protekle dvije godine izlijevala nekoliko puta iz svog korita u naselju Zimije, nizvodno udaljeno od Fojnice 7 kilometara i tako bi poplavila naselje i nanijela velike materijalne štetebroj pregleda - 26811.01.2010
Zimije, Fojnica
Postavljena zaštitna brana na rijeci Fojnici
Foto: Hazim Čukle
broj slika - 9 broj strana - 1